Ymse

10 favorittblogger

Bloggsamlestedet Sonitus har igjen bestemt seg for å kåre Norges beste blogg i kåringen "Tordenbloggen", og i den forbindelse har de bedt en del bloggere nominere sine 10 favorittblogger, for å utgjøre en slags jury i kåringa. I den sammenhengen har jeg også blitt forespurt om å komme med en nominering.

Dagens nyheter: Klassepurk, Attacsekretær, Sykelønn og Frp-fall

Norsk politi er klassepurk!
– Norsk politi går i altfor stor grad etter de svakeste i samfunnet. Vi er blitt klassepurk, mener Arne Johannessen, leder av Politiets Fellesforbund. Det er det kanskje flere som burde legge seg på minnet. Her ser vi hvordan politiet som andre offentlige etater rammes av et ønske om å lage seg gode statistikker etter New Public Managment-/tellekantmodellen, heller enn å jobbe etter faglige vurderinger hvor man både kan få tatt rike bakmenn og se på årsakene til kriminaliteten.

Kansellisten

Språkrådet - på nett også kjent som www.sprakrad.no - har gjort en viktig jobb i å forsøke å gjøre offentlige dokumenter mer leselige for vanlige innbyggere ved å utgi en egen byråkratisk-norsk ordliste, den såkalte Kansellisten:

http://www.sprakrad.no/upload/Brosjyrer/kanselliste_skjerm.pdf

Undertegnede vil derfor henstille, ja kanskje endog begjære, at den rette myndighet bekjentgjør eksistensen av denne listen, og lar den tilflyte samtlige underordnede som er i befatning med forfatting av offentlige dokumenter som skal leses av allmennheten.

Noen punkter om videoaktivisme

Mens andre maler sauefjøs under en godt betalt ferie, og andre igjen drar til Sibir, tok jeg selvsagt en tur på Attacs sommersamling i ferien! Der var jeg med og holdt en workshop om videoaktivisme, og i den sammenheng skrev jeg (som vanlig) et kort notat, som jeg selvsagt kan dele også med andre aktivister. Det er alltid koselig å stille opp for Attac - en organisasjon som finanskrisa etterhvert har bevist viktigheten av (også fikk jeg jo Twist som takk for bidraget)!

Etter at nettsteder som Youtube har vokst fram i et hurtig tempo og video deles både åpent på nett via slike sider, og via sosiale nettverksider som facebook, har bruk av lyd og bilde blitt et stadig vanligere supplement til den rene teksten (gjerne med noen illustrasjoner) som tidligere dominerte de fleste nettsider. Dersom man er politisk aktivist og har lyst til å få gjennom sitt budskap på nett, kan altså video godt være et redskap for å gjøre det. Jeg har gjennom årene filmet en del ting, og lagt det ut på nett, og vil forsøke å dele noen erfaringer rundt dette. Jeg kommer til å sette opp en del ting litt enkelt og skjematisk, og selvsagt er mye av det som står her forenklinger og det finnes unntak, men jeg tror kanskje det kan være en instruktiv måte å sette det opp på.

Stopp datalagringsdirektivet!

Vi følger opp en stolt tradisjon her på venstresida.net, når vi nå følger opp poster som "Stopp tjenestedirektivet" og "Stopp postdirektivet" med "Stopp datalagringsdirektivet" (kanskje kommer "Stopp pasientdirektivet" etterhvert også).

Tautrekking med Fysioterapeutforbundet


FAKSIMILE FRA OPPVARMINGA: Finner du Rødt-lederen?

Realist, javisst II

Nå har Høgskoleavisa plukket opp den lille aktiviteten jeg har hatt i forhold til Renatesenteret, og slått det rimelig stort opp i siste nummer, hvor de gjengir hele intervjuet.

Twitter-mania fra LO i Trondheims årsmøte

I går ble jeg på kort varsel huket inn til årsmøtet til LO i Trondheim som vararepresentant for NTL ved HiST. Det var en ålreit opplevelse, og svært mange gode uttalelser ble vedtatt.

Dagens dobbel

Kjendisbladet slår stort opp dommen mot Phil Spector. Når jeg så bildet av ham, innså jeg at her var det jo noe umiskjennelig kjent - og det var det!


Phil Gollum: Så fant vi forklaringa på den psykopatiske oppførselen til musikkprodusenten. Det er den fordømte ringen som er ute med fantestrekene sine igjen. Jaja - en finger i ringen er tingen, som siv.ing.ene på Gløshaugen sier.

Anti-Wittgenstein

Her kommer noen løse tanker, ja rett og slett ubegrunnede påstander (men du kan jo tenke selv om du synes de stemmer på deg), som forsøker å ta et lite oppgjør med den sentrale rollen språket har fått i forståelsen og tolkningen av tenkning i bred forstand.