Anti-Wittgenstein

Her kommer noen løse tanker, ja rett og slett ubegrunnede påstander (men du kan jo tenke selv om du synes de stemmer på deg), som forsøker å ta et lite oppgjør med den sentrale rollen språket har fått i forståelsen og tolkningen av tenkning i bred forstand.

Språket er ikke redskapet for tenkning i seg selv. man kan tenke i bilder, lukter, følelser og mange ikke-uttalte ting. Problemet med denne tenkingen er at målet for svært mye tenkning er noe som vi ønsker å kommunisere til andre, dermed må vi språkliggjøre tenkningen – ikke fordi det i seg selv er nødvendig for tenkningens del, men fordi tenkningen blir lite brukbar om den ikke kan kommuniseres.

Så blir vi selvsagt også selv formet av språkliggjøringen, og kanskje innbiller oss at vi ikke har tenkt før vi har språkliggjort en tanke. Det tror jeg er feil, og vi mister også mange aspekter av tanken når vi tvinger den inn i språkrammer. (I mindre grad selvsagt med et stort ordforråd).

Dette blir dermed også kanskje undervurdert som et problem i en kommunikativ situasjon. Så lenge man ikke aksepterer at en tenkt tanke er tenkt før den er formulert språklig, er det også mindre forståelse for at det verbale uttrykket kanskje ikke er uttømmende i forhold til både tanken og intensjonen. Dette gjelder selvsagt en samtalepartner, og kan føre til (unødige?) konflikter i en dialog. Vi kan også la oss fange av vår egen formulering til å ta andre, enten mer ytterliggående eller mer moderate standpunkter, enn det vi kanskje opprinnelig hadde (ikke-verbalt) tenkt.

Jeg vil altså holde fast på at den verbale, språklige formuleringen av tanken, er noe annet enn selve tanken, og slik fravriste språket mye av hegemonien på det ikke-kommunikativet området av tenkningen.

Seså. Det var godt å få sagt det, selv om det kanskje ikke var interessant for andre enn et smalt spekter av hobbyfilosofer.

Det er jo en empirisk verifiserbar påstand. Ta en titt på de tilfellene hvor noen stakkarer har vært uten språk, de finnes dokumentert. I noen få tilfeller har de til og meg lært seg et form for språk senere i livet, og klart å si noe om hvordan det var å ikke ha det.

Stikkord: Grønnsak.

Men for all del, forskningen innen AI og kognitiv filosofi har lenge akseptert det at tenkning ikke skjer i setninger og ord som basale byggesteiner.

Men de stakkarene som har vært uten språk har jo utviklet seg uten mellomenneskelig kontakt i det hele tatt, og har ikke en gang utviklet de nervebanene som kommer ved sosial interaksjon. De er altså bygd opp på en helt annen måte enn "vanlige" mennesker.

Det jeg forsøker å beskrive er hvordan selve tenkningen foregår hos vanlige mennesker.

At sosial interaksjon og komunikasjon (i en bredere forstand enn det vi vanligvis forbinder med "språk") er helt nødvendig for menneskets utvikling, det er vi nok enige om.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering