Trondheim Sosiale Forum - EU - Demokrati og miljø, eller egoistisk byråkrati?

Trondheim Sosiale Forum ble arrangert for 2. gang 7-10 april 2005. Forumet besto av en rekke møter og workshoper, foruten kulturelle arrangementer. Vi vil her bringe referater og kommentarer til en del av møtene.
EU - Demokrati og miljø, eller egoistisk byråkrati?

Audun Vindøy fra Unge Venstre og Amund Vik fra Ungdom mot EU innledet EU-møtet under TSF, og det var vel et av de møtene under konferansen som hadde høyest temperatur. Det hjalp i så måte også at Arne Byrkjeflot, leder av LO i Trondheim og kjent EU-motstander, og Audun Rødningsby, nestleder i Unge Venstre og ditto tilhenger, befant seg i salen.

Det interessante med de to innlederene er at de begge kommer fra et ungdomsparti som har et annet standpunkt i EU-saken enn moderpartiet. Venstre er som kjent EU-motstandere, mens Unge Venstre er tilhengere. Vik er i tillegg til å være fra Ungdom mot EU, også AUF-medlem og står slik i den motsatte situasjonen.

Debatten havnet fort langs de samme linjene som debatten omkring "det radikale ja" som nå går for fullt blant annet i Morgenbladet [1]. Er EU et samarbeidsprosjekt som kan fylles med den politikken man vil, eller er det en lovfesting og konstituering av en ekstrem markedsliberalistisk politikk som det vil være så godt som umulig å snu? Unge Venstre hevder det første, og har også en realpolitisk tilnærming. EU er her, og ser ikke ut til å forsvinne med det første, er det ikke da bedre å gå inn og ha en liten stemme, enn å stå utenfor med ingen stemme? Amund Vik brukte på sin side en del av de samme poengene han har i sitt innlegg i Morgenbladet 8/4 [1]. I en fotball-metafor beskriver han at det å gå inn i EU for å føre en mindre markedsliberalistisk og mer rettferdig politikk tilsvarer at "Man godtar at høyresiden skal lede 10–0 når kampen starter, og at dommeren er fra Luxembourg". Videre hadde Vik tatt med seg 100 sider ny EU-grunnlov, og markerte forskjellen på EU-grunnloven og mer tradisjonelle grunnlover som er på bare noen få sider. Grunnloven er svært detaljert, påpekte Vik, og inneholder også formuleringer som gjør det ulovlig for enkeltland å motarbeide noe som er blitt vedtatt i EU. Det kan altså virke som en viss "demokratisk sentralisme" er på vei inn i EU-systemet.

Arne Byrkjeflot var vel den som høstet størst applaus med et engasjert innlegg fra salen hvor han konkluderte med at "EU er det verste i verden". Han påpekte at alt det de såkalte globaliseringsmotstanderne kjemper imot i WTO, MAI-avtalen, GATS, patent på liv, patentvern på medisiner osv. allerede er innført helt eller langt på vei i EU og EØS. EU er på mange måter regionalt det som kreftene bak nyliberalismen drømmer å få til på verdensbasis, sa Byrkjeflot, i og med at EU allerede har erstattet politiske drøftelser ved å vedta kapitalens fire friheter og overlate til EU-domstolen å dømme. Dette er det i følge Byrkjeflot som nå skal grunnlovfestes, og han beskrev slik EU som den globale kapitalismens modell og drøm.

Et annet stridsspørsmål var østutvidelsen, er den et solidaritetsprosjekt overfor de østeuropeiske landene, eller er den rett og slett et forsøk fra mektige krefter i Vest-Europa på å presse ned lønningene i vest? Vik og Byrkjeflot mente klart det siste, og Byrkjeflot la også ut om hvordan dette var en kamp fagbevegelsen nå kjempet. Representantene fra Unge Venstre sa seg enige i at østutvidelsen antagelig var motivert i egeninteressen til de rike vestlige landene, men mente dette var irrelevant da utvidelsen uansett kommer befolkningen i Øst-Europa til gode.
Som en oppsummering kan man vel kanskje si at det i denne debatten var Nei-siden som hadde de mest håndfaste og dokumenterte argumentene, men ja-siden oppveiet det delvis med mange engasjerte innlegg fra en stor Unge Venstre-gruppe i salen. Debatten kommer nok uansett til å fortsette framover, blant annet helt sikkert i Morgenbladet. Interessant i så måte kan også være Kontur nr 9[3].

[1] Morgenbladet kjørte en lang sak om det radikale ja 1/4-05, Debatten vil nok fortsette der utover våren. Se for eksempel Morgenbladets nettsider, www.morgenbladet.no

[2] Om «det radikale ja» – sett fra venstre, Morgenbladet 8/4-05, http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050408/ODEBATT/1...

[3] Kan skaffes fra http://kontur.tv/abonnement.shtml

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering