Revolusjonær litteratur

Her følger en liten anmeldelse av Dag Solstads trilogi om andre verdenskrig i Norge.
Svik : førkrigsår
Krig : 1940
Brød og våpen

Fengslende
«Svik, Førkrigsår» er den første boken i Dag Solstads trilogi om den andre verdenskrig i Norge. Vi blir presentert for et knippe arbeiderfamilier som lever et spartansk liv i Oslo. Solstad er naturlig nok politisk i denne romanen, og beskriver kampen mellom Kommunistene i NKP og Arbeiderpartiets menn i fagbevegelsen med stor glød. Solstad skriver svært godt på radikalt bokmål og skaper troverdige skikkelser, som gir ham rom til å utforske hele spekteret av politiske motsetninger i førkrigsåra, fra sosialdemokrater og kommunister i arbeiderklassen til borgerskapets nasjonalromantikere og nazister.

Solstad benytter anledningen til å blande fakta og fiksjon til å skape en ramme rundt historien hvor motsetningene står klarere fram, og til å gi oss et nytt blikk på historien. Særlig synlig blir dette i sammenligningen mellom den norske regjeringens standpunkt til krigene i henholdsvis Spania og Finland.

En politisk bok, en tankevekkende bok, men også en svært godt skrevet bok.

Engasjerende
«Krig: 1940» er den andre boken i Dag Solstads trilogi om den andre verdenskrig i Norge. Vi følger persongalleriet fra «Svik: Førkrigsår» videre. Denne boken omhandler den tyske invasjonen av Norge, og de påfølgende kamphandlingene. Solstad fører en hvass penn mot det norske borgerskapets manglende vilje til å kjempe mot den tyske hæren, og får frem det noget glemte faktum at mange norske offiserer var tyskvennlige.

Videre får Solstad svært godt fram den uvirkelighetsfølelsen som må ramme en når en selv plutselig står midt i en krig, når en ser fremmede soldater i sitt nabolag. Igjen er Solstad flink til å få frem motsetningene når han lar en kommunist og tidligere Spaniakjemper møte igjen sitt eget nabolags NS'er som befal i kampen mot okkupasjonsstyrkene. Han får også frem håpløsheten blant soldatene svært godt, og beskriver kynisismen som rådte i de borgerlige stuer.

Solstad skriver nok en gang svært godt på radikalt bokmål og skaper en solid bok av med troverdige skikkelser som gir ham rom til å utforske hele spekteret av politiske motsetninger.

Mektig
«Brød og Våpen» er den siste boken i Dag Solstads trilogi om den andre verdenskrig i Norge. Her beskriver han den tyske okkupasjonene, og den norske mangelen på motstandskamp. Han skriver på en svært effektiv måte og har en glitrende språkføring på radikalt bokmål. Han fører en kvass penn mot borgerskapets samarbeidslinje, og mot arbeiderpartiregjeringas manglende støtte til aktiv motstand. Han får frem hvordan de norske kommunistene tvang fram en aktiv motstandspolitikk ved å bygge opp sin egen motstandsorganisasjon uavhengig av milorg.

Han er klok i sitt valg av persongalleri og får fram de fleste skjebner som ble nordmenn til del under krigen. Han skildrer det ytre livet, men det som gjør Solstad til en stor forfatter er hvordan han skildrer det indre livet: menneskesinnet som rives med tro, tvil og kampglød, med skuffelse og sorg.

Denne boken er en verdig avslutning på en storslått trilogi, som burde stå som en bauta over de som virkelig vant andre verdenskrig for oss.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering