Jacobsen utelater og imperialister lyver


Innlegg i Klassekampen 21.12.23

Einar E. Jacobsen fortsetter med sine alternative virkelighetsoppfatninger om Rødt og Ukraina i Klassekampen 20.12. Det jeg kan se forsøker han å presentere tre hovedmomenter, som jeg skal forsøke å ta etter tur.

Først mener han at det ikke var noe grasrotinitiativ som førte til at Rødt endret politikk om våpen til Ukraina, siden Stortingsrepresentantene, i likhet med utallige medlemmer og tillitsvalgte over hele landet, tonet flagg i saken før landsmøtet. Han påstår rett og slett at jeg er i "kronologisk og begrepsmessig bakvendtland". I virkelighetens verden er det nok han selv som er det, siden han med sin vante strategi med strategiske utelatelser ikke nevner at debatten ble dratt opp gjennom et utspill i herværende avis av "partiveteranene" Kollbotn, Ullmann og Borgersrud 7. januar, og det var dette som startet en bred debatt i partiet, ikke utspill fra partiledelsen.

Rødt har heldigvis ikke debattforbud for sine medlemmer og den påfølgende diskusjonen i partiet, på landsmøtet, samt ulike meningsmålinger viste at stortingsgruppa var på linje med et stort flertall på landsmøtet, av partiets medlemmer og velgere. Jeg skjønner dette er vondt og vanskelig for Jacobsen, men han må nesten finne en måte å akseptere det på, at hans meninger rett og slett ble nedstemt i en grundig og demokratisk prosess.

Det andre momentet hans er at jeg "ikke tar innover [meg] Russlands perspektiv", hvorpå han presenterer Putins egen propaganda som om den var den åpenbare sannheten om Putins motiver. Det er ikke måte på hvor negative ordelag Jacobsen beskriver Ukrainas ledelse med, men den russiske stoler han tydeligvis på. Jeg undrer meg på hvilke andre imperialistmakter Jacobsen bare tar selvframstillingen til ukritisk for god fisk? Jeg synes fisken er ganske illeluktende. Russland under Putin har utviklet seg til noe nær en mafiastat, hvor Putin og allierte oligarker sugar maksimalt av ressurser ut av landet til personlig berikelse, og hvor konkurrenter til makta eller "forrædere" plutselig faller ut av vinduer, har uheldige flystyrter, eller har uheldige møter med radioaktive materialer.

Hør heller på folk som den russiske marxistiske sosiologen Boris Kagarlitsky som har forklart at nettopp det å holde på makta internt har vært en viktig beveggrunn for Putin til å gjøre utenrikspolitiske sprell som kan piske opp en nasjonalistisk stemning og gi påskudd for å slå ned opposisjon. Putin forteller deg ikke sannheten. Han forteller deg det han vil du skal høre.

Til sist klager Jacobsen gjentatte ganger over at hans krav om å få svar fra Rødts stortingsrepresentanter ikke har fått gjennomslag. Personlig er jeg veldig glad for at våre tillitsvalgte prioriterer tiden bedre enn å svare ut Jacobsens systematiske feilframstillinger. Han får ta til takke med et menig medlem.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering