Mer hykleri fra Frp


Innlegg hos Adressa.no 17.9.2020. Klikk på faksimile for å komme dit.

Sivert Bjørnstad fra Frp svarer i Adresseavisen 15.9 på mitt innlegg fra 10.9 om Frps hykleri i flyktningesaken. Eller gjør han det?

Ved nærmere ettersyn viser det seg at i stedet for å forsvare Frps støtte til George W Bush sine krigseventyr i både Afghanistan og Irak som det er lett dokumenterbart at har gitt oss tiår med krig og både IS og massive flyktningestrømmer, foretrekker han å skrive om andre ting. "Det er selvsagt ikke riktig" svarer han om Frps ansvar, og Frp deltok selvsagt ikke direkte i noen invasjoner, men det er som jeg har påpekt: direkte og lett forutsigbare konsekvenser av Frps foretrukne utenrikspolitikk vi nå ser.

Bjørnstad foretrekker i stedet å gjenta den etterhvert ganske forslitte Frp-frasen om å "hjelpe dem der de er". På tross av Bjørnstads bevisste unnvikelse av poenget i mitt innlegg skal jeg la være å gjøre det samme og faktisk svare ut hans hovedpoeng. For også der er det noen lett ubehagelige fakta han unnlater å nevne.

Det ene er det åpenbare som hjelpeorganisasjoner har fortalt oss i årevis. Det er så mange flyktninger og så stort press en del steder i nærområdene at en del er nødt å hjelpes ut for at de som er igjen skal kunne få hjelp der. FNs høykommissær for flyktninger anslo også at 10% av flyktninger fra Syria var ekstra sårbare og ikke er mulige å hjelpe i nærområdene "der de er". De må altså hentes ut for å kunne få hjelp.

Et annet poeng Bjørnstad unnlater å nevne er at Frp nettopp (som vanlig hadde jeg nær sagt) har signalisert at de ønsker betydelige kutt i bistandsmidlene. Dette på tross av at alle seriøse aktører, som f.eks. NUPI påpeker vi må "investere kraftigere både politisk og økonomisk i vertsland og spesielt i lokale vertssamfunn" om vi skal ha noe håp om å hjelpe flyktninger der de er. Det innebærer åpenbart av i må bruke mer penger på bistand, ikke mindre.

Så som vanlig stemmer Frp mot å ta imot flyktninger. Som vanlig bruker de påskuddet om å "hjelpe dem der de er". Men også som vanlig, når det kommer forslag om å kanalisere midler som kan bidra til å hjelpe flyktninger der de er, stemmer Frp mot det også.

Å "hjelpe dem der de er" er dermed ikke annet enn et retorisk grep fra Frp for å slippe å si høyt det som egentlig ligger bak - at de gir blaffen i om folk lever og dør i den ytterste nød på grunn av kriger Frp selv aktiv har støttet.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering