Oppsummering: Steigan dott no 2016 vs. 2022

Jeg gikk først ut mot Pål Steigans blogg i 2016, på bakgrunn av ganske lignende ting som jeg igjen gikk ut med i april i år. Klangbunnen for kritikken har derimot endret seg betydelig.

Allerede i 2016 fikk jeg overveldende positive tilbakemeldinger fra folk på venstresida, men den gangen var det fortsatt noen som burde visst bedre som forsvarte prosjektet til Steigan. Den diskusjonen som har gått i Rødt den siste måneden har derimot nettopp ikke handlet om det. Den har vært preget av en enighet om at nettsida utgjør et ufordragelig prosjekt, men en uenighet om hvorvidt det, på tross av dette, i seg selv bør være diskvalifiserende for å være tillitsvalgt i partiet at man på ulike vis er involvert i prosjektet.

Det er en svært stor bevegelse i løpet av få år, hvor mange har fått åpnet øynene. Både den ekstreme og uvitenskapelige dekningen av koronapandemien, og den systematiske spredningen av russisk propaganda om Ukraina har nok hjulpet mange å våkne.

Jeg hadde en kort passiar i Klassekampen med en av de sistnevnte, som tviholder på at Steigans blogg var bra, inntil den helt nylig gikk for langt.

Jeg oppdaget at jeg ikke har lagt ut mitt siste innlegg, så la meg bøte på det i samme slengen:

Enøyd om propaganda
Innlegg i Klassekampen 26.4.22

Jeg takker Halvor Fjermeros for hans svar om kildekritikk 23.4. Såvidt jeg forstår ham baserer han sitt syn på "min naive tilnærming til propaganda som ikke er russisk" på det han oppfatter som et premiss på et radioprogram hvor jeg deltok, og ikke på noe jeg selv faktisk har sagt eller skrevet. Det er mulig vi forblir uenige om hvem som er en smule enøyd her.

Ellers så angriper han min bruk av begrepet "nøytrale kommentatorer/kilder", men dette er altså ikke min framstilling. Dette er hva jeg kritiserer steigan.no for å framstille åpenbare propagandakilder som. Igjen virker det som Fjermeros egentlig er enig med meg, men kanskje helst vil slippe.

Jeg mener likevel Fjermeros går for langt i å fullstendig avviser diskusjonen om partiskheten av kilder. Selv om ingen er fullstendig nøytrale siden alle skriver fra et ståsted og med en erfaringsbakgrunn, er det en åpenbar forskjell på kilder som er en direkte kontrollert del av det militære propagandaapparatet til en stat som bedriver en brutal angrepskrig og en kilde som ikke er det. Jeg synes nok også det er relevant å diskutere.

-----------
Ellers noen små punkter som jeg tror klarer opp mye av diskusjonen:

1. Problemet med Steigan dott no er ikke "noen dårlige enkeltartikler", "stoff av varierende kvalitet" e.l. Problemet er at nettsida som en helhet har en veldig tydelig slagside i en del helt bestemte retninger. Det er altså ikke en "nettavis", men et politisk propagandaprosjekt som står tvert mot hva Rødt står for på sentrale områder.

Om man skal se på hva Steigan dott no gjør, og det synes jeg man skal - man bør dømmes på handlinger - så er blant annet det prosjektet å spre imperialistisk propaganda, ha ensidig kritikk av antirasisme, samtidig som man lar rasister mingle fritt og uimotsagt, å undergrave tilliten til grunnleggende vitenskap innen alt fra medisin til elektromagnetisk stråling, å erstatte kritikk av kapitalisme med kritikk av en liten konstruert kabal av finanskapitalister som bedriver sammensvergelser mot resten av verden. Sistnevnte minner om en litt annen politisk posisjon enn noe venstreorientert, for å si det pent.

2. Ytringsfrihet blir tidvis dratt fram som et argument av både nettsidas redaktør og andre forsvarere. Det kan de bare sluttte med. Steigans blogg går nemlig ikke av veien for å komme med dårlig skjulte trusler om søksmål og erstatningskrav for å forsøke å skremme kritikere til taushet, noe utdraget under viser:

Så mye for å "ta debatten". Som Mao (ikke) sa: Det er selvmotsigelsene som driver historia framover. Det er heller ikke første gangen bloggen har denne type utfall. I en parallellpublisering med Resett (talende nok), trykte bloggen i 2018 et "Åpent brev" til Humanetisk forbund i et forsøk på å få arbeidsgiver til å kneble (eller si opp?) en ansatt som hadde vært kritisk til miljøene som har begynt å befolke bloggen. Så mye for "åpen debatt". Steigan dott no går heller på arbeidsgiver. Classy. Classy.

Ytringsfrihet er det siste steiganbloggen er opptatt av. Her gjelder det heller å bruke alle metoder for å true kritikere til taushet.

3. Hva er konspirasjonsteorier? Noen lar seg forvirre av at begrepet "konspirasjonsteorier" brukes uten nærmere definisjon. Det er nok fordi det begynner å bli veldig innarbeidet både i forskningslitteraturen og ellers. Den normale bruken, inkludert min bruk av det, er ikke "enhver påstand om noen som konspirerer". En konspirasjonsteorie slik jeg bruker den er en udokumentert, usannsynlig teori om en sammensvergelse som strider mot vår beste kunnskap om virkeligheten.

Noen påstår også det brukes som et våpen og en hersketeknikk. Det gjør det selvsagt som alt annet. Bl.a. er konspirasjonsteoretikere veldig glade i det. Mange har fått slengt til seg "Så du tror på den offisielle konspirasjonsteorien" fra f.eks. 911-konspifolk. Men jeg gjør ikke det, fordi det er forsket på og det funker ikke. Det å kalle noe for en "konspirasjonsteori" får ikke folk til å tro mindre på det. Jeg bruker det som et deskriptivt begrep, og målet mitt er å få folk til å tro mindre på tull, og å drive politisk kamp i den virkelige verden, ikke i fantasiland.

For mer om dette siste temaet. Les bl.a. denne (veldig tidlige teksten, men jeg står nok fortsatt inne for det meste) fra 2012: http://venstresida.net/?q=node/3430

Eller se Rødt hjemmefra-sendinga om temaet fra 2019: http://venstresida.net/?q=node/4009

Eller bare søk på temaet på denne bloggen og du vil finne temaet nevnt (alt for) ofte.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering