Eksternt

Religion vs. politiske og materielle forhold

I "Ville verden vært en idyll uten islam?" tar Svein Egil Omdal et oppgjør med ideen om at Religioner er hovedårsak til konflikt, heller enn geopolitiske, sosiale og økonomiske forhold:
http://www.aftenbladet.no/meninger/Ville-verden-vrt-en-idyll-uten-islam-...

Rasisme, intoleranse og fremmedfrykt

Mange betraktelig eldre har mye å lære av Anonym (17) sitt innlegg i Adresseavisen: http://www.adressa.no/meninger/snakkut/article3266073.ece

Vi, de velgende

Indregard skriver godt om essensialistisk tenking, både blant islamofobe og i Game of Thrones: http://indregard.no/2012/06/04/vi-de-velgende/

VVR - The Idea of Communism

A debate between Alex Callinicos, John Holloway and Slavoj Zizek on the Idea of Communism - the biggest show in the 5 days of Marxism 2010: