Et demokratisk parti


Innlegg i Klassekampen 19.11.2022.

Svein Lund har et litt merkelig innlegg i Klassekampen 15.11, hvor han med bakgrunn i en debatt rundt nominasjonsprosessen i Nordland og at han selv er blitt kastet ut av to Facebookgrupper, påstår han er uten medlemsrettigheter og stiller spørsmålet om Rødt er et demokratisk parti.

Nå kastes folk ut av Facebookgrupper for brudd på gruppereglene hver eneste dag. De færreste skriver forargede innlegg om det i avisen. Heldigvis utgjør ikke Facebookgrupper noen som helst del av de demokratiske strukturene i Rødt - det ville vært en svært tvilsom demokratisk praksis.

Rødts demokratiske strukturer er bygget gjennom partiorganisasjonen - partilag og fylkeslag, der Lund hvis han er medlem, vil ha akkurat de samme rettigheter til å delta som alle andre medlemmer. Det høyeste demokratiske partiorganet mellom landsmøtene er Landsstyret.

Den 8. mai 2022 fattet Landsstyret et vedtak om nettstedet Steigan.no. Der stod det blant annet at "steigan.no sitt politiske prosjekt er i motstrid til Rødts vedtatte politikk", og går videre med å beskrive bloggens spredning av russisk imperialistpropaganda (uten å opplyse leserne om at det er det de får), elleville konspirasjonsteorier om covid-pandemien og rasistiske forestillinger om innvandring, samt gjentatte løgnaktige angrep på partiet og partiets politikk. Landsstyret oppfordret deretter tillitsvalgte til å kvitte seg med aksjer slik at det ikke skulle framstå som det var bindinger mellom partiet og bloggen.

Landsstyret er som sagt partiets øverste organ mellom landsmøtene. Vedtak i landsstyret må også partiets øverste ledelse forholde seg til. Når Bjørnar Moxnes som partileder agerer med bakgrunn i, og minner om landsstyrets vedtak, er ikke det udemokratisk. Tvert imot gjør han da sin plikt som partileder overfor partiets demokratisk valgte organer. Heller ikke partilederen kan sette seg utover partidemokratiet.

Rødt har hatt en enorm framgang de siste årene, og har systematisk bygget nettopp en partiorganisasjon og et partidemokrati over hele landet. Lund virker å mene at det ikke er demokratisk når demokratiet kommer til andre konklusjoner enn ham selv. Det er jeg uenig i, og jeg mener i likhet med landsstyret og det overveldende flertallet i partiet at partiets politiske linje er en vanvittig mye bedre line enn den steigan.no og tydeligvis også Lund tar til orde for. Noe annet enn en tydelig avstandstagen fra steigans omfavnelse av russisk propaganda, konspirasjonsteorier om covid, vaksiner og maskebruk mm. ville gjort Rødt irrelevant som et politisk alternativ i Norge.

Men det er ikke Rødt. Heldigvis.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering