Venstresida Faktasjekk: Julespessial!

Venstresida.net starter her vår egen faktasjekktjeneste, og gitt hvilken tid av året vi snakker om, har vi valgt et utsagn som har spredd seg over lang tid i både populærkulturen, på sosiale media og munn til øre, nemlig:

"Det er jul bare en gang for året"

I vår inngang til dette spørsmålet er det naturlig å begynne med det litt mer grunnleggende spørsmålet "Når er jula?", som kan deles opp i de to spørsmålene "Når starter jula?" og "Når slutter jula?".

På det første spørsmålet virker det å være en utbredt konsensus. Jula starter tradisjonelt når jula ringes inn kl 17.00 på julaften, den 24. desember.

På det andre spørsmålet, om når jula slutter, er kildene mer delt. Enkelte tradisjonelle kilder peker på "trettendedag jul" (6. januar) som den siste dagen av jula, mens andre peker mot den såkalte "tjuanddagen" (13. januar) som julas siste dag. Vi må har leve med at det finnes ulike tradisjoner, og en slags dobbelthet i dette siste spørsmålet. Som vi vil se påvirker likevel ikke dette konklusjonen på vår faktasjekk.

Vi kan nå konkludere med at jula varer fra 24. desember til enten 6. eller 13. januar. Det er likevel ikke nok til å avgjøre faktasjekken. Påstanden vi skal faktasjekke omhandler nemlig også et annet element, nemlig året.

På dette spørsmålet er det også rimelig konsensus. Enkelte år er såkalte "skuddår" og har en ekstra dag, men det er i slutten av februar og faller utenom tidsspennet hvor vi diskuterer "jul" og får slik ingen påvirkning på våre problemstillinger. Det er elles allment akseptert at året varer fra 1. januar til 31. desember.

Denne inndelingen av året ser vi griper rett inn i diskusjonen om jul. Året starter dermed med en periode med jul som varer fram til enten 6. eller 13. januar. Deretter følger en lang periode uten jul som varer det meste av året. Til slutt kommer det deretter en ny periode med jul som varer fra 24. januar til 31. desember.

Ut fra dette kan vi konkludere at det er jul to ganger om året, en gang i starten av året, og en gang i slutten.

Påstanden "Det er jul bare en gang om året" er dermed: Faktisk helt feil!

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering