TSF - Global call to action against poverty

Politikerdebatten om global fattigdomsbekjempelse på Trondheim Sosiale Forum 2005 samlet politikere fra RV til Høyre, og debattantene samlet seg fort i to blokker. Nestleder i RV, Pål Hellesnes, og stortingsrepresentant Jørund Leknes fra SV dannet en blokk, og nestleder i Unge Venstre, Audun Rødningsby, og formann i Trondheim Unge Høyre, Siri Holm Lønseth, dannet den andre.
Det var kanskje litt rått parti å sette ungdomspolitikere fra to av regjeringspartiene opp mot Hellesnes og Leknes, som på tross av sin unge alder begge må regnes som ringrever på venstresida. Særlig representanten fra Unge Venstre bet likevel godt fra seg på tross av at han steppet inn som reserve på kort varsel.

Debatten havnet her fort langs kjente linjer: Er handel et ubetinget gode, eller bidrar handel uten hindringer strukturelt til å holde de fattigste landene nede. Hellesnes argumenterte sterkt for det siste i sitt åpningsinnlegg, hvor han sa at "å preke økt frihandel i verden i dag er som å invitere u-landa til å delta i et Monopolspill der de rike landa sitter med hotell på Rådhusplassen, Ullevål Hageby, Pilestredet, Skarpsno, Slemdal, Carl Johan og de andre når vi starter spillet, og så kan u-landene få Parkveien og Kirkeveien som startkapital. Og i motsetning til vanlig Monopol starter u-landa spillet med å skylde de rike landa mange penger. Det er dette som blir kalt "fri" konkurranse".

Høyrepartiene på sin side, mente at frihandel var bra, men at det måtte kombineres med u-hjelp. Unge-Høyre-representanten mente også det var viktig å stille krav i forbindelse med sletting av u-landsgjeld, og at dette kunne brukes som et utviklingsfremmende middel.

Det eneste det virket som det var stor tverrpolitisk enighet om, var at de rike landenes eksportsubsidier var en hemsko for utviklingen. Dette er noe man også har registrert bred politisk enighet om tidligere også internasjonalt, men så var det dette med tale og handling da...

Mellom representantene fra RV og SV var det vanskelig å finne noen særlig skilnad. Man kan kanskje med rette spørre seg om det er noen stor forskjell mellom den unge radikale fløyen i SV og den delen av RV som har vokst fram utenfor AKP. Det hadde vært interessant å hatt en debatt mellom representanter for disse partiene for å prøve å finne de klare skillelinjene, om de nå er der - men det får bli på et senere TSF.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering