Kultur

Klasse, kultur og kunnskap


OPP OG FRAM: Noen fra arbeiderklassen har i hvert fall kommet seg opp her i verden!

Malin Lenita Viks kronikk om klasse, klassereise og kultur (Min klassereise, Dagbladet 5/2 2012 og som blogginnlegg, Klassereisen) har fått mye positiv oppmerksomhet, og avfødt stor debatt, og den berører virkelig viktige spørsmål. Likevel bærer både kronikken og debatten etterpå preg av å være lite stringent og dårlig kategorisert. La meg derfor foreslå noen presiseringer.

Vik snakker ikke om arbeiderklassen som en helhet. Hun snakker om en liten, men ikke ubetydelig del av arbeiderklassen, i stor grad, tror jeg, den samme som Magnus Marsdal beskriver i Frp-koden: Frp’s arbeiderklassevelgere (som igjen langt fra er alle Frp-velgere).

Det er selvsagt ikke slik at ingen deler av arbeiderklassen leser aviser eller ser Dagsrevyen, selv om lokal- eller regionalavisa pluss evt. en tabloid, nok ligger på flere stuebord enn Klassekampen, Morgenbladet og Le Monde Diplomatique.

Badly Drawn Silly Wordplay #81


Badly Drawn Silly Wordplay #80


Badly Drawn Silly Wordplay #79


Badly Drawn Silly Wordplay #78


Badly Drawn Silly Wordplay #77


ATIUKM - Asterix

I vår serie Anbefalte tegneserier for den intellektuelle unge kvinne og mann, er vi i dag kommet til den franske klassikeren Asterix. Begynn fra starten, så slipper du å begynne med de skuffende siste albumene, men får med deg Goscinnys fantasifulle og sprudlende manus.

I engelsk oversettelse: http://freecomics.000a.biz/ (link dead)

Rød Jul 2012!

Som mange tidligere år, vil vi også i år feire den marxistiske høytiden, Julen, i den rette ånd, med oppbyggelige sosialistiske julesanger! Årets julelåt er en stemningsfull oppfordring til fagorganisering, til kjente juletoner. Hør årets julesang "Organize", under.

Badly Drawn Silly Wordplay #76


Badly Drawn Silly Wordplay #75