"Klimarealistene" kommer ingen vei


KOMMER INGEN VEI: Klimarealistene lykkes dårlig i sitt sensurforsøk. Klikk på faksimile for å komme til Universitetsavisas sak.

Både Universitetsavisa og Khrono følger opp saken om Klimarealistene som forsøkte å stoppe læreboka jeg nettopp kom med en ny utgave av.

Svarene Til Klimarealistene bekrefter det jeg sier i saken til Universitetsavisa: De kommer ingen vei med truslene sine, fordi de har null legitimitet i vitenskapelige miljø.

Jeg kommer også med en del generelle innspill til ansatte og ledelse når det gjelder hvordan man håndterer ulike pseudovitenskapelige miljø som forsøker å presse ansatte og miljø på ulike vis, noen sitater fra saken under:

- Det er en utfordring generelt, at denne typen organsisasjoner som liker å kle seg i en falsk vitenskapelighet går etter forskere og prøver å trakassere for å stoppe oss fra å ytre oss offentlig. Dette har du flere eksempler på tidligere også, ulike konspirasjonsmiljø går etter ulike fagmiljø, forteller Ronny Kjelsberg til Universitetsavisa.

- De smykker seg med vitenskapelighet og titler. For eksempel at Ivar Giæver som vant en nobelpris er med i det vitenskapelige rådet deres. Han var på forskningsfronten på superledere for femti år siden. Det er omtrent like relevant for dagens klimadebatt som at jeg var Stormester i Fantometklubben for 30 år siden. Jeg er ikke klimaforsker selv, men forholder meg til det eksperter på feltet sier og videreformidler det til studentene, sier Kjelsberg.

- Det har vært en sammenflyt av ulike miljø som har kommet sammen under pandemien. Klassiske grupper på ytre høyre går inn i miljø for å fiske støtte blant ulike alternative miljø og konspirasjonsmiljø. Det finnes miljø på ytre venstre også der man ser en spredning av russisk propaganda. Men først og fremst er det innenfor medisin og klima. Heldigvis har disse gruppene lite politisk gjennomslag i Norge.

- Om andre kolleger skulle bli kontaktet så kan jeg kan slå fast at det ikke er noen gjennomføringsevne der. De har sendt brev til forlaget via en advokat. Forlaget droppet å respondere etter et par runder med kommunikasjon. De vet at de egentlig har veldig lite å fare med og om de prøvde å gå til sak, ville tapt som det sang. De prøver bare å skremme, sier Kjelsberg.

- Jeg har vært aktiv i ganske mange år i politikk og fagforening og er mer vant med høy temperatur på debatt. Så er jeg også en middelaldrende hvit mann,og det er ingen tvil om at det er grupper som får mye styggere responser enn meg. Jeg ser for eksempel at kvinner med minoritetsbakgrunn som sier tilsvarende ting som meg gjennomgående får en mye mer voldsom respons på internett, sier Kjelsberg.

- Arbeidsgiver og kollegaer må støtte de som er under angrep av denne typen grupper. Om du sitter for deg sitter på internett og leser rare kommentarer om deg selv, kan det gå utover en og det er en bør man burde dele. Så vil jeg kanskje anbefale å gjøre noe for å synliggjøre taktikkene de bruker. Det er litt det jeg prøver på. Grupper som klimarealistene roper høyt om ytringsfrihet, samtidig som de ikke har noe problem med å forsøke å stoppe forskere fra å ytre seg, sier Kjelsberg.

- Selvsensur kan komme i mange former. Det hender jeg tenker meg to ganger før jeg formulerer seg, det er en god type selvsensur. Om du, på den andre siden, lar være å gå ut med kunnskap i spesifikke tema fordi du får en voldsom harang fra ulike miljø, er det åpenbart et problem. Det er derfor det er viktig at ansatte i sånne situasjoner vet at de har arbeidsgiver i ryggen, da er det mye lettere å ytre seg. Spesielt når advokatbrevene kommer.


OGSÅ I KHRONO: Forlaget uttaler seg også om saken i Khrono. Klikk på Faksimilen for å komme dit.

Kjøp forøvrig boka her: https://www.universitetsforlaget.no/teknologi-og-vitenskap-2

Tenk på hvert boksalg som et slag i fjeset på Klimarealistene.

Det jeg skriver om de to amerikanske forskerne er forøvrig hentet fra den anerkjente boka "Merchants of Doubt" av Naomi Oreskes og Eric Conway. Det er også beskrivet i et bokkapittel i en bok om forskningsetikk fra de nasjonale forskningsetiske komiteene. (https://www.forskningsetikk.no/.../forskning-og-penger/)

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering