De lave forventningers klasseforakt

I dag har jeg et innlegg i Klassekampen, som en kommentar til et tildigere innlegg her, som igjen var en kommentar til kronikken her.

Les mitt innlegg (bak mur) her, eller under.

De lave forventningers klasseforakt

Jeg vet ikke om Odd Gaare i Klassekampen 24.4 gjør "folket" en tjeneste ved å ukritisk slå fast at vulgær fremmedfiendtlighet i caps lock er et tegn på folkelighet. Tvert imot vil jeg påstå at mangel på folkeskikk er svært lite folkelig.

Så viser vel også de fleste undersøkelser på feltet at de som befolker tilgjengelige kommentarfelt med vulgært hatprat som gjør at de fleste folk skygger banen, er et svært lite segment av befolkningen. Det samme gjelder fremmedfiendtlige holdninger. Når det gjelder sistnevnte viser de fleste undersøkelser at ting som kjønn og alder, og ikke klasse skiller. Eldre menn er sterkt overrepresenterte blant de med fremmedfiendtlige holdninger. Blant ungdom, som har vokst opp med folk med mangfoldig bakgrunn, har slike ideer liten støtte uansett klassebakgrunn. Det er nok også en årsak til at fremmedfiendtligheten er på nedadgående. De eldre mennene dør ut, og klarer ikke rekruttere.

At heller ikke vulgaritetene er noe arbeiderklassefenomen vises kanskje best gjennom at den fremste propagatoren for slikt den siste tiden er en blogg finansiert av en håndfull av Norges rikeste menn. Man skal ikke undervurdere den vulgære overklasserasismen. Man trenger nemlig ikke kunne masse akademiske termer for å unngå å begå hets. Det holder lenge med litt vanlig skamvett. Og om enkelte med lang høyere utdanning synes det er vanskelig å skille hva som er hets og ikke, mistenker jeg at mange med vanlig sunt bondevett ikke har så store problemer med å kjenne lusa på gangen.

Jeg vil nok heller si at ideen om at det skal være folkelig å mangle folkeskikk er en av de mer nedlatende, men utbredte, middelklassemytene der ute i dag.

Når det gjelder utfordringene med den Habermasiske "borgerlige offentligheten", eller kanskje enda bredere - ideen med at den rasjonelle offentlige samtalen i sin alminnelighet skal løse samfunnets problemer - tror jeg vi må lete andre steder. F.eks. i den mengden av psykologisk forskning som viser at vi mennesker er langt mindre rasjonelle enn vi gjerne liker å tro. Og der er faren stor også for at de av oss som er hellig overbeviste om vår egen rasjonalitet har de største problemene. Vi er nemlig mindre obs. på alle de kognitive fallgruvene vi kan ramle i.

Hva angår dype demokratiske problem, vet jeg ikke om jeg er enig med Gaare i at det er et større problem om vulgære hetsere opplever at det blir vanskeligere å nå fram i det offentlige rom, enn det er at hatprat og mer og mindre organiserte hetskampanjer lykkes i å presse kvinner, unge og minoriteter ut av den offentlige samtalen. I pose og sekk får man ikke.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering