Årsmøteprotokoll fra Omicronlines x'te årsmøte

(Gradert informasjon er utelatt eller anonymisert.)

Omicronlines x'te årsmøte ble holdt 17/4 - 06 et sted i Midt-Norge (et sted i Trondheim (et sted på BrukBar)). Møte ble flyttet på kort varsel etter sikkerhetsinstruksen (og fordi Mormors var stengt).

Møtte: X, X, X og X. X forsinket. X møtt via telefonkonferanse.
Saker:
1.
Byste av X:
Forslag: Mikroscanner i glass (forslagsstiller: X), Digital 3D-byste (forslagsstiller: X). Saken utredes videre til neste årsmøte.

2.
Nettsida:
Denne må videreutvikles.
Ting det skal jobbes frem mot (vedtak):
- Et fungerende forum med mulighet for registrering med både en åpen og en intern del. X installerer et php-bb-forum.
- Inkorporere en oversikt over gode open source-alternativer til proprietær programvare.
- Bytte publiseringssystem: Sjekk ut mambo og slashdot.
- Bytte webhotell. X sjekker med copyleft, om ikke -> webhotell B.
- Webtilbyder A gis beskjed om å rerute dns-serveren.
- Tags for politikk, vitenskap og kultur.
- Alt på norsk, men med en internasjonal link til det engelskspråklige stoffet.

3.
Samling på venstresida:
Omicronline har alltid vært motstandere mot sekterisme på venstresida. Når kommunister, anarkister og sosialister skyter hverandre på gata, er det Franco som tar makta. Vi er positive til at RV nå jobber for en bred samling på venstresida, men vi er skuffet over at Omicronline ikke er spesifikt invitert med. Vi krever å bli tatt med som part i samlingsprosessen! Videre ble følgende uttalelser vedtatt som klargjør Omicronlines holdning til (de andre) sekteristene på venstresida: Det er bedre å være Trotte enn Stalinist. Det er bedre å være sosialdemokrat enn nyliberalist. Ærlig talt. Såpass må man tross alt kunne si.

4.
Strategier for å øke antallet brukere:
- Spre nettadressa på andre nettsider.
- Nytt seriøst forum vil generere økt aktivitet.

5.
Eventuelt:
- Vi trenger en humorside for venstresida. Det må vi få laget på den nye nettsida.
- Våpentrening. Blir som før opp til den enkelte. En kjapp gjennomgang viser at vi har bra tilgang på både jaktvåpen og kampsportspesialister i våre rekker.

Møte ble hevet kl. xx.xx

Protokoll underskrevet av X og X.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering