Stortingshøring om Plan S

Tirsdag 30.4 deltok jeg i LOs delegasjon i en høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité om Plan S.

Se video av innlegget mitt over. Tidsramma er stram, så her lønner det seg å stille med ferdigskrevet manus, og det legges ut til allmenn fornøyelse nedenunder.

Vi i LO og NTL støtter intensjonen med Plan S, og er enige om at vi må komme oss over i en situasjon med åpen publisering av forskning. Det er det inntrykket vi får fra forskningsmiljøene og våre medlemmer der også. Dagens modell er ikke tilpasset en digital virkelighet. Det overveldende arbeidet med både å forske, skrive og drive fagfellevurdering gjøres gratis av forskere verden rundt. Da kan ikke noen få forlag bruke dette som ei melkeku.

Det vi opplever skaper utfordringer og misnøye blant mange ansatte er de begrensningene Plan S skaper i den overgangsfasen vi nå er inne i, og som vi beskriver i notatet vi har levert. F.eks. oppleves det av mange som et angrep på akademisk frihet å ikke kunne publisere der man vil. Det bør kun være et problem i en overgangsfase og det bør presiseres at målet er at man skal kunne gjøre det i framtida.

På mange fagområder opplever man at tilgangen på gode OA-tidsskrift er dårlig. I tillegg til å snu etablerte tidsskrifter er det da viktig at man legger til rette for at nye skal oppstå. Da må vi også diskutere dagens system med publiseringspoeng. Når det nasjonale publiseringsutvalget vurderer tidsskrifter kikker de bl.a. på de to siste årgangene for å vurdere kvaliteten. Det er dermed nesten umulig for nystartede tidsskrifter å bli poenggivende, og vi vet at disse poengene, selv om det ikke er intensjonen, benyttes helt ned på individnivå i våre institusjoner og at forskere er svært opptatt av dem. Ved flere forskningsinstitutt blir f.eks. poeng på individnivå brukt ved tildeling eller innskrenking av individuell forskningstid.

I dag er det slik at de best rangerte tidsskriftene tiltrekker seg de beste forskerne og fortsetter dermed å være best rangerte. Dersom en OA-modell skal fungere bør vi over i en situasjon hvor det finnes et større mangfold av tidsskrifter av høy kvalitet.

Samtidig trenger forskere i enda større grad enn før nå en oversikt over publiseringskanaler de kan benytte seg av, så publiseringsutvalget skal ikke bli arbeidsledige.

En overgang hvor flere må betale publiseringsavgifter vil endre utgiftssiden i sektoren. F.eks har instituttsektoren lav basisfinansiering og dersom ingenting gjøres med inntektssiden også, vil dette kunne gjøre det vanskeligere for mange av våre viktigste fagmiljø å få publisert, særlig i en overgangsfase hvor man samtidig må betale abonnement for å ha tilgang på nødvendige kilder til å utføre sin forskning. En støtteordning for publiseringsfinansiering i denne fasen er en mulig løsning.

Når det gjelder punktene i representantforslaget, støtter vi i LO disse og tror de vil bidra til en bedre prosess framover enn det mange forskere har opplevd så langt.

Se video av hele høringen her: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV...

Se oppslag på NTLs nettsider her: https://www.ntl.no/nyheter?p_document_id=199634

Fri Fagbevegelse her: https://frifagbevegelse.no/ntlmagasinet/forskere-vil-fjerne-betalingsmur...

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering