Klimarealistene (og andre pseudovitenskapelige aktørers) arbeidsform: En advarsel


HYKLERE: "Klimarealistene" er snare til å klage når de selv ikke får slippe til overalt, men når de møter et bokkapittel om klima de ikke liker sender de advokat.

De såkalte "Klimarealistene" har i likhet med andre pseudovitenskapelige aktører lite til ingenting av gjennomslag gjennom ordinære vitenskapelige kanaler. De består ikke selv de mest basale kvalitetssikringsmekanismene i akademia, selv om de forsøker alt de kan å framstille seg selv som nettopp vitenskapelige, basert på den statusen og legitimiteten det selvsagt gir.

En annen ting Klimarealistene har til felles med andre antivitenskapelige aktører er at de forsøker å framstille sitt eget manglende gjennomslag som et angrep på ytringsfriheten, se f.eks. to av mange eksempler her. https://www.klimarealistene.com/2021/10/24/klimarealistene-arbeider-for-...
https://www.klimarealistene.com/2020/04/13/ytringsfrihet-i-klimadebatten...

Men også i likhet med andre antivitenskapelige aktører er dette bare et proxy-argument. De tar ikke fem øre for å forsøke å stoppe munnen på aktører de er uenige med. Det skjedde meg litt tilbake, men jeg har lang erfaring med offentlig debatt båda akademisk, politisk og i fagforeningssammenheng, og lar meg ikke skremme av aktører som forsøker å kompensere for manglende faglig pondus med hyperbolsk retorikk og dårlig skjulte trusler om advokat. Jeg har også et stort forlag i ryggen.

Les oppslag i Klassekampen om saken her: https://klassekampen.no/utgave/2022-08-26/laerebok-forsokt-stoppet

Jeg har skrevet en lærebok for ingeniører. Det er en bred innføringsbok som grovt sett omhandler områder hvor teknologi, naturvitenskap og samfunn interagerer. Den har selvsagt også et kapittel om klimaendringer (i tillegg til at slike problemstillinger griper inn i en rekke andre områder). Boken omhandler også svært aktuelle problemstillinger som kritisk tenking, pseudovitenskap vs. vitenskap og bruker derfor også klimafornektere som et illustrerende eksempel på sistnevnte.

Les mer om og bla i starten av boka her: https://www.universitetsforlaget.no/teknologi-og-vitenskap-2

Dette falt den pseudovitenskapelige organisasjonen med det ironiske navnet "Klimarealistene" tungt for hjertet, og de begynte å bombardere både forlaget mitt og et av lærestedene som bruker deler av boken på pensum med brev hvor de påstår de har fått en juridisk vurdering som tilsier at den er "injurierende" og krever den trukket fra markedet.

Ingen tar seg selvsagt spesielt nær av hva Klimarealistene mener, særlig ikke i akademia, hvor fakta og sannhet skal sitte i førersetet. Klimarealistene bruker en velkjent strategi innen pseudovitenskap: Konklusjonen kommer først, en selektiv datainnsamling kommer etterpå (kirsebærplukking). Det er det motsatte av vitenskapelig metode.

I disse dager kommer en oppdatert andreutgave av boken "Teknologi og vitenskap - Historie, metode, etikk og miljø" ut på Universitetsforlaget, og i forordet til denne utgaven takker jeg selvsagt for de innspill jeg har fått på første utgave. Takken til Klimarealistene går som følger:

"Et litt annerledes innspill til miljøkapitlet kom fra gruppen «Klimarealistene» (en gruppe som fornekter menneskeskapte globale klimaendringer av typen vi diskuterer under delkapitlet «Den uvitenskapelige klimadebatten»). De skrev en 28 siders rapport for å forsøke å tilbakevise et 12 siders kapittel, men hovedkilden var dessverre ikke fagfellevurdert forskning (se kapittel 13),men en annen rapport fra nettopp Klimarealistene: I denne boka har jeg valgt å bruke kilder som oppfyller kravene til vitenskapelighet, og har dermed ikke tatt Klimarealistenes rapport til følge.

Den samme organisasjonen har også fått en advokat til å sende flere brev til forlaget angående omtalen av forskerne Singer og Seitz, som blir brukt som eksempler på forskningsetisk tvilsomme praksiser blant «klimafornektere». Siden det er gått noen år, og begge nå er døde, kunne det vært naturlig å vurdere andre eksempler, men som de fleste lesere sikkert vil skjønne, er det uaktuelt å la seg presse av aktører som forsøker å skremme folk til taushet med advokat
når de ikke når gjennom faglig. Så da får Singer og Seitz beære oss med sitt nærvær i boka enda en runde!"


NY UTGAVE: Til Klimarealistenes frustrasjon ligger en ny utgave av læreboken nå ute i tykke bunker i bokhandlene til nye kull med studenter.

Klimarealistene har som sagt ingen faglig legitimitet, og ingen bør ta noe de kommer med på noe som helst alvor. Selv kommenterer de dette til Klassekampen med at det er en "frekkhet" og trekker (som vanlig) fram Ivar Giævers nobelpris i et forsøk på å skape faglig legitimitet. Om det er frekkheter de er ute etter kan jeg jo påpeke et faktum de behendig unngår: Giævers Nobelpris kommer fra arbeid på superledere. Å ha vært i forskningsfronten på superledere for 50 år siden gir bare bittelitt mer faglig legitimitet på klima i 2022 enn det min Stormester med stjerne-tittel fra Fantometklubben for 35 år siden gjør.

Se det, det var en frekkhet. At ingen i akademia tar "Klimarealistene" på alvor er bare et åpenbart faktum. Om de ville gjort meg bekymret burde de gitt meg skryt for boka - da ville jeg tatt et grundig kritisk blikk på hva jeg hadde skrevet.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering