Humor

Badly Drawn Silly Wordplay #82


Sjøl-PST-isering?

De siste dagenes avsløringer om våre ikke-fullt-så-hemmelige tjenester avslører betydelige innslag av amatørskap (eller kanskje det er det de vil vi skal tro...), men også en betydelig politisk slagside.

En ting er at de bruker kriminelle eventyrere og provokatører, forsøker å rekruttere skoleelever og generelt ikke virker å ha helt kontroll.

Noe annet er at de virker å sitte fast i fiendebilder fra den kalde krigen - over tjue år på overtid. På tross av at alle politisk motiverte drap, drapsforsøk og all terror etter krigen, i Norge har kommet fra ytterste høyre (bomber mot Oktober-bokhandel og 1. maitog, Holmlia, Utøya og dessverre en del derimellom), på tross av all oppmerksomhet rundt den nye høyreekstremismen og muslimhat de siste årene, velger PST fremdeles å ha fokus på en venstreside som i tillegg til en (faktisk ganske stolt) tradisjon med sivil ulydighet i høyden har noen individer som har henfalt til ordensforstyrrelse under demonstrasjoner.

Badly Drawn Silly Wordplay #81


Badly Drawn Silly Wordplay #80


Badly Drawn Silly Wordplay #79


Badly Drawn Silly Wordplay #78


Badly Drawn Silly Wordplay #77


ATIUKM - Asterix

I vår serie Anbefalte tegneserier for den intellektuelle unge kvinne og mann, er vi i dag kommet til den franske klassikeren Asterix. Begynn fra starten, så slipper du å begynne med de skuffende siste albumene, men får med deg Goscinnys fantasifulle og sprudlende manus.

I engelsk oversettelse: http://freecomics.000a.biz/ (link dead)

Rød Jul 2012!

Som mange tidligere år, vil vi også i år feire den marxistiske høytiden, Julen, i den rette ånd, med oppbyggelige sosialistiske julesanger! Årets julelåt er en stemningsfull oppfordring til fagorganisering, til kjente juletoner. Hør årets julesang "Organize", under.

Badly Drawn Silly Wordplay #76