Valgkampåpning med fokus på helse og kollektivtrafikk

Under kan du se video av appellen min fra Rødts valgkampåpning i Trondheim i dag.


APELLMESTER:Rødt slåss mot markedstenkinga i ord og i handling.

Dersom du sliter med dialekta, eller hører dårlig, kan du lese appellen på normert bokmål under her:

Mitt mål for arbeidet i Sør-Trøndelag er at Rødt skal være en drivkraft for å sikre bedre velferdsordninger i hele fylket, og slåss mot anbud og privatisering. Dette henger sammen - fornøyde offentlige ansatte med trygge jobber og godt arbeidsmiljø, yter god velferd til fylkets innbyggere. For alt er ikke som det skal i Sør-Trøndelag, og jeg vil gjerne komme med et par eksempler.

Bare for en drøy uke siden, var vi mange som våknet til et sjokk da St. Olavs hospital foreslo å legge ned Føden og akutten ved Orkdal sykehus.

Men sjokket hadde vært større, hadde vi ikke visst at hele sykehusets historie siden innføringen av foretaksreformen i 2002 har vært en eneste lang rekke av nedskjæringer og kutt. Dette er ikke tilfeldig! Vi ser at Orkdal sykehus nå er i fare. Fortsetter trenden, vil nok også Røros sykehus presses på nytt.

De ansatte ved st olav uttaler at de er utmattede av alle innsparingene. Vi trenger
helsepersonell som er motiverte, uthvilte og som har et godt arbeidsmiljø. Måten St. Olav, og
Helse Midt styres på i dag, gjør åpenbart at de ikke har det. Det får selvsagt konsekvenser
for aktiviteten på sykehuset også. Å tro noe annet vil være naivt. De innsparingene man nå foreslår ved St. Olavs hospital er uforsvarlige. Jeg vil gå så langt som å si at dette kan sette liv og helse i fare.

Det er foretaksmodellen som er skylden i det vanstyret vi nå ser i Helse-Norge. Vi må få sykehusene tilbake til folkevalgt styring, og vi må få fokus tilbake på helse og medisin, og ikke på bunnlinja, slik fokuset har blitt i helseforetakene etter at de innførte bedriftsregnskap.

Dersom Fylkestinget skal ta folkehelseansvaret sitt på alvor, må det ta et oppgjør med det vanstyret vi ser i Helse-Norge i dag, og det betyr et oppgjør med foretaksreformen!

Et annet eksempel:
Tidligere i sommer gikk det ut i norske riksmedia at regjeringen vil starte et forsøksprosjekt med å la 18-åringer kjøre buss for å bøte på den prekære sjåførmangelen vi har mange steder i landet.

Det er selvsagt viktig å få nok sjåfører - men hva er årsaken til at yrket mange steder har hatt stort gjennomtrekk og slitt med rekrutteringen de senere årene?

Det er nok ikke tilfeldig at sjåførmangelen sammenfaller i tid med at stadig flere fylkeskommuner, herunder Sør-Trøndelag, har slengt seg på høyrebølgen med å anbudsutsette kollektivtrafikken.
Når du ikke vet om jobben din varer lenger enn til anbudsperiodens utløp, og lønns- og arbeidsvilkårene dine blir presset av en konkurranse mellom private aktører som skal ha en profitt ut til eierne i tillegg, er det ikke å vente at yrkets attraktivitet synker.

En atskillig bedre løsning enn å kaste 18-åringer med ferske førerkort inn som bussjåfører (noe fagmiljøer advarer mot), vil være å avslutte anbudseksperimentet, og etablere fylkeskommunalt eide kollektivselskap. Dette vil kunne gi gode og stabile arbeidsbetingelser blant bussjåførene, og vil også kunne kanalisere de pengene som i dag går i lommene til eierne av private busselskaper tilbake inn i kollektivtransporten for å gi et bedre og billigere tilbud til passasjerene, og dermed skape t mer miljøvennlig fylke.

Det kan føles ensomt i Fylkestinget, å slåss for slike saker. Men selv om det ikke er så mye støtte å få blant de andre partiene, vet jeg at jeg har de ansatte, og store mengder av befolkningen i Sør-Trøndelag i ryggenl. Så hvis dere vil at det skal bli flere som slåss for demokratisk sytyring, miljø og ansatte sine rettigheter på fylkestinget - så er det EN måte å gjøre det på: dere må sørge for at Fylketinget får flere Rødt-representanter! Stem Rødt!

Det var også flere appeller:


Arne Byrkjeflot og Astri Holm stiller til det litt lavere parlamentariske nivået som Bystyret utgjør.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering