Problemet med Steigan.no


Et utdrag av denne teksten er trykket som kronikk i Klassekampen 12.4.2022

Etter flere medieoppslag har det kommet oppfordringer overfor et fåtall Rødt-politikere som har aksjer i selskapet Mot Dag AS som driver bloggen Steigan.no, om å kvitte seg med aksjene. I den forbindelse kan det være nødvendig å se på hva slags nettsted Steigan.no egentlig er.

Historikk
Jeg ser i den pågående debatten at mange av Steigans støttespillere etterlyser dokumentasjon og argumenter. Jeg gikk igjennom Steigans blogg allerede i 2016, og fant ekstremt problematisk kildebruk og helt ville spekulasjoner som endte opp i fantastiske konspirasjonsteorier.[1] Det avfødte en lengre debatt.[2]

Anne Minken har gjort en tilsvarende gjennomgang i sin anmeldelse av en bok Steigan skrev som bestod av klipp og lim fra bloggen.[3]

Siden den gang har nettstedet blitt stadig verre. Elling Borgersrud har tilsvarende gått gjennom hvorfor bloggen har blitt rasistisk.[4]

Steigan svarte den gang, som så ofte, med et svar hvor han går i offerposisjon og retter nedsettende karakteristikker mot de som kritiserer ham heller enn å gå inn i sak.[5]

Både Ebba Wergeland[6] og Lars Borgersrud[7] har gått ut mot Steigans ekstreme og farlige desinformasjon i Covid-pandemien.

Det er altså veldokumentert igjen og igjen fra mange folk med bakgrunn i Rødt at Steigan jukser og vrir på kilder, bruker fullstendig uredelige og useriøse kilder og ender opp i helt hårreisende standpunkter som Rødt ville blitt redusert til et promilleparti om vi ble assosiert med.

Det jeg ser i denne situasjonen er at mange enten ikke er klar over disse debattene eller helst vil late som de ikke har foregått. Men det har de altså.

Steigans imperialistpropaganda
Det betyr ikke at Steigans blogg alltid har vært like ille. Den startet opprinnelig som en klimablogg, og selv om den begredelige utviklingen var tydelig allerede i 2017, var den betydelige hakk mindre ekstrem enn i dag. Alle konspirasjonsteoriene om vaksiner og Covid19 kom naturligvis etterpå.

Den siste utviklingen etter den russiske invasjonen fortjener også en ekstra gjennomgang.

Faktisk.no dokumenterte i mars 22 at Steigan.no var den største sprederen av pro-russiske propagandakilder i Norge.[8]

I sitt "forsvar" sier Steigan delvis at det å vise til hva pro-russiske kilder tenker og sier er uproblematisk og viktig, og påpeker at kildebruken er åpen. Problemet er at steigan er systematisk uredelig i sine kildehenvisninger, noe vi skal komme tilbake til. Han påpeker også at han har ytret seg mot krigen,[9] men å proklamere at man er mot krigen i en setning for så å poste tekst etter tekst med ensidig imperialistpropaganda gjør ikke saken særlig bedre.

Holdningen til og behandlingen av kilder som er kritiske til Steigan og russisk desinformasjon
Det som tar mest plass i Steigans forsvar er derimot hans tendens til å spinne konspirasjonsteorier hvor det "egentlig" er den militære etterretningstjenesten og USAs utenriksdepartement som står bak.[10][11]

Faktisk.no er eid av norske mediehus, men ifølge Steigan består de ikke av helt vanlige norske hardtarbeidende journalister som gjør jobben sin etter beste evne og forsøker etter ordinære journalistiske metoder å skille løgn og sannhet, og som som alle kan ha gode og mindre gode dager på jobben. Nei. de er redskaper for mektige aktører som vil sette alle krefter inn på å stoppe den farlige Steigan. (Dette sier mer enn litt om selvbildet.)

Likeledes er det med Rødt. Det er ikke medlemmer i Rødt som i årevis har kjent på en økende frustrasjon over utviklingen av nettstedet - fra tåpelige konspirasjonsteorier, til lefling med ytre høyre til nå dårlig skjult imperialistisk propaganda som nå sier fra at nok er nok internt i partiet. Nei, de (vi) er også bare redskaper for USA (De fleste vet jo hvor USA-kritiske Steigans kritikere i Rødt er, så dette er ganske tåpelig).[12]

Poenget med denne lille oppramsingen er å vise at for aktører som argumenterer fra et ståsted kritisk til russisk imperialisme, er Steigen overivrig etter å grave fram alle tenkelige koblinger til amerikanske myndigheter, selv de rent fiktive. Han er så overkritisk at han ser spøkelser på høylys dag. Slik skal vi se at det ikke er med pro-russiske kilder.

Holdningen til og behandlingen av kilder som sprer russisk pro-imperialistisk propaganda
En av kildene til Faktisk.no er en oversikt av forskeren Clint Watts fra det amerikanske forskningsinstituttet FPRI, hvor han ved å trekke på en rekke ulike kilder har laget en oversikt over mye av det russiske propagandanettverket.[13]

Steigan har det jeg har sett ikke benektet fakta i saken - at disse kildene er pro-russisk propaganda.[14] Hvordan håndterer Steigan disse? Nøster han opp koblingene opp til russiske myndigheter og slenger det opp som overskriften? Aldri. Nevner han det i teksten der de brukes? Nei. La oss gå gjennom Steigans kildebruk i postingene om krigen i Ukraina den siste tiden.

I gjentatte saker hvor russiskkontrollerte propagandanettsider som Southfront eller The Saker brukes som kilde, kommer det overhode ikke fram at dette er russisk propaganda, ei heller at det er nettsteder som legger fram et russiskvennlig syn.[15][16][17][18][19][20][21] I den grad kildene omtales, er det helt nøytralt, som "Nettmagasinet Southfront", som om det var en uavhengig og uhildet kanal.[22] Likeledes blir "The Saker" framstilt som en uavhengig analytiker.[23]

Det er dermed dokumentertbart feil når Mot Dag-styreleder Per-Gunnar Skotåm sier til Klassekampen 9.4 at koblingen nok kunne "vært tydeligere" på "et par ting" hentet fra disse stedene. Det blir helt gjennomgående ikke gjort.

Og det gjelder selvsagt ikke bare disse to nettstedene som er brukt som eksempel. Selv åpne og velkjente offisielle og regjeringskontrollerte propagandakanaler som RT (tidligere Russia Today), blir gjennomgående omtalt helt nøytralt som "den russiske nyhetskanalen".[24]

Et annet tydelig eksempel er Steigans bruk av Scott Ritter[25]. Ritter har en bakgrunn som våpeninspektør for FN og militæranalytiker. De senere årene har han derimot nesten utelukkende jobbet for RT. RT har på sin side mer og mer blitt en strengt sensurert og ensidig propagandakanal for russiske myndigheter. I dag slipper ingenting som er kritisk til russisk krigføring gjennom kanalen. Opplyser Steigan overhode om disse koblingene når han videreformidler Ritter - slik han gjør om alle som måtte ha selv de mest perifere koblinger til amerikanske myndigheter gjennom mange ledd? Nei det gjør han ikke.

Ritter omtales som "uten tvil den mest erfarne amerikanske våpeninspektøren" med en påfølgende liste over hans meritter i gjentatte intervjuer med ham.[26][27] Andre steder er betegnelsen "en av verdens fremste militæranalytikere".[28] I en annen sak er vi igjen på betegnelsen "uten tvil den mest erfarne amerikanske våpeninspektøren".[29] Steigan forholder seg igjen og igjen fullstendig taus om det faktum at det vi ser er en kilde tett knyttet til russisk propagandaapparat.

Det som dermed står klart er at Steigan gjennomgående ukritisk videreformidler synspunktene fra russisk propaganda. Han kritiserer dem ikke. Han informerer heller ikke sine lesere om at det er russisk propaganda de leser. Han sprer det bare videre som om det var nøytrale analyser. Steigan.no er dermed blitt en av de norske hovedleverandørene av imperialistisk propaganda.

Konsekvensene
Konsekvensene av denne ensidige prorussiske slagsiden er selvsagt at det åpnes for de villeste spekulasjoner. I en sak om det russiske angrepet på barnesykehuset i Mariupol, videreformidler Steigan en russisk påstand om at "Eksplosjonen på barnehospitalet var iscenesatt av ekstremister".[30] Det er selvsagt ingenting i veien for å informere om denne påstanden fra Russiske myndigheter. Det kan være nyttig å se hvordan Russiske myndigheter systematisk forsøker å plante påstander om "falsk flagg"-operasjoner hver gang de blir tatt i å gjøre uhyrligheter. Men Steigans videre håndtering er mildt sagt spesiell. I stedet for å vurdere slik åpen imperialistisk propaganda kritisk, bygger han ensidig opp under dette narrativet i en egen kommentar nederst i saken, med en aparte sammenligning med saken om de beryktede "kuvøsebarna" i Kuwait under Gulf-krigen.

Ingen kritikk, ingen spekulasjoner rundt Russlands (åpenbare) agenda for å spre løgner om overgrep de står bak. Bare et langt klipp-og-lim om Kuwaits kuvøsebabyer som ikke kan ha noen annen funksjon enn å antyde at det (kanske? antageligvis? sannsynligvis?) er USA eller deres allierte som står bak dette også. Steigan er en klokke som har stoppet. Den står alltid på USA, bare på USA. Da melder den selvsagt riktig innimellom, men det er helt tilfeldig. Alle overgrep begått av Russland blir fortiet, nedtonet eller tåkelagt. Det er alvorlig i denne situasjonen.

Som i tidligere runder med Steigan ser vi tydelig at grove metodefeil innen informasjonsinnhenting og behandling - særlig kildekritikk - fører til grovt feilaktige konklusjoner.

Steigan.no og Rødt
Steigan.no påstås å være en nettavis, men er ikke det. Den sender ingen journalister (ei heller "borgerjournalister") ut for å dekke pågående hendelser. Den intervjuer ingen. Den har ikke noe skille mellom nyhets- og kommentarstoff, noe som er et helt sentralt prinsipielt skille for en avis. Alt innholdet er derimot menings- og kommentarstoff, i all hovedsak basert på plukk fra ymse mer og mindre tvilsomme nettsider Steigan følger og ulike innsendte bidrag fra "gjestebloggere".

Målet er åpenbart politisk, og det virker som målet er å bygge opp et politisk miljø eller gruppe rundt et konspirativt verdenssyn som kobler sammen ulike "alternative" miljø, noen med opphav i ytre venstre men som har beveget seg inn i konspirasjonstenking, andre fra ytre høyre, andre fra alternativ/antivaks-bevegelser etc. Han har til og med inngått et formelt samarbeid med det konspirative og antisemittiske miljøet rundt Trond Andresen og Hans Olav Brendberg som er sentrert rundt Facebookgruppen "Vi som bryr oss om avisa Klassekampen" (en gruppe avisen gjentatte ganger har tatt avstand fra).[31] Dette kan ses gjennom at hans "Mot Dag Forum" på nettsida har undertittel "Hvori opptatt "Vi som bryr oss om avisa Klassekampen""[32]

Den politiske organisasjonen som Mot Dag AS i praksis utgjør, står i et anstrengt forhold til partiet Rødt. Nettsida roser tidvis Rødt for enkeltsaker og utspill, men forsøker tidvis å skjevframstille partiets politikk, og å så kiler i partiet. Et eksempel er når Steigan i den nåværende situasjonen klipper et sitat fra prinsipprogrammet som selvsagt ikke omhandler den russiske aggresjonen mot Ukraina, og framstiller det som om Rødt, i likhet med Steigan "ikke støtter noen part i denne krigen", mellom en imperialistisk overgriper og offeret for imperialismen.[33] I virkeligheten legger Rødt som kjent ansvaret for angrepskrigen ene og alene på Putin-regimet.[34] Men dette er ikke første gang Steigan bevisst vrir på Rødts politikk.

Når Steigan aktivt klistrer Rødt til rasistiske miljø
Den 7. april 2019 så Rødt seg nødt til å gå ut med en oppsiktsvekkende uttalelse for et antirasistisk parti. Under overskriften «Rødt aksepterer ikke antisemittisme» står det blant annet: «Vi i Rødt er krystallklare i kritikken av Israels brutale okkupasjon. Derfor har vi et spesielt ansvar for å si like krystallklart at jøder som gruppe ikke skal stilles til ansvar for den israelske regjeringas politikk. Og at vi ikke aksepterer antisemittisme og karakteristikker av jøder generelt. Forstår man ikke dette skillet, er man ikke velkommen i Rødt.»[35]

Uttalelsen var blitt nødvendig på grunn av en underskriftskampanje, delvis drevet av Rødt-medlemmer, som forsøkte å få Rødt til å renvaske Hans Olav Brendberg fra anklager om antisemittisme. Kampanjen hevdet Brendberg var «en viktig progressiv kritiker av det israelske maktapparatet» som ble «baktalt og marginalisert i partiet».

Kampanjen ble ført i hånden av Trond Andresen. Den fikk også underskrifter fra 23 partimedlemmer. Pål Steigan var her den mest sentrale rollen i og med at han også publiserte brevet og gikk aktivt ut i debatten som fulgte. Den ble også underskrevet av noen utenfor partiet, slik som Holocaust-fornekter Hans Jørgen Lysglimt Johansen[36] og Breivik-sympatisør Johan Slåttavik.[37][38] I en uhellig allianse skulle disse bistå forsøket på å dreie Rødts politiske profil og å forsvare Brendberg, en mann som har rettferdiggjort både antisemittiske konspirasjonsteorier og historiske overgrep mot jøder.[39]

Debatten om Brendberg og antisemittisme ble tatt i sin fulle bredde i masse kanaler: Klassekampen, ymse epostlister, Magasinet Monitor osv. for 20 år siden.[40] Konklusjonen av denne lange debatten er velkjent: Det Brendberg bedriver er antisemittisme, og derfor ble han vedtatt ekskludert fra RV med overveldende flertall.[41]

Ifølge Brendberg er det nemlig konspirerende «sionister» som forårsaket Holocaust[42], og han gir de norske grunnlovsmennene skryt for å ha forbudt jødene tilgang til riket i 1814.[43] Forsøk på å omdøpe slikt tankegods som «progressivt» og «Israel-kritisk», er ikke til å leve med for et parti med fornuften i behold. Det er også svært kritikkverdig at utformerne av kampanjen har samlet inn underskriftene til kjente høyreekstreme personligheter som sprer rasisme og jødehat.

Antisemittiske forestillinger fremmer voldshandlinger mot jøder i deler av Europa, og hos ytre høyre er jødehatet i ferd med å bli intensivert på ny. Men vi kan ikke slå oss til ro med den bekvemme tanken om at dette bare tilhører høyresiden. Det finnes antisemittisme med en venstrevri. Den kjennetegnes generelt av et konspiratorisk verdenssyn, og av en paranoid besettelse med staten Israel. Det inspirerte et terrorforsøk i 1969, da et venstreradikalt utskudd av 68-bevegelsen forsøkte å sprenge en synagoge i Berlin som huset 250 gjester, blant dem flere Holocaustoverlevende. Angrepet skulle ramme «sionismen». Det var et sjeldent tilfelle, men bør tjene som en påminner på behovet for et aktivt arbeid mot antisemittiske forestillinger, også på venstresida.[44]

I kjølvannet av underskriftskampanjen har Steigan selv forfattet og publisert en tekst hvor et svar fra Torstein Dahle blir gjengitt under overskriften «Rødt: - Ingen grunn til ryktespredning mot og stempling av Hans Olav Brendberg»[45]. Dahle har ikke renvasket Brendberg, derimot har han presisert at partiet var «underveis i en eksklusjonsprosess knyttet til antisemittisme», og at Brendberg ville ha blitt ekskludert om han ikke selv meldte seg ut i 2004. Dessuten ytret Dahle seg i kraft av sin tidligere rolle som leder av RV, og ikke på vegne av Rødt. Ved å publisere en blank løgn om at Rødt renvasker Brendberg, har Steigan bidratt ytterligere til å stille partiet i et dårlig lys.

Oppropet satte enkelte Rødt-medlemmer på en underskriftsliste med kjente nazister og høyreekstreme. Mange av medlemmene var nok ikke klar over hvem de ville havne i selskap med, ei heller hadde de fått med seg diskusjonene i 2004. Men Steigan var fullt klar over begge deler, han la oppropet ut på nett på bloggen sin og han var medlem av RV i 2004. Han valgte dermed bevisst å sette partiet i forbindelse med rasistiske og høyreekstreme miljø. Det er alvorlig.

Et ego-prosjekt eller et konkurrerende prosjekt?
Det er sikkert lett å tenke at Mot Dag og Steigan.no primært er et uttrykk for Pål Steigans personlige behov for å pleie eget ego og være ledestjerne i et politisk miljø som han selv kan hausse opp betydningen av, slik som når en håndfull kritiske kommentarartikler blir til noe "nesten uten sidestykke i norsk pressehistorie".[46]

Det er likevel et alternativt politisk miljø til Rødt, med et fundamentalt annet syn på f.eks. rasisme, russisk imperialisme, helsepolitikk og generelt det å forholde seg til vitenskap. Problemet for Rødt er at Steigan har brukt og bruker gamle kontakter på venstresida, herunder i Rødt for å bygge dette prosjektet. Steigan veksler inn gammel kredibilitet i enkelte venstremiljø i støtte til sitt nye prosjekt, og gitt prosjektets sakte utglidning har vi fått en "kokt frosk"-effekt hvor mange har blitt med på seilasen mye lenger enn de burde. Dette har nå satt Rødt i en situasjon hvor partiets troverdighet i disse spørsmålene trues. Dermed er det ikke bare rimelig, men også nødvendig at partiet tar grep.
________________
[1] http://venstresida.net/?q=node/3798
[2] http://venstresida.net/?q=node/3805
[3] https://marxisme.no/steigans-lille-rode/
[4] https://www.gatasparlament.com/post/steigan-no-er-blitt-en-rasistisk-blo...
[5] http://venstresida.net/?q=node/4061
[6] https://www.gatasparlament.com/post/munnbind-nektere-er-en-fare-for-seg-...
[7] https://www.gatasparlament.com/post/steigans-koronakonspirasjonstale-19-...
[8] https://www.faktisk.no/artikler/06epg/slik-spres-russisk-propaganda-i-no...
[9] Strengt tatt uttaler han seg stort sett i flertallsform om seg selv om dagen, og bruker "vi".
[10] https://steigan.no/2022/03/faktisk-no-opptrer-na-apent-som-redskap-for-den-militaere-etterretningstjenesten/
[11] https://steigan.no/2022/03/i-sitt-angrep-pa-steigan-no-folger-faktisk-dreieboka-til-usas-utenriksdepartement/
[12] https://clintwatts.substack.com/p/russias-disinformation-ecosystem?s=r
[14] Se f.eks.Klassekampen 9.4.22 s 15
[15] https://steigan.no/2022/02/joe-biden-og-boris-johnson-anklager-russland-men-det-er-ukraina-som-angriper-donbass-na/
[16] https://steigan.no/2022/03/ukraina-vinner-den-psykologiske-krigen-nato-pa-vei-inn-i-den-virkelige-krigen/
[17] https://steigan.no/2021/11/nato-hisser-ukraina-til-krig/
[18] https://steigan.no/2022/02/krigen-i-ukraina-innleder-en-ny-epoke/
[19] https://steigan.no/2022/03/det-blir-ikke-verdenskrig-i-denne-omgangen/
[20] https://steigan.no/2022/02/om-a-forsta-det-jordskjelvet-felleserklaeringa-mellom-kina-og-russland-representerer/
[21] https://steigan.no/2022/02/krigen-i-ukraina-innleder-en-ny-epoke/
[22] https://steigan.no/2022/02/krigen-mot-donbass-er-i-gang/
[23] https://steigan.no/2022/02/joe-biden-og-boris-johnson-anklager-russland-men-det-er-ukraina-som-angriper-donbass-na/
[24] https://steigan.no/2021/01/tusenvis-demonstrerte-for-navalnyj-i-mange-russiske-byer/
[25] Denne bruken er også omhyggelig beskrevet av Torstein Dahle i diskusjoner i gruppen "Vi som støtter Rødt" på Facebook.
[26] https://steigan.no/2022/03/kampen-om-ukraina-grayzone-intervjuer-vapeninspektor-scott-ritter/
[27] https://steigan.no/2022/04/taper-russland-krigen-i-ukraina/
[28] https://steigan.no/2022/03/saertrekk-ved-russlands-manoverkrigforing-i-ukraina/
[29] https://steigan.no/2022/01/russland-satte-ei-felle-for-usa-og-de-trampet-rett-i-den/
[30] https://steigan.no/2022/03/russland-eksplosjonen-pa-barnehospitalet-var-iscenesatt-av-ekstremister/
[31] https://klassekampen.no/utgave/2022-04-08/leder
[32] https://motdagforum.no/index.php?p=group/mdforum
[33] https://www.morgenbladet.no/ideer/debatt/2022/04/08/ikke-et-av-journalis...
[34] https://roedt.no/ukraina
[35] https://roedt.no/blogg/rodt-aksepterer-ikke-antisemittisme
[36] https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2018/12/18/star-bak-verbale-...
[37] https://antirasistisk.no/eksterne-skribenter/breivik-supporter-verdenskj...
[38] https://radikalportal.no/2017/10/11/helge-luras-og-johan-slattavik-til-k...
[39] https://steigan.no/2019/03/baksnakkinga-av-hans-olav-brendberg-bor-opphore/
[40] http://www.vepsen.no/monitorarkiv/artikler/shamir110204.htm
[41] https://web.archive.org/web/20201204183041/https://arkiv.klassekampen.no...
[42] "Historias vinnarar var dei som dreiv hestehandel og intrigar i 1916 – Weizmann og sionistane. Det var dei som skapte historie. Intrigane deira førde fram til staten Israel – og Holocaust." https://www.verdidebatt.no/innlegg/11605577-a-pressa-ein-torr-sitron
[43] "Eidsvollsmennene sitt arbeid står seg – også mot denne kritikken, som først og fremst høyrest riktig ut avdi han spelar på spontane kjensler i eit historielaust mediesamfunn. " https://archive.ph/KcSTl#selection-435.115-439.83
[44] Takk til Oscar Dybedahl for deler av dette materialet.
[45] https://steigan.no/2019/03/rodt-ingen-grunn-til-ryktespredning-mot-og-stempling-av-hans-olav-brendberg/
[46] https://steigan.no/2022/04/rakjoret-mot-steigan-no-nesten-uten-sidestykke-i-norsk-pressehistorie-men-det-har-ogsa-et-annet-siktemal/


Kortversjon i Klassekampen.

God dag. Hvorfor refereres nettstedet Steigan.no stadig til som en blogg? Språk er som kjent viktig, og ordet "blogg" er en måte å rakke ned på nettstedet på. Det er åpenbart at Steigan har blitt problematisk for makthaverne i Norge, derfor må siden demoniseres mest mulig. Rødt har nylig fått flere nye middelklassevelgere, de er livredde for å miste dem, så når media kjører demoniseringskampanje mot Steigan, blir de nødt til å kaste seg med på det. Man kunne jo tenke seg en situasjon der Rødt hadde prinsipper, undersøkte ting grundig og kjempet mot angrepene på ytringsfriheten som skjer nå (i form av demonisering og sverting, vi er ikke der ennå at Steigan og andre medier forbys direkte, det trengs ikke).
Det er merkelig å se en såkalt venstreside som er alliert med legemiddelindustrien og massemediene, som støtter NATO og EU, mer eller mindre. Hva er egentlig forskjellen på Rødt og SV og Høyre og Venstre? Litt mer skatt for rike, noen wokesaker her og der, flere flyktninger. Hvordan kan man si at disse partiene er på venstresiden? Vil de endre samfunnet fundamentalt eller bare pynte litt på de verste sidene ved systemet vi har nå og på den måten legitimere systemet? Det virker som at venstresiden ikke har forstått at vi ikke lenger lever i etterkrigstiden, men at kapitalismen har blitt mye mer brutal i vår del av verden nå.

Nettsida kaller seg selv blogg i sine offisielle styringsdokumenter.

"Noen wokesaker". Busted!

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering