Politikk

Tre dager som rystet verden - og la grunnlaget for mye av verden av i dag

Denne boken er en politisk thriller fra virkeligheten om av de absolutt mest dramatiske politiske hendelsene fra min tidlige ungdom. Jeg har hatt den ulest i hylla i sikkert tjue år, men det var på tide å trekke den fram nå.

Den er også et eksempel på en hendelse som tilsynelatende endte godt, men som i et litt lengre perspektiv fikk fatale konsekvenser. Kuppet gjorde det nemlig mulig for Jeltsin å utmanøvrere Gorbatsjov fullstendig og Jeltsins hurtigoppløsning av Sovjetunionen først og fremst med egen makt som motiv, hans innføring av valgfusk (og bombing av parlamentet) i det skjøre russiske demokratiet og håndplukkingen av Putin som etterfølger utgjør ganske direkte årsaker til det Russland både ukrainere, russere og resten av oss sliter med i dag.

Det er godt mulig Gorbatsjovs ide om et demokratisk Sovjetunionen var dømt til å mislykkes. Det kunne vært det allerede tiår før han kom til makten - for mange og for grove feil og overgrep var blitt gjort. Men om man først skal gjøre seg noen kontrafaktiske tanker tror jeg mye ville sett bedre ut om han og ikke Jeltsin hadde fått holde i tømmene utover nittitallet.

Bomskudd om fylkesvei 30


Innlegg i Adresseavisen 22.7.22

I sin leder 20.7 kommenterer Adresseavisen den planlagte finansieringen av ny Fylkesvei 30 mellom Støren og Røros. Det er ikke vanskelig å være enig med Adresseavisen i at prisen blir for stor. Bompenger på totalt over 150 kr mellom Støren og Røros er nemlig hårreisende, men det er noen mer prinsipielle overordnede betraktninger som burde legges til.

Venstreradikale framskritt i Colombia og Frankrike


Faksililer av valgresulteter i hhv. Colombia og Frankrike, hentet fra Wikipedia. Klikk på faksimilene for å gå dit.

Valgresultater fra både Columbia og Frankrike gir håp i ellers politisk dystre tider.

Advarer mot kulturkrig-panikk i Khrono


Intervju i Khrono. Klikk på faksimilen for å gå til intervjuet.

Jeg er intervjuet i Khrono i dag, hvor jeg advarer voksne høyt utdannede universitetsansatte mot å la seg fange i amerikanske kulturkrig-diskurser.

Fanget av egen retorikk


Innlegg hos Trønderdebatt. Klikk på faksimilen for å komme dit.

Ved avslutningen av meglingen i tariffoppgjøret i statlig sektor ble det som mange lenge hadde fryktet klart. Hovedsammenslutningen Unio, med bl.a. Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet, avsluttet tariffsamarbeidet med LO og YS og valgte i stedet å gå inn for et samarbeid med hovedsammenslutningen Akademikerne.

Oppsummering: Steigan dott no 2016 vs. 2022

Jeg gikk først ut mot Pål Steigans blogg i 2016, på bakgrunn av ganske lignende ting som jeg igjen gikk ut med i april i år. Klangbunnen for kritikken har derimot endret seg betydelig.

Allerede i 2016 fikk jeg overveldende positive tilbakemeldinger fra folk på venstresida, men den gangen var det fortsatt noen som burde visst bedre som forsvarte prosjektet til Steigan. Den diskusjonen som har gått i Rødt den siste måneden har derimot nettopp ikke handlet om det. Den har vært preget av en enighet om at nettsida utgjør et ufordragelig prosjekt, men en uenighet om hvorvidt det, på tross av dette, i seg selv bør være diskvalifiserende for å være tillitsvalgt i partiet at man på ulike vis er involvert i prosjektet.

Det er en svært stor bevegelse i løpet av få år, hvor mange har fått åpnet øynene. Både den ekstreme og uvitenskapelige dekningen av koronapandemien, og den systematiske spredningen av russisk propaganda om Ukraina har nok hjulpet mange å våkne.

Mer tøv om Unio, streikerett, lokal lønnsdannelse og økende ulikheter


Guro Linds vurdering av min kritikk av å kaste vekk streikevåpenet på fordelingen av lønnsmidlene.

Det har vært mye såre følelser, men lite solid argumentasjon fra Unio, og delvis Akademikerne, etter min kritikk av deres valg i Khrono nylig. Jeg svarer ut kritikken i dag, i både Khrono og Universitetsavisa.