Sosialistisk økonomi - hva nå?

Debatten om sosialistisk økonomi tok aldri helt av i RV, selv om det har vært flere gode begynnelser. Det er det på tide å gjøre noe med. Vi trenger å gjenreise en visjon om en annen verden, en verden som konkret er mulig, og ikke bare i slagords form.

Det er mange spørsmål vi burde arbeide oss gjennom, og mange punkter hvor vårt prinsipp-program kommer til kort og er forvirrende. Dette bør vi ikke være redde for å gjøre. Høyresida har sine sterile og livsløse nyliberale markedsutopier, ideelle skjema som kun eksisterer i tankeverden, som de

Støtt heismontørenes arbeidskamp mot sosial dumping!

Oppfordring fra LO i Trondheim
23.12.2004

TIL FAGFORENINGER OG TILLITSVALGTE
Oppfordring til å bidra med økonomisk støtte til streiken.
Vi oppfordrer fagforeninger og klubber til å binde seg til ukentlige beløp fra begynnelsen av januar 2005 – de større fagforeningene bør kunne klare kr. 2.000,- pr. uke.

Videre at tillitsvalgte i fagforeningene og klubbene arbeider aktivt med å få medlemmene til å binde seg til å støtte streiken med kr. 50,- pr. uke.

LO - Ingen hestehandel med pensjonene våre!

Vi krever at Stortingsbehandlingen av en så grunnleggende reform som pen­sjonsreformen må utsettes til neste stortingsperiode. Pensjonsreformen må bli en del av valgkampen foran Stortingsvalget 2005. Det er LO-kongressen som skal ta standpunkt til LOs krav til folketrygda.

Fra LO i Trondheim

Reisebrev fra Brasilien

Lula, Chavez og det norske valget i 2005, fra en liten by ved Brasils kyst julen 2004.

Et eksempel til etterfølgelse: São Tomé & Principe

I 1990 innfører São Tomé & Principe flerpartisystemet. Til tross for noen spede forsøk på å kuppe demokratiet, kan det sies å være et av de best fungerende demokratiske forsøkene i Afrika. Helt til året 2003.

Av Jon Eirik Hennissen

Regjeringa foreslår å rasere jernbanen

Vedlagt ligger LO i Trondheims Veggavisa nr. 10-2004 "Regjeringa foreslår å rasere jernbanen".
Demostrasjonen er nå over, men teksten og informasjonen er fremdeles like aktuell.

Regjeringa foreslår å rasere jernbanen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

LO i Trondheim oppfordrer fagforeninger og klubber til å delta i en fane­markering mandag 29. nov. 2004 kl. 14.15 på Trondheim Jernbanestasjon med krav om ny kurs for å gjenreise en samlet jernbane i Norge.

Den døde ideologien om ideologienes død, eller hvorfor Sten Inge Jørgensen ikke er viktig lenger

Sten Inge Jørgensen fortsetter trofast med sitt gamle mantra om hvordan Attac og de nye bevegelsene er kapret av den tradisjonelle venstresiden, og slik ikke representerer noe nytt. Dette er ikke noe nytt fra den kanten, det har han gjort siden 2001 da han ga ut boken "Attac og globaliseringen" [1], og han fortsetter fremdeles i det samme sporet i 2004 i Samtiden nr 4 [2].

En ny sosialistisk økonomi

En artikkel av Peder Martin Lysestøl, hvor han setter søkelyset på erfaringer med sosialistisk økonomi, og de lærdommene vi kan trekke, og forsøker å skissere veien framover. Gjengitt med forfatterens tilatelse.
I. Målet med innleiinga

Odelstingsproposisjon 79 – slutten for en demokratisk og gratis høyere utdanning?

Det nye lovforslaget om høyere utdanning blir fremstilt som en solskinnshistorie fra regjeringen, — noe alle kan, og bør enes om. Dersom man faktisk setter seg ned og ser på den 107 sider lange proposisjonen, og prøver å trekke ut noe av essensen, finner man at dette kanskje er den mest langtgående reformen i å bygge ned demokratiet på universitetene vi har sett til dags dato.

Terrorism, wealth and ideology

I see some people are slightly annoyed that Arafats former terrorist and guerilla activities have been "forgotten" in many eulogies over him in the Norwegian media.

On the other hand nobody speaks loudly about Irgun or Stern, Jewish terrorist organisations who forced the British to give up the control of Israel to the Zionists.