1. mai-appell: Teamsters & Turtles

Etter utallige oppfordringer fra folk som ikke rakk seg på Prinsensgt. 14 på Rød 1. mai - undertegnedes 1. mai-appell - på video, og i tekstversjon!

Arbeiderbevegelsens historiske oppgave har alltid vært å slåss for sosial rettferdighet - for sosial utjevning. Det er ikke en kamp som er over - heller ikke i Norge. Vi liker å tro at vi er ganske like, her i Norge - og rike - men det er noen som er rikere en andre, og noen som er likere enn andre. De siste 8 årene har vi fått 103 nye milliardærer i Norge - og 100 000 nye fattige barn.

Store økonomiske forskjeller er et sykdomstegn i et samfunn. Sosial ulikhet ødelegger tilliten i et samfunn og slår uheldig ut på så godt som alle sosiale statistikker. All forskning på feltet viser at for rike land er det mye viktigere enn hvor rike de er, å bekjempe ulikhet.

Dessverre er vi i dagens Europa full fart tilbake til situasjonen slik den så ut før arbeiderbevegelsen slo gjennom. Nyliberalismen - Thatcherismen - som har fått gjennomslag langt inn i de sosialdemokratiske partiene i Europa har klart å forvitre mye av det som generasjonene like før og etter andre verdenskrig bygde opp. Mainstreampartiene i Europa er tafatte og handlingslammede i møte med krisa. En slagkraftig fagbevegelse trengs mer enn noen gang før, for å gi noen velrettede spark i baken. 1. mai er ikke død! Den trengs mer enn noen gang før.

Så har vi enda et stort problem i dagens samfunn. Kanskje den eneste som er enda mer alvorlig. Vi har ei klimakrise, hvor klokka tikker og det begynner å bli for seint å unngå økologisk katastrofe.

De politiske partiene løser dette på ulike måter. Noen fornekter aktivt hele problemstillinga, som Frp. Andre, som Ap og H aksepterer problemet, men vil kjøpe virkningsløse klimakvoter så alt ser fint ut på papiret, og gamble på at teknologiske gjennombrudd på et nivå vi aldri før har sett plutselig skal løse problemene.

Andre forsøker å framstille seg som miljøparti, men prøver å innbille folk at miljø ikke har noe med de politiske skillene langs høyre venstre-aksen å gjøre. Det er å føre folk bak lyset.

Vi kan ikke ha et økonomisk system som krever kontinuerlig forbruksvekst for ikke å komme i krise og som skaper stadig større forskjeller, dersom vi skal redde miljøet. Vi kan ikke løse klimakrisa med høyrepolitikk, samme hvor mange nye politiske akser vi prøver å lage oss.

Klimakrisa kan bare løses sammen med ulikhetskrisa! Dersom vi skal redde miljøet må veksten komme til de som trenger den mest - de som har minst.

Skal vi løse disse problemene må vi bygge nye allianser.

Et av de vakreste minnene mine er når LO og NU demonstrerte sammen mot fjerning av engangsemballasjeavgifta, sist den ble forsøkt fjernet. Vi stod sammen - fagbevegelse og miljøbevegelse og holdt appeller mot Carlsberg og Bondevik-regjeringa, med et stort banner der det stod “tenk globalt - drikk lokalt”.

Den alliansen som i seattle-demonstrasjonene i 1999 ble kalt “teamsters and turtles” trenger en gjenoppvåkning! Og heldigvis holder ting på å skje. Store fagforeninger som Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag samarbeider nå med miljøbevegelsen og Klimavalg 2013 om å skape 100 000 nye klimajobber og grønne arbeidsplasser.

Dette er en viktig allianse som må forlenges og styrkes, og Rødt, som har gode venner i både fagbevegelsen og miljøbevegelsen, og masse medlemmer begge steder står klar til å bidra.

Rudolf Nilsen, som også feires i dag, skrev “Kan hende det gjelder å redde vår jord. De beste blant dere er kalt.”. Det er ikke lenger noe “kan hende”. Det gjelder å redde vår jord. Og det er derfor jeg er så glad for å være her sammen med Rødt og Rød Ungdom. De beste blandt oss - de beste folka! De er her! - så gratulerer med kampdagen. Nå kan vi feire. Så skal vi løse klimakrisa, fjerne de sosiale skillene, og etterpå der, skal vi bygge et samfunn som sørger for at de aldri kommer tilbake!

Takk for meg!

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering