Våpenstøtte er en forutsetning for en diplomatisk løsning


Innlegg i Klassekampen 14.12.2023.

Som alltid når man skal ha noe på trykk i en papiravis, må det kraftige beskjæringer av ens originale rant til. Les faksimile eller klikk på lenke over, for å se Klassekampen-versjonen, men få myn komplette, urdeigerte ordflom under.

Våpenstøtte er en forutsetning for en diplomatisk løsning

"Hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet orginalest", sier Peer Gynt i 4. akt. Det passer også på Einar E Jacobsen sitt innlegg om Rødts våpenstøtte til Ukraina i Klassekampen 5.12. Det er preget av en lang rekke feilframstillinger og systematisk skjev språkbruk som gjør at hele premisset for diskusjonen blir feil.

La oss ta det systematisk fra starten.

Jacobsen skriver at "Rødt-toppene bøyde av for presset og hoppet på den aggressive Nato-linja med våpenstøtte til Ukraina".

Rødt bøyde ikke av for noe eksternt press. Det kom tvert imot et initiativ fra internt i partiet - fra grasrota, som ble behandlet i partiorganisasjonen og votert over på landsmøtet på en demokratisk og ryddig måte. Flertallet var bare ikke enig med Jacobsen. Det er det hele. Partiet har heller ikke hoppet på noen "aggressiv Nato-linje". Rødts Nato-standpunkt står fast, og partiet vil ikke gi våpenstøtte via Nato. Det kommer også helt klart fram i partiets vedtatte politikk.

Videre kritiserer han en formulering fra Mimir Kristjansson om at «Putin ikke må vinne», kombinert med en artikkel fra Rødts nettsider om at "Russland må trekke seg helt ut av Ukraina". Så kobler han retorisk også dette siste til våpenstøtten og spør "Hvordan ser Rødt-toppene for seg at rå militær makt skal få Russland til å trekke seg ut? Og ikke minst, hvor store kostnader – det være seg økonomisk, sikkerhetsmessig og ikke minst menneskelig – vil en «seier» kreve?"

Her blir historieskrivingen stadig mer original. Enhver som ikke var blind eller døv ved invasjonens start i februar 2022 kunne se at Putins plan var å hurtig rykke inn i hovedstaden, ta over det sentrale statsapparatet, og dermed enten innlemme Ukraina i Russland eller sette inn et marionettregime. Heldigvis overvurderte Putin kapasiteten til det russiske militæret og undervurderte det ukrainske tilsvarende. Mens Ukraina har hatt siden 2014 på å forberede seg på mer russisk aggresjon, har det russiske kleptokratiske mafia-regimet representert av Putin og allierte oligarker, systematisk tappet den russiske staten for penger, tydeligvis inkludert forsvaret, ikke ulikt slik den Afghanske hæren ble tappet for penger og kollapset i møte med Taliban (men den russiske dessverre ikke i fullt så stort omfang). Når starten av invasjonen feilet, ble målet redusert til å forsøke å sikre seg så mye som mulig av det østlige Ukraina og innlemme det i Russland.

Om situasjonen skulle endre seg i Putins favør, vil han selvsagt gjerne gå tilbake til sitt opprinnelige mål om å ta hele Ukraina.

At Russland må trekke seg ut av hele Ukraina følger som et åpenbart krav fra folkeretten - et internasjonalt rammeverk og forbud mot aggresjon både Rødt og alle fredsorganisasjoner alltid har stilt seg bak.

Rødts politikk med tanke på fredsforhandlinger kommer klart fram fra landsmøtevedtaket:

"Det er en forutsetning for en fredsløsning at Ukraina overlever som selvstendig stat. Okkupasjon er ikke fred. Okkupasjon er undertrykkelse, massearrestasjoner, dødsdommer og terror.

Norge må bruke all vår internasjonale innflytelse og diplomatiske kapasitet til å bidra til å få slutt på krigen gjennom forhandlinger rettet mot en fredelig løsning, basert på folkeretten. Det er ingen motsetning mellom støtte til motstandskamp og fredsarbeid.

Et framtidig forhandlingsresultat avhenger også av situasjonen på bakken. Hvis angriperen får diktere fredens premisser, premieres imperialistisk aggresjon. Fram til en diplomatisk løsning er mulig, og grunnlaget for en rettferdig fred til stede, trenger Ukraina derfor våpen til å forsvare seg og stå imot invasjonen."

At krigen nå virker fastlåst på bakken og krever stadig flere liv, er ikke et argument mot Rødts politikk for en fredsløsning. Det bekrefter tvert imot det Rødts landsmøte har vedtatt. At Ukraina ikke får våpen vil ikke gi fred. Det vil gi økt russisk engasjement og okkupasjon av enda mer av Ukrainas territorium. Om man skal komme til en fredsløsning, kan ikke Putin tro han kan vinne militært.

Jacobsen avslutter retorisk med "Hvor mange menneskeliv mener de det er verdt å ofre for at «Putin ikke skal vinne»?"

Her går Jacobsen i en vestlig-sjåvinistisk tankefelle. Det er selvsagt ikke Norge som skal bestemme hvilke offer ukrainerne skal gjøre eller ikke. Det skal og må ukrainerne gjøre selv.

Når Jacobsen argumenterer videre begynner han å bevege seg stadig nærmere Putin-propaganda. Ett eksempel er at "det stikk i strid med hovedstrømsmedienes krigspropaganda aldri har vært realistiske muligheter for Ukraina til å vinne – hva nå enn man legger i det å vinne". Dette er i hvert fall i tråd med de Putin-lojale medienes krigspropaganda, men med et mer nøkternt blikk på krigen er det tydelig at Ukraina allerede har vunnet mye, og Putin har i hvert fall ikke vunnet.

Ukraina vant kampen om Kiev og om sin fortsatte selvstendighet. Ukraina stoppet den russiske framrykkingen i øst, og slo russerne kraftig tilbake slik at de ikke engang har kontroll over de regionene Putin formelt har "annektert".

Parodisk blir Jacobsen likevel først når han slår fast at "for Russland er denne krigen eksistensiell". Dette er faktisk feil i noen normal språklig forståelse av ordet.

Russland kommer til å fortsette å eksistere som selvstendig stat helt uavhengig av utfallet av denne krigen. Putin kan når som helst avslutte den, trekke seg tilbake og leve i fred med sine naboer. Om han ønsket å holde Nato på avstand har han gjort de mest idiotiske grepene man kan tenke seg. Ingen har vært en mer aktiv reklameplakat for Nato i Øst-Europa de siste årene enn Vladimir Putin.

Det landet denne krigen faktisk er eksistensiell for er Ukraina. Det er Ukraina som ble forsøkt okkupert i februar 2022, og som Putin nekter å anerkjenne som en legitim statsdannelse. Det er Ukrainas eksistens som står på spill, ikke Russlands. Dermed blir det parodisk når Jacobsen framstiller det som Russland overhode ikke har noe valg i denne konflikten, mens Ukraina tydeligvis har masse valgmuligheter for å få til en fredelig løsning. Uten våpen har Ukraina åpenbart bare ett valg: Kapitulasjon og okkupasjon. Det er mulig Jacobsen anser det som "fred". Det gjør heldigvis ikke Rødt.

Parodien fortsetter når Jacobsen skriver at "Vestens uforsonlige konfrontasjonslinje, som Rødt helhjerta støtter, har gjort at Russland rett og slett ikke lenger forholder seg til Vesten som en rasjonell motpart."

At Rødt har en egen politikk til denne krigen uavhengig av vestlige stormakter er greit dokumentert lenger opp i denne teksten, så denne åpenbart bevisste feilframstillingen trenger ingen ytterligere kommentarer.

Det parodiske oppstår når Jacobsen peker på vestens irrasjonalitet, men ikke sier ett ord om Russlands irrasjonalitet.

Lenge framstod Vladimir Putin som en relativt rasjonell geopolitisk aktør. Han hadde imperialistiske mål om å utvide russisk makt i nærområdene som alle antiimperialister ville finne ufyselige, men han framstod relativt rasjonell og forutsigbar i framgangsmåten. Han knyttet militære og økonomiske allianser med land som var vennligsinnede, for å forhindre dem i å gå en annen vei senere. Han utnyttet allerede eksisterende interne konflikter i naboland til å støtte utbryterrepublikker under russisk dominans, han utnyttet kaoset i Ukraina i 2014 til å annektere Krim. Alt sammen var kjip politikk, men risikoen var lav, og politikken hadde stor støtte internt i Russland. Å gå til fullskala invasjon av Europas nest største land som hadde hatt 8 år på å forberede seg på krig, var derimot ikke en rasjonell handling og utviklingen i krigen viste da også at han hadde tatt seg vann over hodet. Statens stridsvogn trynet på krigsstien, for å låne F'Murrs tittel fra Sovjetunionens Afghanistan-invasjon.

Å slå Putin militært tilbake fra områdene han nå okkuperer er åpenbart svært vanskelig. Jeg tror få som er for å støtte Ukrainerne med våpen tror at man kommer utenom en eller annen framforhandlet løsning på et eller annet tidspunkt, evt. at man ender opp i en "frosset" konflikt, som på Korea-halvøya. Men som Rødts landsmøteuttalelse slår fast - "Det er en forutsetning for en fredsløsning at Ukraina overlever som selvstendig stat." og "Et framtidig forhandlingsresultat avhenger også av situasjonen på bakken." Våpenstøtte er dermed en forutsetning for en diplomatisk løsning, ikke et alternativ til det.

Jeg anbefaler Jacobsen å faktisk lese de argumentene som ligger til grunn for Rødts politikk før han skriver nye innlegg. Men det vil selvsagt gjøre det vanskeligere å konstruere parodiske stråmenn å argumentere mot.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering