Høyresida og velferdsprofitt

Høyresida sliter litt med å argumentere for at millioner på millioner av våre skattekroner skal gå til berikelse for rike multinasjonale selskaper som sylter overskuddet sitt ned i skatteparadis.

Det skaper tidvis enkelte retoriske krumspring. Ikke minst en enorm og oppblåst moralsk forargelse over at noen tar opp dette med profittmotivet i det hele tatt. I leten etter noe litt annet, kom jeg nylig over et innlegg fra Unge Høyre i Dagbladet, hvis hovedbudskap mer eller mindre lar seg dra ut ved dette sitatet:

Å påstå at private tilbydere bare er ute etter profitt, er å spytte på arbeidet de legger ned hver eneste dag for å kunne hjelpe sine brukere best mulig.

La oss for en gangs skyld overse det vanlige retoriske grepet i å sause sammen private ideelle (som ingen er i mot) og private kommeriselle tilbydere (som et stort flertall av innbyggerne er imot), og bare forholde oss til de kommersielle. Det er lite håp i at Unge Høyre skal lytte til meg, så la meg derfor rett og slett bare henvise til en tenker med relativt høy stjerne på høyresiden - Milton Friedman - og høre hva han har så si om denne type retorikk i et av sine hovedverker:

This view shows a fundamental misconception of the character and nature of a free economy. In such an economy, there is one and only one social responsibility of business - to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition, without deception
or fraud.

Milton Friedman (2002) Capitalism and Freedom Fortieth Anniversary Edition, University of Chicago Press, s 133

Den litt mer ærlige høyresiden erkjenner og innser at for ordinære kommersielle tilbydere er det profitt det handler om. Dersom kommersielle hensyn blir tilsidesatt for andre hensyn, blir den kommersielle aktøren utkonkurrert i en markedskonkurranse, og selskapet stiller seg også laglig til for søksmål fra mindretallsaksjonærer ved at det setter deres økonomiske hensyn til side.

Profittmotivet er ikke noe som skyldes grådighet eller ondskap - det er en innebygget del av systemet, noe økonomer på høyresiden har hyllet (minst) siden Adam Smiths egoistiske baker. Men når det ødelegger for billige retorisk poeng, er det jo fort gjort å glemme.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering