Mobilisering mot NATO i Åre

I forbindelse med NATOs utenriksministermøte i Åre 24-25 mai, vil det bli store demonstrasjoner og mobilisering. Busser vil også bli satt opp fra Norge. Vi videreformidler denne invitasjonen og oppfordringen fra Nätverk för Global Fred och Demokrati, Östersund, og oppfordrer alle til å delta. Ta kontakt med nettverket for mer informasjon.
Försvara den svenska militära neutraliteten

Vi ber dig och den organisation du ev tillhör att medverka till en så bred folklig uppslutning som möjligt till försvar för den svenska neutralitetspolitik som vi av tradition har haft som ett riktmärke i vår utrikespolitik.

Den nuvarande regeringen har genom avtal genomfört en grundläggande förändring i detta. Genom vår medlemskap i Partnership of Peace och den gemensamma försvarsöverenskommelse i EU har Sverige förpliktat sig att delta i NATO ledda operationer, även om dessa inte har godkännts av FN.

Denna utveckling omöjliggör för Sverige att som tidigare kunna uppträda som medlare i internationella konflikter och stärka de svaga nationerna i sina krav på nationell suveränitet och utformande av sina egna samhällen.

Vi kommer att manifestera för en svensk neutralitetspolitik efter den plattform vi bifogar detta brev. Det är dock viktigt att denna manifestation grundar sig i en folkopinion över hela landet. Det är långt till Åre och många kan inte komma dit men vill ändå ansluta sig till våra protester. Därför ber vi er att anordna lokala aktiviteter under veckorna före mötet och rapportera om dessa till oss så att de blir en väsentlig del av våra aktiviteter här. Torgmöten, flygbladsutdelning, föreläsningar, insändare i lokaltidningarna, är bara några av de aktiviteter som kan organiseras lokalt.

Tyvärr är inget gratis i den här världen och därför behöver vi även penningstöd. Alla små bidag kan bli en flod som väl använd kan dränka de närvarande utrikesministrarnas åsikter i nyhetsförmedlingen.
Pg 1533848-6 S. Bengtsson Nätverket.

Vi kommer att göra en sammanställning av alla organisationer och individer som genom mejl har ställt sig bakom vår plattform. Ett stort antal har redan hört av sig, bland dessa många från hela världen tex org ANSWER från USA. I Sverige är det flera nätverk som har uttalat sitt stöd för våra manifestationer och kommer att organisera bussresor. Vi förmedlar gärna kontakter med dem. Hör gärna av dig med förslag på ämnen, talare, artister, slagord, banderoller mm.

I Östersund kommer det att finnas övernattningsmöjligheter av alla de slag, Tältplatser, campingstugor, vandrarhem och sovsalar för medhavd liggunderlag och sovsäck.

Kontakta oss för närmare uppgifter.

Nätverk för Global Fred och Demokrati
Östersund

Försvara den svenska militära neutraliteten - plattform

Nu kommer Åre och Jämtland att lysas upp av världmediernas strålkastarljus. En internationell konferens med utrikesministrar från ett otal länder kommer att förläggas till vårt alpina centrum den 24-25 maj. Vår utrikesminister kommer att stå som värd under denna NATO konferens som drar till sig journalister, politiska skribenter och säkerhetsexperter från hela världen. Det är bra att den svenska landsbygden är en del av världen och drar till sig uppmärksamhet för att kunna visa upp detta underbara län. Vi som svenskar kan inte bara visa upp en underbar natur men även ett tryggt samhälle som i demokratins namn förespråkar sina medborgares och världens folks mänskliga rättigheter. Tyvärr kan man inte sjunga samma lovsång över den konferens och de deltagare som får stå i uppmärksamhetens ljus.

Krigsförbrytare
Det är krigens förespråkare och NATO:s förtryckarapparat som kommer till oss men vi vill inte att detta leder till ett förtäckt svensk medlemskap som står i flagrant strid med vårt lands neutralitetstänkande. Sveriges anseende som en vän till världens folk skadas allvarligt och vår handlingsfrihet i FN begränsas. Krigsförbrytare och ansvariga för folkmord och tortyr ss Condoleezza Rice USAs utrikesminister och Jack Straw Storbrittaniens utrikesminister kommer att vara huvudaktörer och den svenska regeringen välkomnar dom som hedervärda deltagare. Dessa har varit tongivande i Irakkriget och står för den tortyr och den terror som Iraks folk och många andra drabbas av. Deras regeringars militära och politiska operationer, som de och vissa andra beskriver som upprätthållande av lag och ordning, klassificeras i internationell rätt som folkmord och inblandning i andra länders inre angelägenheter. De hotar världsfreden och främjar terrorismen. Den svenska regeringen har, trots att en stor majoritet av folket är emot detta, närmat sig NATO genom svenskt medlemskap i Partnership for Peace.

Protester
Vi som bor i det här samhället har vår frihet att uttrycka vår åsikt och vi förväntar oss att våra fredliga protestaktioner kommer att tillerkännas samma yttrandefrihet som deltagarna i konferensen. Säkerhetsåtgärderna skall garantera kongressdeltagarnas säkerhet men inte stå i vägen för vår rätt att att demonstrera mot NATOs krigiska förtryckarapparat. Deras utrikesministrar talar inte i rättvisans och fredens namn.

Dessa i Åre samlade utrikesministrar talar inte i vårt namn.

Inget svenskt deltagande i Nato!
Sverige skall lämna Partnership for Peace!
Inga svenska militära insatser utomlands utan tydligt FN-mandat!

Mer info/kontaktinfo etc:
http://members.chello.se/ex/motkrig/nato_are.pdf
http://www.yelah.net/news/20050213125707

LO har satt opp en buss, og det vil antagelig bli satt opp en til. For påmelding, send mail til natobuss@hotmail.com

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering