Bekymringsfullt kutt-budsjett

Hovedinnlegg i budsjett-debatten i Fylkestinget 16/12-09.

Rådmannen begynner sitt plandokument med et sitat fra Skrue McDuck. Som Barxist, er jeg selvsagt godt kjent med figuren, og i og med at vi nærmer oss jul, kan det være på sin plass å minne om de aller første ordene som kom fra Onkel Skrue i Carl Barx-historien "Jul på Bjørnefjell" i 1937:


Her sitter jeg
i mitt digre, ensomme hus og venter på at julen skal være over - den fjollete tiden da alle er så glade i hverandre. Forbannet være den. Men jeg er ikke slik. Alle hater meg, og jeg hater alle.

Er det slik Fylkeskommunen vil bli oppfattet ute blant folk etter dette budsjettet er vedtatt. En sur gammel gnier som er hatet av alle? Jeg håper ikke det, men jeg frykter at det kan bli sånn - i hvert fall blant noen grupper.

Dette er et kuttbudsjett - og det bekymrer meg. Vi er fremdeles i ei økonomisk krise. Når vi leser avisene, skulle vi tro den var over, men selv om noen børser har begynt å gå oppover, øker arbeidsledigheten fremdeles, og det er det som betyr noe for vanlige folk. Vi har nå 120 000 arbeidsledige - en økning på 57% på et år. Mange av disse er unge gutter som har falt fra i den videregående skolen vår, og som nå opplever en følelse av mislykkethet både i skolesystemet og arbeidslivet. Dette er ei farlig utvikling.

Når vi fra stadig flere kanter får høre at en viktig årsak er teoritrykket på yrkesfag, samtidig som vi vet at det foregår en storstilt sammenslåing av klasser og storgruppeundervisning i teorifagene nettopp der, da er det jo bra at flertallskonstellasjonen har vedtatt en målsetting om å øke lærertettheten.

Men hva skjer med denne målsettingen? Jo, Fylkesrådmannen sier på s 57 at den ikke er øket i perioden. Samtidig ser vi nå at det foretas store kutt i opplæring på budsjettet. Det mener jeg er svært bekymringsfullt.

Rødt går mot disse kuttene, og foreslår en styrking av lærertettheten!

Iht. innsparingstiltak, vil jeg foreslå å sette politikerlønningene i Sør-Trøndelag til norske gjennomsnittslønninger - 350 000 kr. Jeg mener det er usunt om politikere befinner seg i en helt annen økonomisk virkelighet enn folkene de skal ta avgjørelser på vegne av. Og jeg mener det er et svært uheldig signal at politikere tildeler seg selv hundretusener på hundretusener, samtidig som vi kutter millioner på millioner blant annet på elevene våre.

Slik som situasjonen i Norge og Sør-Trøndelag er nå, trenger vi ekspansive offentlige budsjetter, ser du på nasjonale tall, er det åpenbart at regjeringa ikke overfører de midlene kommuner og fylkeskommuner trenger for å løse sine oppgaver på en god måte. Det er ingen - uavhengig av hvilken politisk fløy som er ved makta, som ikke utnytter statens maksimumssatser for skatt, og stadig flere kommuner går med underskudd. Ja - i statsbudsjettet PLANLEGGER faktisk regjeringa et underskudd på 19 milliarder i kommunesektoren, og et overskudd for staten på 174 milliarder.

Er det en umulig tanke å kreve at staten skal øke kommunenes inntekter i 2010 såpass at det kommunale underskuddet på 19 mrd som regjeringa planlegger, blir borte? Er det ”farlig” å redusere staten sitt overskudd fra 174 mrd. til 155 mrd. neste år?

Jeg synes ikke det. Jeg foreslår derfor en utalelse hvor vi ber regjeringen øke overføringene til kommunesektoren, slik de er forpliktet gjennom Soria Moria-erklæringen.

---------------------

Så hvordan gikk det?
Flertallskonstellasjonen av Ap, SV og Sp fremmet ei tjukk blekke med endringer, men det var mest av det verbale, og mindre av det substansielle slaget. De stemte nådeløst igjennom de foreslåtte kuttene fra fylkesrådmannen - muligens mens de holder seg for nesen.

Det eneste politisk interessante var at opposisjonen (H/Frp/Krf/V) stemte for forslaget mitt om en uttalelse til regjeringen. De er altså enige i at kommunesektoren får overført for lite midler, selv om de selv kjørte en enda strammere politikk da de satt i/var støtteparti for Bondevik 2-regjeringen. Jeg lurer forøvrig også på hvordan de har tenkt å kombinere dette med skattekutt. - I realiteten vil en slik økning kreve skatteskjerpelser for enkelte. Det hadde jo vært trivelig dersom det hadde vært et uttrykk for en politisk dreining fra H og Frp, men det er vel heller en erkjennelse av at det er forskjell på å jobbe lokalt og nasjonalt.

Lokalpolitikere vet at de ikke får løst oppgavene sine godt nok med de ressursene de har til rådighet, samme hvor mange ganger de snur på kronene. Derfor kan de støtte en slik uttalelse. Dessverre flyter ikke denne kunnskapen opp til de som jobber på nasjonalt nivå, slik at Erna Solberg kan fortsette å prate om at kommuner og fylker må "jobbe mer effektivt", og "fjerne unødvendig byråkrati", samtidig som hennes partifeller i mange kommuner vet at all effektivisering som kan tas ut er tatt ut - ja, slik at det går på helsa løs for mange kommuneansatte - og at det "byråkrati" som er igjen er helt nødvendig for å ta seg av lovpålagte oppgaver.

Se forøvrig hele debatten her (fint om du sliter med å sovne på kvelden):

Hehe. "Barxist" :)

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering