Statsbudsjettet 2023: Reelle ABE-kutt, mer basis, forsvar gratisprinsippet!

I går var jeg på Stortinget og representerte NTL på høring om statsbudsjettet. Se og les innlegget under.

Se hele høringssesjonen på Stortingets nett-TV: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV...

Den teksta versjonen:
Vi i NTL har noen mål for høyere utdanningssektoren som vi tror vi er enige med et stort flertall på Stortinget i. Det handler både om å redusere midlertidigheten og om den bebudede tillitsreformen.

Statsbudsjettet er et helt sentralt verktøy for å nå begge disse målene.

Vi er fornøyde med at det såkalte ABE-kuttet er fjernet, men vi ser at vi får nye flate kutt. Summen av "Inndekning satsinger" og "Endra reisevaner" er faktisk større enn summen av de to pluss ABE-kutt i fjorårsbudsjettet (413 mot 372 millioner) Vi i NTL forventer at skrotingen av ABE-reformen skal være reell, ikke bare fortsette skjult bak andre budsjettall.

Kuttene gjør at mange er avhengige av eksterne prosjektmidler for å betale lønn til ansatte. Når finansieringa blir midlertidig og usikker, blir arbeidsforholdet det samme, og vi får ikke redusert midlertidigheten. Med kuttene i Forskningsrådet som innebærer ingen Fripro-tildelinger i 2023 blir det enda mer prekært for de fagmiljøene som ikke ligger tett på pengesterke miljø i privat sektor.
NTL ser med stor bekymring på kuttene i Forskningsrådets egne rammer. Forslaget med å kutte driftskostnadene med 63 millioner er dramatiske og skaper stor utsikkerhet for de ansatte. NTL mener kuttene må reduseres slik at NFR får tid til å gjennomføre gode prosesser som ivaretar de ansatte.

"Tellekantene", eller- resultatindikatorene er et element i såkalt "New Public Management" og er den rake motsetningen av den varslede "tillitsreformen". Skuffelsen er derfor stor hos mange når årets statsbudsjett ikke kommer med mer enn løfter om at videre utredninger. Men vi forventer at de føringene som ligger i statsbudsjettet om "det breie samfunnsoppdraget" og "tillitsreforma" blir fulgt opp, og munner ut i at indikatorsystemet fases ut til fordel for en styrket basisfinansiering. Vi ser gjerne at Stortinget også er tydelige på dette i sin behandling.

NTL anser angrepet på gratisprinsippet som usolidarisk og frykter basert på argumentasjonen fra statsråden at det kan skape presedens overfor andre grupper. Budsjettmessig frykter vi også at inntektene vil være minimale og at budsjettallene ikke er reelle. Den viktigste konsekvensen vil bli en kraftig nedgang i internasjonale studenter.

Oppsummert er våre viktigste innspill til statsbudsjettet 2023 følgende:
- Gi oss en reell skroting av ABE-reformen, ikke en skjult videreføring under andre navn.
- Øk i tillegg basisfinansieringen til institusjonene på bekostning av indikator- og søknadsbaserte potter.
- Gå imot all uthuling av gratisprinsippet i høyere utdanning.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering