Interesser, ikke moral

Jeg hører stadig vekk representanter fra høyresida sutre og klage over at folk på venstresida mener at vi selv er "snille", mens de er "slemme", og dermed ser ned på dem og er kjepphester moraliserende.

Dette er jo fundamentalt misforstått, tror jeg, og viktigere - en grunnleggende avsporing fra hva politikk og partier er.

Tradisjonelt bygger den samfunnsvitenskapelige forståelsen av politikk på at ulike grupper i samfunnet har ulike *interesser* (ikke ulike moralske ståsteder). Demokratiet handler om at disse ulike interessene skal kunne løse sine motsetninger gjennom valg og forhandlinger heller enn revolusjoner, statskupp og gatekamper.

Skillet mellom høyre- og venstresida handler derfor om hvilke *interesser* man representerer. Høyresida har fra starten representert interessene til de rikeste og mektigste i samfunnet - fra adelen i gamle dager til dagens rike daytradere og bedriftseiere. De som tjener penger på å eie, ikke å jobbe. Det er hele høyresidens eksistensberettigelse, og det er der de får valgkampbidragene sine fra,og det er derfra de finansierer tenketanken og annen ideologiproduksjon som forsøker å innbille folkemassene at de også burde støtte opp om et system som tjener og gjør noen få superrike, mens de tusener som jobber og skaper verdiene nå har reallønnsnedgang år etter år. Om det nå er den gudegitte kongemakt eller oppkjøpsfondet på Cayman Islands som eier barnehagen der du har unga dine.

Venstresidas eksistensberettigelse er på motsatt side å representere interessene til det store flertall i befolkningen. Alle de som jobber og skaper verdiene i samfunnet, men også de som har blitt uføre av et hardt arbeidsliv eller av andre grunner trenger det fellesskapet vi ønsker å bygge hvor alle jobber sammen og tar vare på hverandre.

I en åpen interessekamp stiller selvsagt høyresida med et enormt handicap i et system med allmenn stemmerett (det er vel derfor de har vært mot alle utvidelser av stemmeretten), de representerer interessene til alt for få.

Derfor er de selvsagt helt avhengige av å framstille det som om politikken deres er i alles interessen (noe ingen politikk er), og heller snakke om moral.

Men det blir ikke mer riktig for det.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering