Venstreradikale framskritt i Colombia og Frankrike


Faksililer av valgresulteter i hhv. Colombia og Frankrike, hentet fra Wikipedia. Klikk på faksimilene for å gå dit.

Valgresultater fra både Columbia og Frankrike gir håp i ellers politisk dystre tider.

I Colombia har en høyrepopulist blitt slått av en sosialist, noe som kan bidra til at fredsprosessen kommer på skinner igjen, bedre den sosiale fordelingen og forhåpentligvis stabilisere både landet og deler av regionen framover. Det trenger selvsagt ikke å skje, men muligheten er der i hvert fall, noe den i motsatt fall neppe ville vært. https://www.bbc.com/news/world-latin-america-61860887

Så er selvsagt gjenfødelsen av den franske venstresiden også en god nyhet. Selv om NUPES bare utgjør den nest største blokken og den kraftige veksten til Le Pens Nasjonal Samling er skår i gleden, har Melenchon flyttet den politiske debatten og NUPES framstår nå som hovedutfordreren og hovedopposisjonen til Macron. Det er en enorm politisk forskyving på kun kort tid, og en åpenbar beskjed om at venstresiden må tilpasse organiseringen sin til det politiske remmeverket de lever under. Fransk venstreside måtte samle seg, og de har nå fått belønningen.

Hva det politiske resultatet blir av at Melenchon nå har fratatt Macron det poltitiske flertallet er selvsagt uvisst. Mange kommentatorer spekulerer i at Macron vil samarbeide med Republikanerne, og dermed dra politikken lenger til høyre. På den annen side så vi i forrige periode hvordan Macron kom med en rekke høyrepopulistiske utspill og forslag, for å forsøke å demme opp for Le Pen - en veldig lite klok strategi, som selvsagt bare ville styrke henne i neste runde.

Men om NUPES nå klarer å etablere seg som en kraftfull opposisjon, og slik flytte fokuset for den politiske samtalen over på fordeling og økonomi, vil dette utvilsomt kunne påvirke franske og europeisk politikk i en positiv retning. En retning Macron vil måtte forholde seg til. Vil det skje? Igjen - det kan vi ikke vite, men med gårsdagens resultat er det i det miste mulig!
https://www.bbc.com/news/world-europe-61859595

Dessverre har Petro ikke noe flertall i parlamentet, som gjør det vanskeli å gjennomføre større reformer.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering