Norge som pådriver for liberalisering av utdanning

Et lite tillegg til artikkelen om kommersialisering av høyere utdanning, hvor Norges rolle som en internasjonal pådriver særlig blir utforsket

Den som seiler mot fyret, går på grunn

En liten artikkel om ”Ona fyr” av I. S. Jensen som premissleverandør, fremprovosert av et forsøk på å bruke denne som nettopp det innen en høyere utdanningsinstitusjon.

Ideologi og folkemord

Ofte dukker det opp diskusjoner i ymse fora hvor man forsøker å gi skylden for historiske grusomheter på bestemte ideologier. I den forbindelse blir ofte venstresiden angrepet på bakgrunn av de utrenskningene for eksempel Stalin, Mao eller Pol Pot bedrev. De som er tilhørende på høyresiden i politikken ynder slik å igjen og igjen utbasunere at kommunismen er den ideologi som gjennom historien har tatt livet av flest mennesker, sikkert i et håp om at dersom en løgn gjentas mange nok ganger blir den oppfattet som en sannhet.

Kommersialisering av høyere utdanning

I dag er vi inne i en periode med mange omveltninger innen høyere utdanning. Disse omveltningene vil få direkte konsekvenser for alle ansatte og studenter ved høgskoler og universiteter i Norge, og mange aspekter ved disse fortjener absolutt mer oppmerksomhet enn de kanskje får. Dersom vi setter disse reformene inn i en historisk og politisk sammenheng, kan vi se ganske klart hva som er det egentlige formålet, eller i det minste den reelle konsekvensen av de endringene vi nå står overfor.

Det klassiske universitetet

Forkjøpskrig eller forkjøpskrig?

Changemaker har i det siste gjort prisverdige forsøk i Dagbladet på å fremtvinge en smule klarhet fra forsvarsdepartementet på hvordan den norske regjeringen stiller seg til Bush' doktrine hvor han påberoper seg retten til såkalt "forkjøpskrig".

Sosialdemokratiets problem

Hvorfor er ikke sosialdemokratiet noen langsiktig løsning på velferdsproblematikken?

Trondheim Sosiale Forum

Fra 19. til 21. mars på Kultursenteret ISAK, Trondheim arrangeres Trondheim Sosiale Forum - Demokrati 2004: Fra avmakt til motmakt. Omicronline.org vil oppfordre alle medlemmer og sympatisører til å delta. Mer informasjon finner du på www.globalisering.no/trondheim. For å melde deg på send en mail til tsf_pamelding@yahoo.no. Information in English below.

Eksportsubsidier og importvern

Hvorfor må vi slåss mot fjerningen av importvern for matvarer, og høyresidens forsøk på å knytte dette opp mot eksportsubsidier. Jeg analyserer i denne artikkelen konsekvensene av en full liberalisering av handel med matvarer, og viser slik hvordan retorikken bak forsøk på å beskrive eksportsubsidier og importvern som to sider av samme sak ikke henger på greip.

”Den menneskelige faktor”

I argumentasjonen for kapitalismen kommer vi stadig tilbake til hvordan det i motsetning til sosialismen tar hensyn til ”den menneskelige faktor”. Det vil si, påstanden er at mennesket fra naturens side er skapt til å leve i det kapitalistiske samfunnet, og for å fungere er fullstendig avhengig av et klassesamfunn med håp om klatring mellom klassene for i det hele tatt å gidde å løfte en finger.

En introduksjon til kvarker

I dag hører vi stadig vekk snakk om kvarker, og det kan jo da være greit å vite hva det faktisk her er snakk om. Jeg presenterer derfor under en kort introduksjon til kvarkfysikk som ikke er lengre, eller mer teoretisk enn at enhver har tid til å lese det.