Kansellisten

Språkrådet - på nett også kjent som www.sprakrad.no - har gjort en viktig jobb i å forsøke å gjøre offentlige dokumenter mer leselige for vanlige innbyggere ved å utgi en egen byråkratisk-norsk ordliste, den såkalte Kansellisten:

http://www.sprakrad.no/upload/Brosjyrer/kanselliste_skjerm.pdf

Undertegnede vil derfor henstille, ja kanskje endog begjære, at den rette myndighet bekjentgjør eksistensen av denne listen, og lar den tilflyte samtlige underordnede som er i befatning med forfatting av offentlige dokumenter som skal leses av allmennheten.

Dersom listen avhendes og befordres slik at den anbringes rette vedkommende og dermed forefinnes på alle relevante kontor, vil den forhåpentligvis begunstige deler av befolkningen som i dag blir medført uleilighet av at forfattere av offentlige dokumenter unnlater å i det vesntligste forfatte disse på norsk.

Noen overgangsvansker bør selvsagt påregnes, men dersom dette forblir ubesørget har man unnlatt å benytte seg av en mulighet for å bidra til ytterligere språklig demokratisering av samfunnet.

litt på siden. Kan du forklare grundig hvorfor du mener "objektivismen", eller laissez faire om du vil, ikke er en bra ting, både moralsk, filosofisk og politisk. Og hvorfor kommunismen (i ordets rette forstand, det klasseløse samfunnet) er en bra ting både moralsk, filosofisk og politisk?

Håper på utfyllende svar, hilsen fersk politisk engasjert og fan av Ronny og venstresida.net :)

Jeg tror ikke jeg har tid til lange tirader om det akkurat nå, men det står da allerede litt om det her fra før. Jeg kan f.eks. anbefale:

Objektivister
http://venstresida.net/?q=node/381

Næringslivsfascismen
http://venstresida.net/?q=node/843

Menneskets natur
http://venstresida.net/?q=node/909 (se også debatt med Onar Åm under)

Noen mer prinsipielle argumenter for et mer sosialistisk samfunn:

IT-revolusjonen - strategier for en digital sosialisme
http://venstresida.net/?q=node/141

Hvorfor kapitalismen dreper
http://venstresida.net/?q=node/565

Men jeg vet ikke om dette går inn på de spørsmålene du ønsket deg på det detaljnivået du ville ha.

Ellers har jeg en plan om å fortsette den "lær av historien"-serien, for å legge fram en strategi for sosialisme i framtida etter hvert. Men det var det med tiden da :)

Ronny, Tusen takk for svar og linker. Skal studere dem!

Men kunne du en gang i nærmeste fremtid dedikert en artikkel hvor du grundig tar for deg hva du synest moralsk, politisk og ikke minst filosofisk, om kommunismen og laissez-faire. "Objektivistene" er riktignok en liten sekt som aldri får noe makt, men det hadde likevel vært interessant å høre dine tanker om dette.

Stå på videre, forøvrig.

Ser du klager på tiden. Kan du ikke heller bare innrømme at du ikke har noe å stille opp med mot objektivismen? Utfordring til deg her og nå; Argumentèr for hva du er uenig i her: Det objektivt riktige for enhver livsform er dets egen overlevelse. Altså er individets egeninteresse den objektive riktige moral (en moral ikke basert på følelser).

Enhver ideologi som er så absoluttistisk som objektivismen har ikke fått med seg at vitenskapen har gått videre siden 1800-tallet. (Les deg opp på moderne fysikk vs. positivisme.) I forhold til det du sier om livsformer har jeg allerede gått slikt grundig etter i sømmene i posten "menneskets natur" som er referert over. Jeg ser ingen grunn til å skrive det samme to ganger. Du får lese debatten under der. Jeg kan jo hinte om at du som Åm, ikke har skjønt skillet mellom replikator og "vehicle" i evolusjonen.

Iht tid og prioriteringer har jeg som du ser ikke skrevet noe her på 10 dager. Det er ikke fordi jeg ikke har ting å skrive om for å si det sånn, men når jeg får tid vil ikke det å oppfylle ønskene til objektivister være det første på lista. Jeg vil nok heller prioritere f.eks. å fortsette historieserien min. Forøvrig vil jeg nok legge ut ymse jeg har forpliktet meg til å skrive/filme i andre sammenhenger :)

Men den som venter på noe godt skal ikke se bort fra at det kommer noe mer harselering med gale objektivister en dag også.

Men den som venter på noe godt skal ikke se bort fra at det kommer noe mer harselering med gale Stalinister en dag også.

Gale stalinister harselerer jeg også gjerne med ja. Sjekk ut den første bolken i min "Lær av historien"-serie.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering