Forsvarsdebatt på Ørland

I Fylkestingsvalgets kanskje største debatt, NRK/Adresseavisa/Trønderavisas folkemøte på Ørland, var også Rødt invitert. Som et lite parti fikk vi bare delta i den første bolken i debatten - den om Ørland hovedflystasjon. Selv om det kriblet i meg da jeg hørte andre debattere både oppdrettsnæringa, OPS og karakterbasert skolevalg, kan man ikke klage, men heller gjøre det beste ut av det man får delta på.

Det virket som debattlederne hadde forventet at jeg skulle være mot flystasjon på Ørland - muligens med bakgrunn av Rødts motstand mot nye jagerflykjøp, men da har han misforstått noe grunnleggende. Vi er selvsagt ikke mot at vi skal ha et forsvar, ei heller et flyvåpen (selv om vi altså ønsker å forlenge levetiden på de flyene vi har heller enn å kjøpe nye - mer om det etter hvert), og da må vi selvsagt ha flybaser også i framtida.Intervju med NRK etter debatten

Det er ingen stor uenighet blant partiene i Sør-Trøndelag om at vi ønsker å ha en flybase på Ørland. De viktigste alternativene for ny hovedflybase som har vært oppe i debatten i det siste har vært Ørland og Bodø. For Rødt sin del er saken klar. Rødt i Bodø ønsker ikke å ha hovedflybase i Bodø, mens vi i Sør-Trøndelag vil ha flybase på Ørland, så har har både jeg og befolkninga på Ørland hele partiet Rødt i ryggen. (Det er ikke landets største parti, men vi er i hvert fall enige internt, i motsetning til en del andre.)

De partipolitiske skillelinjene tror jeg nok likevel vi først og fremst finner i forsvarspolitikken.

Det at mange forsvarsinstallasjoner her i Norge har blitt nedlagt, og stadig nye settes i fare, er ikke tilfeldig. Det er et resultat av en feilslått og uheldig forsvarspolitikk, hvor vi bygger ned forsvaret, men ruster opp angrepet. Det er ei ganske tydelig utvikling vi har sett de siste årene. Vi har ei systematisk nedbygging av det norske invasjonsforsvaret. Samtidig ser vi en opptrapping av styrker som skal sendes ut for å drive krigføring i andre land som USAs haleheng. Kriger som ofte får helt andre og mer blodige konsekvenser enn de befolkningen her i Norge og andre NATO-land er blitt forespeilet i forkant. Nå kan det heldigvis se ut som vi unngår den type langvarig og blodig borgerkrig i Libya, som vi fikk i Irak og Afghanistan. Men jeg mener denne type intervensjoner er en storstilt gambling med folk sine liv. Å kaste mer våpen inn i allerede betente situasjoner fører sjelden noe godt med seg. Så er jo heller ikke intensjonene alltid like humanitære som våre statsledere later som. Det er ikke tilfeldig at NATO går langt utover FN-mandatet sitt i Libya og har fungert som et de facto flyvåpen for opprørerne, mens man sitter stille og ser på at vestens allierte Saudi-Arabia, går militært inn i Bahrain og knuser opprøret der.

Denne politikken er å bevege oss i helt feil retning. De ressursene vi bruker på forsvaret, bør vi bruke på nettopp å sikre et forsvar av landet – hele landet. Vi bør ikke bruke ressursene våre til å delta i kriger på den andre siden av jorden. Kriger det blir bare mer og mer tydelig at er med på å skape en mer utrygg verden.

Derfor er det sammenfallende interesser mellom de tusener på tusener som slåss for å bevare forsvarsbaser rundt om i landet, og de tusener på tusener som demonstrerte i forkant av Irak-krigen. En sterk opinion kan gjøre mye. Den hindret Bondevik-regjeringa fra å gå mer aktivt inn i angrepet på Irak. Den kan også redde Ørland hovedflystasjon. Den opinionen skal vi i Rødt bidra til å danne.

I forhold til kampflykjøp spurte jeg salen på Ørland om det var noen der som ville vurdert å gjøre en av de største investeringene sine - f.eks. et huskjøp - uten å vite hva prisen blir - Ja uten å vite om huset noengang faktisk kommer til å bli ferdig? Jeg tviler vel på det, men det er altså den type avtale den norske stat har gjort med vedtaket om å kjøpe Joint Strike Fighter fra USA.

Fra man vedtok kjøp har prisen vokst med ti milliarder kroner, og med USAs store økonomiske problemer sannsynliggjør at prisen vil øke enda mer, eller også at hele prosjektet står i fare.

Det er i og for seg prisverdig at den norske regjeringa vil hjelpe andre land som er i økonomiske problemer, men jeg tror det finnes bedre måter å gjøre det på enn å subsidiere våpenindustrien til USA.

Om Debatten
Se debatten hos NRK her: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7766158

  • Se debatten om flybasen her:

    Debatt om flybase

NRK Trøndelag (Radio): http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/779045/ (Fra 45 min ut i sendingen)
NRK Trøndelag (Nett): http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7756841
Adresseavisen: http://www.adressa.no/nyheter/politikk/article1683375.ece
http://www.adressa.no/meninger/article1683556.ece
Trønder-Avisa: http://www.t-a.no/nyheter/valg2011/article175134.ece

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering