Fascisten Voltaire?

I likhet med de fleste andre kjenner jeg først og fremst opplysningstid-tenkeren Voltaire fra ytringsfrihet-feilsitatet som folk slenger rundt seg i tide og utide. (Det om uenig, men sloss til min død osv. og nei - Voltaire sa aldri det.)

Men i disse koronatider hvor man blir sittende mye inne, dukker jo anledningen stadig opp til å kikke litt i noen av alle de bøkene du har kjøpt for en slikk og ingenting på antikvariat for 10 år siden og hatt stående urørte i bokhylla siden da.

Så da plukket jeg opp et gammelt eksemplar av Voltaires biografi om svenskekongen Karl XII fra hylla. Sa jeg biografi? Nei - hagiografi er nok det rette begrepet her.

Og det første som slår meg er hvor brunt mye av det Voltaire lirer av seg lyder.

Først kan vi jo se på den essensialistiske måten han kategoriserer innbyggere av ulike land på. Om svenskene skriver han f.eks.

Svenskene er velskapte folk. De er kraftige, smidige, i stand til å tåle strengt arbeid, sult og nød. De er fødte krigere, stolte og heller tapre enn vinnskiplige...

Det er formelig så man kan høre Øvre Richter Frich mase om "Den blonde kjempe" i bakgrunnen.

Russerne, derimot kommer heller dårligere ut av det:

Moskovittene var mindre siviliserte enn meksikanerne, da de ble oppdaget av Cortez. De var fra fødselen av treller under herrer som var like barbariske som de selv; de var grovt utvitende og manglet enhver form for kultur; de følte heller intet savn ved dette, så ethvert framskritt ble umulig.

Men om han ikke liker østlige folkeslag (og ei heller amerikansk urbefolkning), er Voltaire på den annen side svært glad i sterke ledere. Ja førerdyrkelsen gjennomsyrer vel strengt tatt hele boka. Det begynner med Gustav Wasa, som beskrives på dette viset:

En ung mann, Gustav Vasa, som nedstammet fra landets gamle konger, steg fram fra dypet av Dalarnes skoger, hvor han hadde skjult seg. Han kom for å fri Sverige. Gustav Vasav ar en av de sjeldne menn som naturen har utrustet med alle de egenskaper som skal til for å herske over menneskene. Hans imponerende skikkelse og hans verdige fremtreden skaffet ham tilhengere fra det øyeblikk han viste seg.

Og slik fortsetter det i panegyriske lederhyllester som ville gjort en moderne kommunikasjonsdirektør som skal skrive en intern nyhetsmelding om en bedriftsleder ved hans avgang flau.

Og hovedpersonen Karl den tolvte får også sitt:

Karl var på bjørnejakt da han fikk underretning om at sakserne var falt inn i Livland. Han drev denne jakten på en likeså ny som farlig måte. De brukte ikke andre våpen enn høygafler og stod bak et nett som var spent ut mellom trærne. En veldig bjørn gikk rett mot kongen. Etter en lang kamp slo kongen bjørnen over ende med høygaffelen og ved hjelp av nettet. Når en ser på den slags karstykker eller på kong August med sine fabelaktige krefter eller på tsarens reiser, er det som vi skulde leve samtidig med Herkules og Tesevs.

Nord-koreanske media kunne ikke gjort det bedre. Herskerne er guder som vandrer på jorden.

Man kan selvsagt si mye om dette. Det må ses i lys av sin tid, selvsagt, men heller ikke for flere hundre år siden var dette et allestedsnærværende verdensbilde. Voltaire mente mye om mangt, men sett med moderne øyne er menneskesynet hans åpenbart fascistoid. Og for den som måtte tenke på Voltaire som en som utfordret de mektige og status quo, er det vel så riktig å si at han slikket dem oppetter ryggen, for å bruke et moderne uttrykk.

Min utgave av boken kom ut utgitt av Nasjonalforlaget i 1943. For den som nettopp har lest om det nazistiske litteraturregimet og den strenge sensuren i Søbye, Rem og Fløgstads "På æren løs", er det likevel ingen overraskelse at dette slapp igjennom. Det verdensbildet Voltaire maler opp passer ganske godt med det nazistiske: Blonde nordiske overmenn, sterke førere som leder ved sine naturgitte egenskaper, underlegne russere.

Så registrerer jeg jo også at en del som trykker Voltaire til sitt bryst i dag ved hyppig feilsitering, gjør det nettopp når de tar til orde for å gi mer rom for denne type fascistisk retorikk.

Tilfeldig?

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering