Mot nostalgien!


I dag er det tydeligere enn de fleste andre dager at det nye året fødes ut av det gamle.

Det er et godt tidspunkt til å ta et oppgjør med nostalgien. I min egen generasjon merker jeg f.eks. en god del nittitallsnostalgi. Men problemene i vårt årtusen følger av feilene som ble gjort på nittitallet.

En triumfalistisk ide om frihandel, avreguleringer og privatkapitalistisk vekstideologi etter den kalde krigen skapte både kaoset under Jeltsin i Russland som gav oss Putin, det hindret virksomme grep mot klimaendringer og det skapte avindustrialisering og sosiale ulikheter i vesten som beredte grunnen for ytre høyres tilbakekomst og Trumpismen.

Fortiden er ikke svaret. Det var fortiden som fødte nåtiden. Det er framtiden som er svaret, og den skaper vi sammen!

GODT NYTTÅR!

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering