Mer om valgte ledere

Khrono følger opp saken om valgte ledere i UH-sektoren og jeg er intervjuet.

Les saken her: https://www.khrono.no/ber-ntnu-hasteforberede-styresak-om-ansatt-eller-v...

Her er utdraget hvor jeg er intervjet:

Både NTL og Forskerforbundet ved NTNU ønsker at universitetet nå tar seg tid til en diskusjon om valgt eller ansatt rektor.

- Vi oppfordrer NTNUs styre til å ta seg tid til en skikkelig diskusjon om NTNU skal ha ansatt eller valgt rektor. Det er på tide at vi får en slik diskusjon og styret bør signalisere at de tar universitetets uavhengighet på alvor ved å åpne for en slik diskusjon, sier styremedlem Ronny Kjelsberg i NTL NTNU.

Selv har Kjelsberg alltid ment at valgt rektor er veien å gå.

- Valgte ledere, som har vært den tradisjonelle modellen ved norske universiteter, gir en forankring og lojalitet hos de ansatte. Det sikrer uavhengigheten på en helt annen måte enn ved ansatt rektor. Motsatt har vi styret som ansetter rektor, som har sitt mandat fra departementet, det blir mer en styring ovenfra og ned.

Han understreker at et universitet kan få kompetente ledere også ved ansettelser. Det vil aldri være noen garanti for verken det ene eller det andre. Men jevnt over vil det bli større grad av uavhengighet med valgt rektor, mener han.

- NTNU har over tid vært blant de mest næringsvennlige universitetene og de har vært mest lojale overfor Kunnskapsdepartementet. Det har aldri vært NTNU som har stått opp og sagt ifra hvis de har vært uenige i politikken til departementet. Det har heller vært Universitetet i Oslo som har gått ut. Jeg tror at det at de har valgt rektor som er uavhengig opp mot myndighetene som er én av årsakene til dette.

Spørsmålet om valgt rektor bunner også i ideen om akademisk frihet, argumenterer Kjelsberg. Generelt har akademisk frihet vært knyttet til forskningsmiljøene som et kollektiv.

- Det er de som er best situert til å bestemme den faglige retningen framover. Den faglige retningen har fått sitt uttrykk gjennom valg på ulike nivå oppover i systemet. Det er en rød tråd med akademisk frihet fra individet opp til toppledelsen, som blir kuttet med av med ansatte ledere.

Nå skjer det fort framover, NTNU-styret vil prøve å få ansatt ny rektor så fort som mulig. Er det tid til en diskusjon om valgt eller ansatt rektor?

- NTL prøver nå å signalisere at NTNU bør ta seg tid til en slik diskusjon. Dette er så viktig tid at vi bør ta oss tid. Mitt inntrykk er at det er et stemningsskifte på gang. Flere ser behovet for den uavhengigheten som ligger i valgte ledere. Styret bør derfor ta seg bedre tid enn hva det ser ut som de vil gjøre.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering