Gammel nytale om pensjon

Det er med skuffelse jeg registrerer at Adresseavisen den 30/4 har falt for det politiske etablissementets nytale om hvordan alle tiltak for å motarbeide nedbyggingen av velferdsstaten er "gammeldagse". Som om det å skru tiden tilbake til 1800-tallets ekstreme markedsliberalisme egentlig er spesielt moderne.
I dette tilfellet handlet det om pensjonen, og Adresseavisen kjøper ukritisk dogmet om at "there is no alternative" (for å si det med Thatchers ord), til en kraftig nedbygging av dennes ytelser. La meg derfor komme med følgende poeng:

-Norge har ikke spesielt gode pensjonsordninger i europeisk sammenheng.

-Etter pensjonskommisjonens egne tall, vil en videreføring av dagens modell føre til at Norge på det meste (i 2050) vil bruke bare litt mer av bnp på pensjoner enn det Italia og Spania gjør i dag. Når de to, som ikke er spesielt rike i forhold til Norge, har råd til det i dag, så skal ikke vi ha råd til det i 2050 etter enda 45 år med vekst?

-Dersom vi likevel mot formodning ikke skulle finne rom til fremtidens pensjoner i statsbudsjettet (ved f.eks. å kutte litt i støtten til USAs rovkriger), vil en slik videreføring medføre en skatteøkning på 5% fordelt over 50 år -- det vil si en promille i året. Det har vi råd til for å sikre alle en verdig alderdom. Selv med forsiktige vekstprognoser vil norske arbeidstakere uansett få mer å rutte med. Da er det uverdig at de eldre skal måtte få mindre.

-Hovedargumentet for pensjonsreform er at det blir få arbeidsaktive per trygdet, og tallene høres skremmende ut. Det man fullstendig glemmer er at en arbeidstaker i dag produserer mange ganger mer enn en arbeidstaker gjorde for bare få tiår siden. Teknologiutviklingen som er årsaken til dette ser ikke ut til å stoppe med det første, så produksjonen og verdiskapningen kommer ikke til å gå ned, og vi kommer fortsatt til å ha råd til en verdig pensjon. Dette frigjør også masse arbeidskraft som kan kanaliseres over i de arbeidsintensive yrkene, som helse og utdanning. At en større del av arbeidsstokken dermed etterhvert kommer til å jobbe med verdiskapning i det offentlige og ikke i det private er slik en del av en helt naturlig samfunns- og teknologiutvikling.

-Dette underbygges av at vi faktisk har en stor andel arbeidsløse, og denne andelen er ikke blitt mindre selv om antallet eldre har økt. Er det ikke litt merkelig å skulle tvinge eldre til å jobbe lenger når vi ikke en gang klarer å utnytte arbeidskraften til de under 67?

Disse punktene tegner et klart bilde av at pensjonsreformen ikke er noe som gjennomføres, men et bevisst valg som politikerene må ta. Det meste tyder på at resultatene av pensjonsreformen kommer til å bli en oppblomstring av private pensjonsfond med de risikoene og den sosiale skjevheten det vil bære med seg. Pensjonsreformen kommer altså ikke til å føre til at mindre midler blir brukt på pensjon, men den er et forsøk på en snikprivatisering av noe som de fleste nordmenn i dag ser på som et selvsagt offentlig ansvar. Derfor håper jeg politikerene tar til vettet, og utsetter behandlingen av pensjonen til etter valget slik at folket kan få si sin mening. Det burde være en selvsagt ting i et demokrati.

Forøvrig publisert i Adresseavisa 9/5 - 2005.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering