FRP'S TORNEROSESØVN

(Leses best sammen med en kopp kaffe og Terje Lauritzen Jr./Christian Tybing-Gjeddes kronikk "Europas Tornerosesøvn" (Memo 12/06).)

Eliten i Frp finner unnskyldende faktorer for enhver militær eller økonomisk praksis.
Reaksjonene i etterkant av USAs angrep på Irak 20. mars 2003 viste tydelig de store skillelinjene mellom tenkningen til folk flest og Frps eliter. Så godt som en samlet verdensopinion, og 80 % av Norges befolkning reagerte kollektivt med forferdelse, sinne og med en umiddelbar avstandtaking til USAs angrepskrig. De politiske elitene i Europa lot seg for en gangs skyld til en viss grad presse av en massiv folkelig opinion, til å ta en lunken avstand fra George W. Bush og den amerikanske administrasjonens "krig mot terror" - bortsett fra Frp. Mens millioner over hele verden marsjerte for fred, sto Fremskrittspartiets ledere last og brast med krigspolitikken til Frps store ledestjerne - USAs kristenkonservative president. Selv ikke massedrap på 100.000 uskyldige irakiske sivile, og en stadig økende voldsspiral har fått Frp ut av tornerosesøvnen.

I stedet for å stå last og brast med folk flest, og et irakisk folk i nød, valgte Frp-eliten i stedet å knytte seg stadig tettere opp til USA. Frp-toppene forsikret sine velgere om at USAs krigføring ikke handlet om olje, eller strategiske, globale maktspørsmål, men at den var en nødvendig grep for å få slutt på terroren. Bombeangrepene på toget i Madrid, og på undergrunnsbanen i London ga et forklaringsproblem. Kunne det være at vold avler vold, og at USA og Frps "krig mot terror" øker konfliktnivået og styrker de ekstreme kreftene både i Midt-Østen og i Europa? Assistert av stadig mer høyrøstede høyreekstreme og innvandringsfiendtlige grupper kom Frp-pampene raskt inn i vante mønster, og igjen var verdensbildet redusert til "VI" og "DEM" - enten er du med Bush/Frp, eller så er du med terroristene. Frps reaksjoner er et resultat av mange års selvfornektelse, og manglende vilje til å se at det er andre ting enn kultur og religion som ligger bak maktmenneskene som styrer, både i USA og Midt-Østen. Kultur og religion brukes som et skalkeskjul for å mobilisere vanlige folk til å forsvare de økonomiske og militære interessene til elitene. På samme måte bruker Frp her i Norge kultur og religion for å mobilisere stemmer fra "folk flest", mens de står for en økonomisk politikk som tjener rederforbundet og John Fredriksen.

Den ideologiske samstemmighet som ble presset fram i amerikanske media etter 11. september 2001 gjennom krav om "patriotisme", har vi heldigvis sluppet i Norge. Her må Frps kronikører konkurrere med den sentrum-høyre-orienterte tabloidpressa, men også med små meningsbærende dagsaviser som Klassekampen, Nationen og Vårt Land. Heldigvis har også media og befolkningen i USA våknet opp, etter hvert som konsekvensene av Bush-administrasjonens (og Frps foretrukne) politikk blir tydeligere og tydeligere for hver dag som går. Bush har nå kun støtte fra 30 % av USAs befolkning.

I Norge er Frp engstelige for å presentere ideer som ikke lar seg oppsummere i enkle fiendebilder og tabloide overskrifter, samtidig som de ledende tabloidavisene setter stor pris på slike enkle budskaper for å få solgt avisene sine. Frp-eliten og aviseliten ser ned på, og undervurderer sine velgere og lesere. Folk flest er i stand til å forstå mer sammensatte årsaksforklaringer enn det Frp og VG velger å presentere i sin tabloide retorikk. Denne dynamikken har gjort at Europas verdimessige forankring i økende grad blir vridd vekk fra demokrati, fred og solidaritet. I stedet har vi fått økende aksept for overvåkingsprogrammer som setter rettssikkerheten på spill og vi har fått en økende aksept for bruk av vold, tortur og militærmakt i løsningen på internasjonale konflikter. Når alt skal leses i enkle fiendebilder blir Frp sittende og krige mot symptomene, og ikke sykdommen.

Felles for Frp, Bush og lignende partier i andre deler av vesten, er deres evne til å finne unnskyldende faktorer for enhver militær eller økonomisk praksis. Partiet som på 80-tallet kunne forsvare å selge våpen til Saddam Hussein, kunne i 2003 forsvare å sende norske soldater til Irak for å kaste ham. Heldigvis var ikke Frp i regjering. Ved å trekke fram "verdier" og "kultur" som viktigere faktorer i global politikk enn økonomi og makt, trekker de et bind foran øynene sine - et bind som dersom Frp og likesinnede kommer i maktposisjoner, kan gjøre at vi går rett utfor stupet. Det er ikke noe problem for Frp å omfavne religiøse fundamentalister - så lenge de er kristne. Carl I. Hagens uttalelser om Islam når han besøkte Levende Ord, er grovere enn noe vi har hørt Osama Bin Laden si om kristendommen. Frp er med på å skjerpe motsetninger, noe som driver stadig flere mennesker i armene til islamske fundamentalister i Midt-Østen, og til høyreekstreme grupperinger i Europa. Alt dette mens våpenindustrien ler hele veien til banken.

I løpet av de siste 30 årene har Europa opplevd store demografiske forandringer. Fattige og fortvilte mennesker flykter hit fra sult, krig og nød i store deler av verden. Dette er selvsagt et stort problem. Ikke først og fremst for vi som tar imot flyktninger, men for de som må flykte. Frps løsning er å skjære ned på u-hjelp, og å starte kriger sammen med USA. Frp støtter et globalt økonomisk system hvor det beløpet som går fra fattige land til rike gjennom renter på gammel gjeld, skatteunndragelser og profitt til multinasjonale selskaper, er titalls ganger det beløpet som går til u-land i u-hjelp. Denne vanvittige pengestrømmen, hvor den rike verden står med sugerør både i statskassa og i markedet til verdens u-land opprettholder og forsterker de ekstreme forskjellene og fattigdommen i verden. At noe av problemet, og dermed også noe av løsningen ligger her, det er derimot Frp blinde for.

Verdier, religion, etnisitet og kultur har til alle tider blitt brukt som et påskudd for de som vil mobilisere folk til krig og konflikt. Slik så vi det f.eks. i Jugoslavia og Rwanda, hvor gamle naboer plutselig begynte å skyte på hverandre. Slike begreper blir brukt til å mobilisere også i dag - både i Europa og i Midt-Østen. Carl I. Hagen og Irans statsminister Mahmoud Amadinejad har mer til felles enn noen av dem liker å tenke på.

En lettere omarbeidet versjon trykt i Memo 14 23/6-06.

Dersom du ser hva jeg skriver, så har jeg nettopp brukt en god del setninger på å skjelle ut BÅDE Frp, og andre fanatikere. Hagen og Amadinejad er to av samme slekt, og de styrker hverandre.

Når du skriver om konflikter som får kulturelt og etnisk uttrykk så bekrefter du jo bare det jeg skriver. Ekstreme grupper både blant vestlige og ikke-vestlige bygger hverandre opp, og gjør at begge sider øker oppslutning. Fremmedfrykt finnes blant alle folkeslag. Nettstedet ditt (document.no) har sikkert drevet en del over i ekstremistenes rekker på begge sider...

Kjipern i lia!

På document.no, er det forøvrig en rød kant helt øverst på sida. Det er faktisk den nederste delen av nisselua. Øynene, ørene og tankeverktøyet til skribentene befinner seg antageligvis godt plantet innenfor den nasjonalromantiske, navlebeskuende og naive rammen satt av dette hodeplagget... (som man roper på elgen får man svar etc.)

Ronny tilhører den gode rettroende sosialistiske retning.
Som synes fortsatt at sauer er ålreite dyr.
Selv om undersøkelser har vist at sauer er flokkdyr som følger sine profeter utfor stupet til den sikre død.

http://www.dagsavisen.no/sidensist/article1718309.ece

The study found 40 percent of the Moroccan youth in the Netherlands reject western values and democracy. Six to seven percent are prepared to use force to defend Islam.

The majority are opposed to freedom of speech for offensive statements, particularly criticism of Islam. Buijs is the first director of CRES, which will provide information to people who come into contact with radicalism as part of their work.

Ronny løft nisselua ,du trenger kanskje briller også ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Baader
Der er intet at forhandle om

http://www.information.dk/Eksport/Temapakker/Tema55.html

"Islamismen er et ideelt middel til at mobilisere radikale tabere, fordi den mikser religiøse, politiske og sociale motiver."

Enzensberger påpeger alle islamismens likheter med tidligere vestlige leninistiske og kommunistiske grupper, samt hvordan islamisterne i det hele taget, såvel ideologisk som teknologisk, har lært det meste af Vesten. Men samtidig er islamisternes destruktive aktioner først og fremmest rettet mod andre muslimer, hvilket ifølge ham ikke er noe tilfelle, men en konsekvens af den radikale taberpsykologi.

"rød-brunskvetting".

Den radikale islamismen er ikke så fjern fra Vestens illiberale ideer som islamistene selv vil ha det til. Paul Berman viser i sin bok Terror og liberalisme hvordan gamle islamske doktriner er blandet med vestlig "frigjøringsideologi", terroristiske tradisjoner og inspirasjon fra de totalitære ideologiene kommunismen og fascismen, særlig den siste: "Totalitære bevegelser gjør alltid - alltid - opprør mot Vestens liberale verdier. Det er deres formål." Både fascismen og islamismen skal ledes av en elite, er totalitære og har liberalt demokrati som sin hovedfiende. Deres ledere kjenner alle svar, og rasjonell diskusjon er bortkastet, blind lydighet svaret. Begge vil gjenskape en ærerik fortid og har verdensherredømme som mål. Begge preges av en dødskult, ubegrenset vilje til å ofre livet for saken og forakt for overfladisk materialisme og nytelsessyke. Og begge er selvsagt vanvittig anti-semittiske. Slektskapet med fascismen er så åpenbart at noen kommentatorer bruker begrepet islamofascisme om den muslimske fundamentalismen, men dette er å dra det litt langt.

Ronny det er på tide at sosialistene finner tilbake til sine røtter og aktivt nedkjemper dagens fascisme

Ronny løft litt på nisselua.

Hva skjer i Frankrike?

For et par uker siden gikk en gjeng sorte afrikanere (de kalles slik for å kunne atskilles fra nord-afrikanere av arabisk herkomst) gjennom den jødiske bydelen Marais i sentrum av Paris og ropte "Død over jødene!". Gjengen kaller seg Tribu-Ka og forfekter rasistiske holdniger overfor ikke-sorte. Lederen, Kemi Seba, er tidligere leder for Nation of Islam i Paris og har vært dømt for rasistisk hets.

Frankrikes innenriksminister, Nicholas Sarkozy, besøkte senere Marais for å markere sin avsky mot hendelsen. Han er ikke den eneste som besøkte området. Hvite høyreekstremister lusket også rundt, men visse uenigheter angående den rasemessige overlegenheten knyttet til henholdsvis hvit eller sort hudfarge ser foreløpig ut til å ha hindret formelt samarbeid mellom hvite og sorte ekstremister.

Franske borgere er skremt over den destruktive aggressiviteten blant jihadistene; terrorisme er ikke lenger noen som bare rammer israelere og amerikanere.

http://islam.weblogg.no/120606125354_en_seier_for_hvem.html

Ikke tro at du er skjermet for disse gruppenes vilkårlige vold. Selv om du nå opphøyer deg til deres talsmann er ingen av oss trygge

FORBEREDTE AKSJON: Stein Lillevolden og Tron Øgrim diskuterte afghanernes situasjon da det torsdag ble kjent at politiet kom til å aksjonere i løpet av noen timer.

Poenget er at denne rasjonaliteten var fylt med irrasjonelle elementer, som skapte en falsk fornuft, der de grunnleggende spørsmålene om godt og ondt uteble til fordel for spørsmål som blott handlet om plikt og hensiktsmessighet. Like fullt framstår denne forkvaklede rasjonaliteten som en bevisst og intendert handling, som man ut fra en ansvarstenkning ikke ensidig kan legge skylden på et system for. Men menneskers fri vilje til å trosse ondskapens systemer er til sjuende og sist et spørsmål om makt til å handle annerledes og bedre. Dette er ypperlig analysert av den norske filosofen Harald Ofstad (Ofstad 1980).
Skulle man forene de to synene måtte det være ved ordspråket at ”veien til helvete er brolagt med gode intensjoner”.

Hitra-aksjonen i 1975.

http://www.forskning.no/Artikler/2003/februar/1045036368.14

Danner bakteppet for opptrappningsplanen for økte jordbruksoverføringer.

Stemmekveg i betydlige mengder unne lokkes over.
I dag kreves nye virkemidler for økonomiske overføringer for å skaffe stemmer fra marginale grupper.
3-4% SVINGNING er ofte nok til å kapre makten.

Fremveksten av debatt-troll på høyresida gjør at stadig færre tar det som blir skrevet alvorlig.

Noe jeg har bitt meg særlig merke i, er at man i stedet for å debattere, og argumentere, klipper og limer innlegg, og legger opp lenker til ting som er helt på siden av temaet. Ekstremhøyres debattanter svever rundt i sin egen lille lukkede boble, lik fireåringen som løper rundt med hendene for ørene og roper "lælælælælæ" fordi han ikke vil høre på det som blir sagt.

Morsomt? Kanskje, men bare de første gangene. Interessant? I begrenset grad? Bidrar det til økt innsikt og til en god debatt? Ikke i det hele tatt!

Så kjære sau som ikke liker de sorte fårene, prøv gjerne igjen senere, og bedre lykke da.

http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/politikk/article643981.ece

HER SNAKKER VI OM Å TILTREKKE SEG NYE GRUPPER VED VALG

Hvis man leser hva ronny faktisk skriver ser man at han kritiserer BÅDE islamistene OG de såkalte FRP-retorikerne.

Sånn jeg ser det er det sosialistene som klarer best å heve seg over konflikten og danne et helhetlig bilde.

Ensidig kritikk av islamistene tilsier skylapper og lite selvinnsikt. En strategisk fornuftig løsning for hele menneskeheten krever en fornuft hevet over begge "siders" interesser. I dette feiler de ensidige islamkritikerne hver gang, i likhet med at islamistene selv selvfølgelig også feiler av samme grunn.

Ja, kjære sauer, men det er ikke det denne debatten handler om, derfor er din lenke off-topic.

Forøvrig:
Når høyresiden beveger seg i en stadig mer fremmedfiendtlig retning (Frp har alltid vært det, og høyre har blitt det med Fjerna http://www.omicronline.org/site/archives/00000109.shtml) er det vel ikke så rart at innvandrere blir skjøvet over mot venstresida?

For en tid tilbake var det likevel en del oppslag omkring hvordan mange muslimer meldte seg inn i KrF, fordi de delte verdier med kristenfolket. Det er mulig de slutta med det etter forrige regjering...

Bra Ronny,godt å se at du har humoristisk sans.

http://www.youtube.com/watch?v=B_kyNIevsIs&mode=related&search=war_on_te...
Si meg hvem dine venner er så skal jeg si hvem du er.

Gi opp ronny, dette blir som å kaste elefanter for svin.

Det at alle elefanter er dyr betyr selvsagt at alle dyr er elefanter. DUH!

Farlig alliance

Den venstreorienterede journalist Caroline Fourest påpegede ved denne uges internationale islamismekonference i Århus farerne ved den koalition, som hun mener venstrefløjen i flere lande har indgået med islamister.

Den 30-årige franske journalist Caroline Fourest fra det venstreorienterede magasin Charlie Hebdo undrer sig over, at venstrefløjsbevægelserne i Europa ikke har lært noget af det, som skete i Iran i forbindelse med den iranske revolution i 1979.

»Dengang begik en gruppe marxister en stor fejl. De troede, det var muligt at danne partnerskab med islamisterne i kampen for at styrte shahen,« sagde Caroline Fourest i sit debatskabende oplæg på den netop overståede internationale islamismekonference på Aarhus Universitet.

Fejl gentages
Hun mener, at venstrefløjen af i dag er ved at lave nøjagtig samme fejl som marxisterne i Iran, der dannede partnerskab med Khomeinis islamistiske bevægelse, men som efter shahens fald blev elimineret af alliancepartneren.

»I dag ser vi koalitioner og partnerskaber mellem islamistiske grupper og progressive venstrefløjsbevægelser, som vi ikke kunne forestille os for fem år siden. Blandt andet har antiglobaliseringsbevægelsen European Social Forum på deres seneste tre møder inviteret Tariq Ramadan sammen med en masse aktivister fra Det Muslimske Broderskab til at tale i islams navn. Dette sker faktisk i et meget progressivt forum,« sagde Caroline Fourest undrende, og tilføjede, at dette betød, at de sekulære muslimer ikke længere er til stede i dette forum.

»De ville blot blive beskyldt for at være pro-Bush, pro zionister eller islamofober.«

Også i Frankrig peger Caroline Fourest på alliancer mellem islamistiske grupper og progressive grupper på venstrefløjen som Human Rights Watch-grupper, der især fandt sammen i kampen mod regeringens forbud mod religiøse symboler i de offentlige franske skoler.

»Det værste ved denne koalition var, at den forsøgte at beskylde feministerne og de sekulære grupper for at være racister og islamofobiske. På samme måde var det en antiracistisk venstrefløjsgruppe, der ville lægge sag an mod Charlie Hebdo, der genoptrykte Muhammedtegningerne. Vi ved endnu ikke om det er på grund af blasfemi eller racisme.«

Men indirekte giver hun også disse dages fremmedfjendske højrefløj en del af skylden for de nye alliancer mellem islamistiske grupper og venstrefløjen.

Højrefløjens fejl
»Højrefløjen i Europa blander begreberne sammen i debatten om indvandring, sikkerhed og religiøs fanatisme, og venstrefløjen forsøger på denne baggrund at danne et alternativ til denne politik, men samtidig vil de også gerne tækkes de muslimske vælgere og så undlader de helt at kritisere fanatismen i islamismen,« siger Caroline Fourest.

Venstrevridd støy i dag avspeiler den herskende klasses siste krampetrekninger.

"Vi nordmænd har også helt glemt, at vi bare er fire-ogenhalv million mennesker i en stor verden på omkring seks milliarder. Norge er blevet helt pinlig, perspektiverne på, hvem vi er, og hvor vi kommer fra, mangler. Vi har glemt, at det kun er 100 år siden, vi var et lille fattigt folk - og at vi kan blive det igen."

ÆRE VÆRE RONNY SOM HOLDER FAST PŠSTOLTE OG GODE SOSIALDEMOKRATISKE TRADISJONER.

La den som sitter stein i glasshus kaste den første elefant på porselensbutikken!

Og her var klipp-og-lim trollet tilbake med mer off-topic-kommentarer. Man skal ha dradd nisselua ganske godt ned over knærne for å klare å lese kronikken over som en støtte til islamistene.

Igjen og igjen har jeg konkretisert at "Ekstreme grupper både blant vestlige og ikke-vestlige bygger hverandre opp, og gjør at begge sider øker oppslutning." Frp hjelper i realiteten islamistene og omvendt.

Dette har det ikke kommet et eneste forsøk på å motgå. I stedet klipper og limer våre Frp-venner inn stadig nye innlegg fra presse rundt omkring i hele verden som viser at

1) Det finnes militante islamister i verden (det var jo en bombe (no pun intended)) og

2) Det finnes kommentatorer fra høyresida som skriver avisartikler (med svært liten analfabetisme i vesten, er det vel ikke så overraskende at også noen fra høyresida har lært seg å skrive...)

Det blir på en slik bakgrunn vanskelig for meg å konkludere med noe annet enn:

1)Jeg har rett, og min analyse er åpenbart korrekt
2)Siden det da blir umulig for politiske motstandere å argumentere mot denne analysen, forsøker de i stedet å drukne den i høyrevridd støy.

Men takk for at dere forsøker i det minste. Dere er jo så søte når dere er redde.

Ronny,fy skamme deg.
Ingen er søte når de er redde.
Panikkangsten hos venstrefløyen var til å ta og føle på da FRP var på 36,9% på meningsmålingene.
Det har heldigvis vært en god kampanje nå i media som har hetset og gjenommlyst Frp skikkelig.

Verdier, religion, etnisitet og kultur har til alle tider blitt brukt som et påskudd for de som vil mobilisere folk til krig og konflikt. Slik så vi det f.eks. i Jugoslavia og Rwanda, hvor gamle naboer plutselig begynte å skyte på hverandre. Slike begreper blir brukt til å mobilisere også i dag - både i Europa og i Midt-Østen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Srebrenica_massacre

Det du skriver her er meget bra Ronny .
Jeg har altid vært av den oppfatning Religion og Etnisitet kan missbrukes av manipulerende maktsyke politikere.
I etterpåklokskapens lys må jeg innrømme at min sympati for de bosniske muslimene var farget maktovergrepene serberne foretok.
Men du trenger ikke å gå lengre tilbake enn
2-Verdenskrig for å finne verre og mer bestialske overgrep i regi av bosniske muslimer mot serbere.

Det var denne angsten og frykten Slobodan evnet å utnytte så mesterlig for å klore seg fast til makten.

I Bosnia mener jeg USA opptråde meget mer anstendig enn EU og Russland.

Her har vi reddningen for Frp.
Utttalelsene til den irrasjonelle idiot skulle sikre Frp et skikkelig løft på meningsmålingene igjen?

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1362386.ece

Islam vil seire over det vestlige tankesettet.

- Det er vi som kommer til å endre dere. Se på utviklingen i befolkningen i Europa der antallet muslimer øker som mygg. Hver vestlige kvinne i EU produserer i gjennomsnitt 1,4 barn. Hver muslimske kvinne i de samme landene produserer 3,5 barn. I 2050 vil 30 prosent av befolkningen i Europa være muslimer, sier Krekar til Dagbladet.

Neida - ingen Frp-panikk her på omicronline:
http://www.omicronline.org/site/archives/00000142.shtml

Vi vet godt at det er flere som hater Frp, enn som stemmer Frp, og at usikkerheten på meningsmålinger i de fleste tilfeller er større enn bevegelsene på de samme.

Forøvrig kunne jeg jo sagt at de var søte når de var sinte, men det er jo ikke sinte de er. De er redde, Det må vi selvsagt ta på alvor, men det er en irrasjonell frykt. Et stort flertall av muslimer i Norge, vil jo ha norsk lov, og ikke sharia-lov. Norske muslimer hører ikke mer på imamene enn nordmenn hører på presten osv...

Du må ha meg unnskylt Ronny ,men som leser av klassekampen synes jeg du må få med deg denne her.

http://contexploration.net/mag/2006/06/bjoergulv_braanens_sitatfusk.html...

Bjørgulv Braanens sitatfusk

Da venstreradikalere i Oslo gikk i kjønnssegregert demonstrasjonstog mot karikaturtegningene av den såkalte profeten, var det flere som bar plakater hvor det stod: ”Stopp krigen! Stopp den rasistiske hetsen!”

Overlege Fugelli var også med på masjen.

Klassekampen som motar så mange milioner i pressestøtte bør holde seg for gode til å fare med simpelt sitat fusk.

http://www.eustonmanifesto.org/joomla/translations/manifesto/se/euston_m...
Leserne kan trekke sine egne konklusjoner utfra orginalteksten .
Man må vel ikke la ypperstepresten blnt venstre-ekstremistene tolke tekstene for seg?

Sitatfusk krever at man siterer, det har Braanen ikke gjort her.

Å tolke tekster og situasjoner er jo nettopp det en politisk kommentator har som jobb å gjøre.

Leserens jobb er å være kritisk i forhold til det man leser, og ha i mente at alle skriver fra en eller annen posisjon, og dermed også har en eller annen agenda...

Posisjonen til Bjørgulv Braanen er så tydlig at det er patetisk.Jeg vil ikke være med som nisse på lasset hans.

http://www.smedjan.com/?sida=display&nr=1382

Publicerar media vilka lögner som helst om USA?

Det fundamentalt nye er at manifestet langt på vei overtar Bush-regimets og de nykonservatives politiske dagsorden: Kampen mot islam og islamisme (eller islamofascisme som det heter) som det store overordnete spørsmålet i vår tid, et spørsmål som kan sammenlignes med kampen mot fascismen på 1930-tallet.

Det står ingen ting om en slik dagsorden i manifestet. Hva skriver manifestet om islam? Ingen ting, selvsagt. Dette er noe Braanen selv har funnet på.

Vi lever i en tid hvor høyrepopulistene forsøker å bygge opp et falskt fiendebilde av islam ved å fordreie utsagn og sitater. På den andre siden har man de som på venstresiden gjør sitt ytterste for å demonisere USA som en imperialistisk stormakt i Israel-lobbyens hender på jakt etter muslimer å krige mot. Tidligere har Bjørgulv Braanen sluttet seg til Slavoj Zizeks appell om at venstreradikalerne burde alliere seg med høyrepopulistene.Lei av den trauste, gamle høyrepopulismen? Hvorfor ikke prøve Bjørgulv Braanens venstrepopulisme?

http://contexploration.net/mag/2006/06/bjoergulv_braanens_sitatfusk.html...

Jeg kaller det å skrive fra Jon Sundbø posisjonen.

Hans Magnus Enzensberger kaller det misjonnærposisjonen.

http://www.nytid.no/index.php?sk=9&id=570

Norske aviser, derimot, er de verste i verden, skal vi tro opprøreren Enzensberger, som ikke engang har noe godt å si om Klassekampen. Hør bare hva han skriver om Norges daglige radikale alibi:
"Bortsett fra Osservatore Romano, dagsavisen som utkommer i Vatikanstaten, finnes det vel ingen redaksjon i verden som føler seg så skråsikker på å vite hva som er godt og hva som er ondt".
Og mens vi først er i det frydfulle hjørnet:
"Det er godt å se at puritanismen i Norge har funnet et så hyggelig hjemsted hos de venstreorienterte".
Bare en til?

Bedehus og presseorgan i en og samme utgave er
Klassekampen, selv om jeg vil gi Braanen honnør for å ha forbedret avisen.

Jasså. Hele poenget med en MENINGSBÆRENDE avis, er jo at posisjonen skal være klar. Den står jo bå framsida av hvert nummer. "Klassekampen - venstresidas dagsavis" - hva forventer du deg?

Jeg deler ikke din analyse Anne, jeg synes den er litt unyansert. Det er gode debatter i KK, men de befinner seg selvsagt ofte på venstresida, noe som sikkert kan gjøre det vanskelig å se forskjell på posisjonene dersom man sjøl er på høyresida.

Ikke for det - noen og enhver kan jo ha godt av å lese noe de er uenig i iblant.

"Norske aviser, derimot, er de verste i verden" - da har han ikke sett mye av verden. Nettopp ting som pressestøtte gjør at vi kan opprettholde en bredde i mediebildet som mange andre land har gitt på båten for lenge siden. Skrekkeksemplet er Berlusconis Italia (godt å bli kvitt ham), men også USA (les Manufacturing Consent).

Tolkning utfra tro og forventninger om sine meningsmotstanderes mål og motiver.
http://www.eustonmanifesto.org/joomla/translations/manifesto/se/euston_m...
Her går Braanen på snørra,men han har hjernevasket seg selv til å tro at han gjør det for den gode sak ,bekjempe USA imperialismen.

I sitt monomane korstog blir han fullstendig blind
for hvilke krefter han allierer seg med.

Det er ikke nok å vifte med hammer og sigd,analysene blir ikke bedre av det.

http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=756724:fid=100101014/
Si nei til fiendens fiender.

Det er liten vits i å forsøke å gjøre ærlige og reelle meningsforskjeller om til påstander om "hjernevask", "gå på snørra" osv. Hvorfor alltid denne sprogbruken og utskjellingen? Og denne fanatiske opplinkingen til alskens artikler som til overmål er lenket lenger opp i debatten også.

Alt faenskap kommer pakket inn i fine ord og vendinger. Derfor må man alltid lese mellom linjene. Det må man selvsagt også gjøre med dette manifestet. Jeg mistenker at dette manifestet er et forsøk på å gjøre med sosialismen det Tony Blair gjorde med sosialdemokratiet - late som man kommer med noe "nyskapende", plukke opp masse høyrepolitikk fra skraphaugen, pake det pent inn, og selge det til venstreida.

Nei takk, sier jeg da. Og flest mulig med meg håper jeg. Men det er selvsagt alltid vanskelig å vite, med så mye floskler og så mange mulige agendaer.

http://www.dr.dk/P1/P1Morgen/Udsendelser/2006/06/21/094932.htm

Demp deg litt, jeg har registret mye bolsjevikterminologoi,revdilterslang,puddelpreik og mye annen spkåklig forurensning fra RV og venstresiden i SV.
H. Langeland ikke å forglemme.
Du har ingen grunn til å sutre.

Jeg sutrer ikke. Jeg forsøker bare å delta i en debatt som er konstruktiv og interessant. Dersom debatten ikke er det, er det kanskje like greit å ikke kaste bort tid på å delta...

Vil man ha dialog, må man gjøre sitt sjøl også. Dersom man ikke ønsker det, er det selvsagt noe helt annet - men da blir det kanskje ikke så interessant for oss andre.

Hvorfor kommenteres det ikke under Øftis artikkel(rett under) i steden for under dette? Det hadde jo vært mye mer relevant...

http://www.document.no/weblogg/archives/009455.html
(i arrogant ovenfra-og-ned-tone):
BIS du har et poeng og du evner å ha mer enn en tanke i hode samtidig. At du evner å se relevante koblinger skulle indikere muligheter for bestått

http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=757684:fid=100101008/

»Det er en illusion, at de to kulturer kan leve fredeligt sammen. Det naturlige svar er, at folk søger ud mod ekstremerne, og det gør det mere vanskeligt. Efter jeg er begyndt at være helt tildækket, har jeg fået så mange grimme reaktioner og bemærkninger fra briter. Nogen taler åbenlyst om mig i bussen, som om de ikke engang tror, jeg kan engelsk,« siger hun.
Nogle gange drømmer Al-Habashia om at flytte til et land, der har bedre forståelse for hendes livsform. Et land, der lever helt og aldeles efter muslimske traditioner.Men hun bor her i Storbritannien. Her, hvor hun er født og opvokset, og hun er en del af det britiske samfund, der har fået en stærkere og stærkere stemme.

(i arrogant ovenfra-og-ned-tone):
Vet ikke, kanskje den inneholdt for mye fremmedord?

Kjære Anne Olsen, hva er det egentlig vi diskuterer?

Såvidt jeg har forstått er sakens to hovedsynspunkter som følger:

1) Religionen Islam er i direkte motsetning til vestlig sivilisasjon. Dermed er årsaken til konfliktene vi ser for mye kontakt mellom de to kulturene om du vil. Vår kultur vektes selvsagt som "bedre", noe som er naturlig siden det er VÅR kultur.

Foreslåtte løsninger jeg har sett:

1.1) Minimer kontakten mellom de to parter(stopp innvandringen!)

1.2)Forby Islam

1.3) Kjemp mer aktivt mot Islam i offentige debatter

osv.

2) Konfliktene vi er vitne til kommer først og fremst av økonomisk forskjell/urettferdighet i verden. Dvs. Kapitalisme er udemokratisk. Mennesker som lider eller identifiserer seg med noen som lider er villige til å bruke ekstreme midler.

Løsning:

2.1) Kjemp for lokal og global sosialisme.

-----

Jeg mener 1.1 er fullstendig urealistisk i dagens økende globaliserte verden. Slikt øker etnosentrisme/nasjonalisme, noe som ofte fører til krig.

1.2 strider mot fundamentale menneskerettigheter.

1.3 er åpen for debatt.

Etter min mening er løsning 2.1 den løsningen som best tar stilling til _årsaken_, ikke symptomene i konflikten. Hvis folk har det greit vil de ha mindre sannsynelighet til å søke konflikt.

Problemer oppstår når man er uenig i om kapitalisme er urettferdig eller ikke. Hvis man syns kapitalisme er helt greit er man jo nødt til å finne andre måter å løse problemene på(1.1, 1.2, 1.3).

Det fundamentale spørsmålet her blir da økonomisk politikk. Det blir meningsløst å prøve å diskutere om Islam og vestlig kultur kan leve sammen hvis man har et totalt forskjellig syn på kapitalisme/sosialisme.

----

Forøvrig, er Islam et problem i det norske samfunnet i dag? Ikke noe mer problem enn at man blir hengt ut i lokalavisa hvis man flytter til Tysnes med samboern sin(Fakta faen!), eller at kristne sekter sender ungene sine på egne skoler.

Folk må få lov til å bosette seg der de vil, mene det de vil, så får alle kjempe for det de mener der de bor, gjennom et retferdig system; rettferdig sosialisme.

Folk må få lov til å bosette seg der de vil, mene det de vil, så får alle kjempe for det de mener der de bor, gjennom et rettferdig system; rettferdig sosialisme.

Da mener du sikkert alle Kinesere som vil bosette seg i Hong Kong eller på Taiwan må få gjøre det.
Men velstanden der er ikke bygd på tanken om sosialistisk fordeling.
Din illusjon om det klasseløse samfunn uten nasjonalstaten må du gjerne beholde, alle med litt analytisk tankeevne vet at å nå frem til det målet er en prosses som kan ta mange hundre år.
Men Islam er jo det klasseløse fata morgana for ikke å snakke om soria moria.

http://www.aftenposten.no/meninger/signert/article1094031.ece

http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/06/29/470193.html

Da politiet stormet leiligheten i London, fant de Younis Tsouli (22) over datamaskinen iferd med å bygge nettsiden «You Bomb It».

http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/06/26/469893.html

Ifølge mammaen er de blitt omgitt av terrorister i de ti årene famlien har bodd i Kungälv. Terroristene er somaliske og palestinske kvinner som har skjelt henne ut for hennes klesstil, og kalt henne hore fordi hun går i kjole og korte bokser. Og de har skjelt henne ut for at hun ikke har gitt sine sønner en strengere muslimsk oppdragelse. - En av terroristene, en kvinne her i området, sa at jeg ville brenne i helvete fordi jeg nekter å være fundamentalist. Det er forferdelig. Ingen sier noe sånt i Bosnia.

http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/06/27/469958.html

Et hårstrå skal være blant politiets bevis mot terrortiltalte Mirsad Bektasevic (18) fra Kungälv.

Bokens hovedperson vikles inn en klaustrofobisk labyrint som fratar ham all visshet om hvem han selv er og om hva samfunnet hans bør være eller er. Tidligere sosialister har nå blitt militante islamister, mystikere eller desillusjonerte, som han selv

Norske sosialisters blinde monomane USA hat er overordenet alt annet.

Norske sosialister -- som tidligere kjempet for kurdernes sak -- er skammelig tause om dette. Deres svik vil ikke være glemt når Irak er frigjort.

Det er logisk at sosialister, islamister og diktatorer kjemper på samme side i denne saken. Deres felles ideologiske fiende er kapitalismen og den individualisme, kvinnefrigjøring, religionsfrihet og sekularisering som den fremmer. Globaliseringen av den vestlige sivilisasjons verdier underminerer islamsk fundamentalisme kulturelt sett, mens den politisk sett gjør det stadig vanskeligere for diktatorer å herske. Sosialistene, islamistene og diktatorene forenes i sitt felles hat til USA fordi USA er det fremste hinder for spredningen av både islamistisk og sosialistisk diktatur. Diktatorene frykter de frie vestlige land fordi disse er de eneste som kan ta makten fra diktatorene. Islamistene hater den vestlige sivilisasjon fordi frihet og velstand er egoistisk og syndig. Sosialistene hater USA fordi dette er alt som gjenstår av ideologien deres. Både islamister, sosialister og diktatorer ser på USA som den store Satan fordi USA står for individuell frihet og privat eiendomsrett, noe både islamister, sosialister og diktatorer avskyr.
Det er typisk for sosialister å skulle forklare alt mulig ved hjelp av bakenforliggende økonomiske motiver. I henhold til marxismen er det økonomiske forhold som avgjør alt. Sosialistene er så opptatte av penger at de ikke er i stand til å fatte andre forklaringsmodeller, som for eksempel at religiøse fanatikere utfører terroraksjoner fordi de ser på vestlige, sekulære samfunn som en forbrytelse mot Gud, eller at amerikanerne går til krig mot diktaturene i Midtøsten av sikkerhetsmessige hensyn. Amerikanerne ønsker ikke et nytt 11. september.

http://www.economist.com/world/africa/displaystory.cfm?story_id=7126157

Når skal ekstremistene på venstresiden i Norge våkne.

Igjen er det noen som tydeligvis ikke har lest artikkelen, og funnet ut hva den faktisk handler om/påstår.

Høyresiden i vesten og høyresiden i østen skaper selvoppfyllende profetier og hjelper hverandre.
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1366344.ece

Mens verdens gamle og nye herskere ler hele veien til banken, sendes "folk flest" ut i krigen - som det alltid har vært - narret av påskudd om at av og til er østlige eller vestlige verdier best, alt etter som - og ja, ikke å forglemme: "God is on our side".

1984, 22 år etter :/

Our enemy doesn't follow the great traditions of Islam. They've hijacked a great religion." Bush has delivered such speeches almost monthly

Du driver dessinformasjon når det gjelder Bush.

Endimensjonale utbyttingsanalyser har aldri appelert til meg.Kreativitet ,innovasjoner og fri forretningsdrift og handel.

Hvordan kan byttehandelsavtaler mellom foreksempel Kina og Sudan være mere rettferdig og mindre utbyttende enn fri prisdannelse der alle aktører kjøper og selger på like vilkår?

Man må være døv og blind for å tro at kvinnene var frigjorte i gammle Sovjet,de var frie til å arbeide i hel seg.
Et ikke markedstyrt samfunn med uendelige køer og mangel på alle mulige hjelpemidler for kvinner både i hjemmet og i arbeidslivet.

http://www.youtube.com/watch?v=MebIll2VDEA&search=c-span

Kjære BIS

Thomas Friedman og Joseph Stiglitz har meget interessante synspunkter på disse problemstillingene.
Umiddelbart appelerer deres innfalsvinkel framfor den sosialistiske ekspropriere,nasjonalisere innfallsvinkelen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Friedman

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz

Kjære Anne Olsen,

Det jeg mente var selvsagt at vi bør unngå i det lengste å bygge murer rundt landene våre og nekte mennesker som har det ille å komme til vår del av verden.

Jeg mener det skjer en utbytting av den 3.verden(hvis du er uenig i det faller selvsagt resten av argumentasjonen min sammen i dine øyne). Hvis vi i tillegg til denne urettferdige utbyttingen med makt skal hindre folk i å gjøre noe med sin situasjon(flytte) begynner det å lukte svidd.

Dessuten tviler jeg litt på at alle kineserne hadde flyttet til hong kong. Det er nemlig ikke plass til alle kineserne der. Når det er sagt er jeg litt enig med deg, jeg er ikke anarkist.

Kjære Anne Olsen,

Kan du referere til artikklen eller boka som forklarer hvordan kapitalisme fører til kvinnefrigjøring og sekularisering?

USA er vel et av de mest kapitalistiske landet i verden. De fører nå krig i guds navn, hvis man skal tro på presidenten deres. (Noen som husker statistikken på hvor mange % amerikanere som tar biblen bopkstavelig?)

Har kvinners forhold i Russland blitt mye bedre etter at kapitalismen ble innført? Jeg vet ikke så mye om det, men jeg har en mistanke...

De uoverstigelige problemer ligger ikke her. Med integrationen af muslimer får vi jo en hel pakkeløsning, hvor den radikale islam følger med i købet. På det punkt ser jeg ingen mulighed for, at denne ekstremisme kan integreres, for den befinder sig lysår fra den politiske virkelighed i de europæiske demokratier.

Vi skal ikke give afkald på de frihedsrettigheder, som det har taget flere hundrede år at opnå: individets ukrænkelighed, kvinders ligestilling, forbuddet mod seksuel diskrimination etc. Jeg nægter at tage imod hele pakken, for jeg vil ikke være med til at integrere et tankesystem, som helt fundamentalt afviger. Når en religion er fanatisk optaget af at gøre særkrav gældende i forhold til den nationale lovgivning, som det skete under Muhammed-krisen, må jeg klart sige fra.

Charlie Hebdo er om noget et markant venstrefløjsorgan, der er en svoren fortaler for verdsliggørelse og en nådesløs modstander af Le Pens Front National. Men hvor har venstrefløjen egentlig været henne i Muhammed-sagen?

»Hele det politiske system har været lammet under denne konflikt. Det er München om igen, hvad enten vi ser os til venstre eller højre. Især venstrefløjen har svigtet i dette spørgsmål. Det må jeg sige med megen sorg i sindet, for jeg befinder mig selv på venstre side.

Venstrefløjen har på en sær måde tilsluttet sig kommunitarismens lalleglade begreb om retten til forskellighed. Socialisterne, der traditionelt har været bannerførere for oplysningstidens idealer, har givet afkald på den radikale tolerance, tankefriheden, og mener åbenbart, at trosfrihed er tilstrækkelig.

Kjære Anne Olsen,

Utbyttingen skjer fordi kapitalistene eier produksjonsmidlene, og tar ut profitt på bekostning av arbeideren. Der kommer urettferdigheten inn. De aller fleste kapitalistene er basert i vesten. Selvsagt er det urettferdig hvis en kinesisk kapitalist driver på samme måte.

Det er ikke handel i seg selv som er problemet, men kapitalistene. Det kan feks sitte en kapitalist i Frankrike og ta ut profitt for arbeidet en arbeider i afrika gjør. Dvs at arbeideren ikke får betalt hele verdien arbeidet hans/hennes er værd. Og det selv om kapitalisten for leeeenge siden har tjent inn risikoen, eller kanskje tilogmen arvet produksjonsmidlene(null risiko, masse profitt). Dette mener jeg er brunsvidd.

Skal lese linkene dine senere, da jeg ikke har allverdens tid nuh.

Det Norsk SV og RV og deres kristussyndrom.

http://www.signandsight.com/features/782.html

Europe's politics of victimology

The role of victim is very convenient because it frees the self-declared victim from any responsibility, while providing a posture of moral superiority. It also obscures certain inconvenient facts that might suggest a different explanation for the lagging integration of some immigrant groups—such as the relatively high crime rates, the oppression of women, and a tradition of forced marriage.

Dictatorships in the Middle East and radical imams have adopted the jargon of the European left, calling the cartoons racist and Islamophobic. When Westerners criticize their lack of civil liberties and the oppression of women, they say we behave like imperialists. They have adopted the rhetoric and turned it against us.

Islam och integrationen - del I:
Så motarbetas integrationen i SverigePublicerad 25

http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?d=51107&...

I svenska förorter finns i dag en religiös islamisk polis som försöker kontrollera andra muslimer. Från hemsidor och bönelokaler sprids budskapet att muslimer ska isolera sig från alla svenskar som inte är muslimer. Strikt religiösa grupper sätter upp stränga regler och många mer sekulära muslimer känner sig hotade.

Og der var vi tilbake ja. Hvorfor er det ingen på høyresida som kan skrive sjøl?

Jeg vedder på at det egenlig bare finnes en 10-12 kommentarer fra høyresida, og at resten er lenker til disse og hverandre.

Ikke det at Islam ikke er farlig. Om noen 10-år har de visst tatt over verden lar jeg meg høre. Du kan nesten ikke ta et bad lenger uten at en 4-5 muslimer hopper oppi med deg og prøver å selvmordsbombe seg, og Mulla Omar og Mulla Krekar sitter i kjøkkenskapet mitt nå og spiser opp bringebærsyltetøyet mitt. HJELP! DE ER OVERALT!

Denne selvforsterkende hysterien minner mest av alt om to ting; frykten for jøder på 30-tallet, og kommunistfrykten i USA under McCarthy. Egentlig burde dette være en jobb for psykologer. Dessverre er det få som lider under denne angsten som selv skjønner at de har et problem, nei det er alle andre som ikke ser "det åpenbare" som er naive snilister. Det er godt vi har omicronline.org til å rydde opp i sakene.

Du må nøye deg med folk som har rede på sakene.

Et spørsmål, som under Muhammed-debatten har frustrert meg, har vært, hvordan det kan være, at kulturradikale intellektuelle, som ellers ikke har noe til overs for religion som sådan, plutselig blev så hellige, at de begynte at forlange, at vi andre skal vise respekt og ærefrykt over for islams forskrifter og tabuer?
- Min teori er, at en del intellektuelle er fast overbeviste om, at der er et hierarkisk og dikotomisk forhold mellom oss og muslimene, uansett de bor i Danmark eller i Midt-østen.
Vi er oppe, og de er nede. Vi undertrykker, utbytter, marginaliserer osv. dem. Dessuten pådytter vi dem en rekke trekk, som vi mener, vi ikke har: Vi er demokratiske, de er despotiske; vi er frigjorte, de er innskrenkede og undertrykte; vi er frie, mens de er ufrie osv. Disse intellektuelle analyserer, hva som helst, som har noe med islam og muslimer, ut fra dette skjema. Muhammed-krisen, æresdrap-diskusjonen, arbeidsløshet, hva som helst kjøres igjennom dette skjema og presenteres som et fenomen, som hovedsaklig handler om vår rasisme, islamofobi, undertrykkelse, forakt, fordom, marginalisering, dissrespekt over muslimene.
- I denne prisme får mange av de danske imamer, som har narraktige synspunkter om kvinner, seksualitet, homoseksualitet, og som derfor ellers av kulturradikale ville blive møtt med hoderisting eller latterliggjørelse, plutselig en hellig aura av hellighet påheftet som »representanter for de undertrykte«.

Er i hellig krig Ronny?.
Korsfareren mot Fremskrittspartier lyder litt desperat.

- Dette viser at det er muslimer i Storbritannia som mener at de er i krig med resten av samfunnet, sier Trevor Phillips, som er leder for anti-diskrimineringsorganisasjonen Commission for Racial Equality.

Den høyest rangerte muslimske politimannen i Storbritannia, Tariq Ghaffur, sier at undersøkelsen viser at det finnes en minoritet i det muslimske samfunn som innebærer en reell fare.

Er i hellig krig Ronny?.
Korsfareren mot Fremskrittspartier lyder litt desperat.
Det må kanskje til en selvranskelse hos de rettroende sosialister først?

http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3828218/

SF'eren Karsten Hønge, der er formand for fagforeningen Træ-Industri-Byg i Odense og er valgt ind i både byråd og amtsråd:

»Venstrefløjen har stået for at udfordre det tabu-belagte, og at grænser skulle overskrides. Jeg undrer mig over, hvordan den nye ømskindethed har sneget sig ind på dele af venstrefløjen, som i Muhammed-sagen i stor udstrækning har undladt at forholde sig til indholdet, men i stedet placeret sig efter, at man pr. automatik nu engang helst skal være uenig med Anders Fogh og med Jyllands-Posten,« siger Karsten Hønge.

Han mener, at venstrefløjen utvetydigt og klart skal vælge side og erklære sig som modstandere af islamismen.
»Mange på venstrefløjen går og putter sig og tror, at de kan være venner med islamisterne. Det gør de ud fra, at når nu de svage og undertrykte har islam som religion, så skal vi også holde hånden over islam. Det er hamrende naivt,« siger den 47-årige Hønge, der allerede blev SF'er som 14-årig.

For Mehmet Ãœmit Necef er forskjellen på en flykting og en innvandrer ikke det virkelig avgjørende for når og hvorfor synsvinkelen ble endret i debatten. Han setter ett eksakt datum for når diskusjonen byttet karakter. Det skjedde 1973 når arbeidsløsheten økte og innvandrerne gikk fra å væra arbeidere til å være klienter i det sosiale systemet. Da skiftet innvandrernes rolle i samfunnet og diskursen snudde 180 grader. Nå var utlendingene offer, noen man skulle ta hand om. Og de var ikke lengre en trussel mot våre arbeideres levebrød.

'[Attityde]skiftet kan både tilskrives faktorer av mer ideologisk art og av mer pragmatisk eller inntressebestemt art. Den ideologiske faktoren kan være att venstrefløyen ikke kunne argumentere imot å hjelpe flyktingene, dvs 'mennesker i nød', så lenge venstrefløyen skulle bevara sin ideologiske integritet. Dessuten kunne venstrefløyen styrke sin identitet gjennom å presentere seg selv som forkjempere for mennesker i nød og for minoriteter. De mer jordnære og inntressemessige faktorer kunne være att flyktingene, i motsetning til arbeidskraftsinnvandrere, i prinsipp ikke har truet vår lavkvalifiserte arbeidskraft, som deler av venstrefløyen fortsatt betrakter som sine kjernevelgere og seg selv som ideologisk og politisk fortropp for.

Dessuten har mange venstreorienterte vært ansatt enten ved en rad institusjoner som direkte arbeider med flyktningene eller ved velferdsstatsinstitusjoner som hadde innvandrerne som en del av sitt arbeidsområde. En økning i antallet sosiale klienter skapte således jobb og sysselsettingsmuligheter for denne gruppe av potentielt venstreorienterte.'"

Muhammed i Ronnys kjøkken

Det skete i 2016. Det var midt på natten, og jeg var i gang med at skrive en klumme med titlen: "Ayatollah Ronny. Den nye formand for Vokternes Råd".

Om du har litt humoristisk sans

I den grad jeg er desperat, er det etter å delta i en reell debatt, hvor man faktisk lytter til, og svarer saklig med sine egne formuleringer på de argumentene mot-/med-debattanter har.

Jeg bedriver ikke noe korstog mot Frp. Frp er bare et av mange reaksjonære partier, men en interessant polemikk, som denne fra Memo, er alltid morsomt. I tillegg er det interessant fra et sosiologisk perspektiv når store velgergrupper stemmer imot sine egne interesser på bakgrunn av masse tomprat om kultur.

Frp'erne er norges Mullaher, akkurat som Bush er USAs Mullah, og de spiller på akkurat de samme strengene i befolkningen som islamistene i Midt-Østen. Dette er artikkelens hovedbudskap, og midt i alt klipp-og-lim fra Olsen og Dansken har jeg ennå ikke sett noen forsøke å saklig motvise dette poenget. Dersom noen hadde prøvd det kunne dette blitt interessant. Som det er er det kun min abnorme tålmodighet som holder debatten i gang...

Abnorme tålmodighet trenger du som pedagog.
Abnonorm stanhaftighet trenger du også for å kunne avvise alle synspunkter som rokker din barnetro.
Barnetroen er basert på motstanden mot NATO.

SF-SV- Szlachta

http://en.wikipedia.org/wiki/Szlachta

Szlachta er betegnelsen på Polens historiske adel. De utgjorde en usedvanlig stor del av befolkningen sammenlignet med andre land (gjennomsnittlig rundt 15 %, i enkelte områder opp mot 30), noe som er grunnen til at enkelte har vegret seg for å kalle szlachta adel i egentlig forstand. Likefullt nøt de mange politiske privilegier og var som regel jordeiere.

Haha. Jada. Jeg er ikke SV'er, og de jeg kjenner som er det lever definitivt ikke noe luksusliv.

De som lever fett i dette landet ligger nok (naturlig nok) på den motsatte politiske siden (i Høire). Du kan jo lese litt statistikk på hvilke samfunnsgrupper som stemmer de forskjellige partiene, kanskje du finner noe interessant?

Din forsøksvise psykologisering over min virkelighet bommer også litt på målet. Barnetroen min er ikke sosialistisk, og jeg kommer ikke fra noen sosialistisk bakgrunn. Selvsagt har jeg noen grunnleggende verdier som gjorde at jeg etterhvert valgte å bli sosialist, men det er basert på helt andre ting enn NATO.

Helt grunnleggende kan jeg si at etterhvert som jeg tok en teknologisk utdanning ble jeg klar over all den kunnskapen og alle de ressursene menneskeheten sitter på - nok til å skape et godt liv for alle mennesker. Når dette allikevel ikke skjer, og vi får en stadig skjevere fordeling, er det for meg klart at det er noe grunnleggende galt med det økonomisk/politiske systemet vi lever under.

Nordahl Grieg skrev i "Til Ungdommen (1936):
Edelt er mennesket - jorden er rik.
Finnes her nød og sult skyldes det svik !

Det kan jeg slutte meg til, og det stemmer bare bedre og bedre for hver dag som går.

Godt å se at du har en robust humor.

http://www.robpongi.com/pages/comboFUCKINGUSAHI.html

Hvordan står det til med selvironien til den herskende klasse ?

Hahaha...

Det var noe av det morsomste jeg har sett på lenge. Jeg har aldri hatt særlig sansen for Nord-Korea, synes egentlig det er et kjipt diktatur som misbruker sosialismens navn, men dersom det stemmer at det klippet var nordkoreansk må jeg si de steg et hakk i min aktelse.

Dersom du er nysgjerrig på selvironien i de herskende klassene, vil jeg anbefale deg å ta en telefon til en av disse:
http://www.dn.no/multimedia/archive/00082
http://h0bbel.p0ggel.org/gallery2/d/18389-2/MG_3358.jpg
http://www.nationen.no/multimedia/archive/00496/hegnar_496414h.jpg

Jeg vet ikke hvordan selvironien deres er, men jeg tror den er varierende.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering