Gratulerer Venezuela

Chavez vant i Venezuela!
Hugo Chavez gikk som ventet av med seieren i tilbakekallelsesvalget i Venezuela, og han fortsetter derfor som president ut perioden. Chavez kom til makten i 1998 med et solid flertall, og ble gjenvalgt i 2002 på et program med kraftig bekjempelse av fattigdom og omfordeling av ressurser. Hele tiden har han blitt kraftig motarbeidet av landets gamle elite og USA, som nødig ser sin makt over landets oljeressurser glippe, og som er villige til å ta i bruk udemokratiske virkemidler for å gjennvinne kontrollen.

Attac, Unge Høyre og importvernet

I Klassekampen, 26.03.04. angrep den nye Unge Høyre-lederen Attac. Attac svarte i Dagbladet, og fikk igjen svar her. Noen perspektiver på debatten.

Killer Coke

En kort replikk om den brutale undertrykkingen av fagbevegelsen Coca-Cola foretar seg i Colombia, og overgrepene mot lokalbefolkningen i Kerala, India.

Si fra til Bush!

Et klart flertall av Norges befolkning var motstandere av USAs krig mot Irak. Mange mener at våre politikere ikke har vært flinke nok til å signalisere dette overfor George W. Bush. Er du en av dem?
Da bør du stikke innom Tellhim.no.

Tellhim.no er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fortelle hva nordmenn flest mener om krigen i Irak, og USAs håndtering av situasjonen.

Les mer på deres {{link http://www.tellhim.no/ hjemmesider}}.

Norge som pådriver for liberalisering av utdanning

Et lite tillegg til artikkelen om kommersialisering av høyere utdanning, hvor Norges rolle som en internasjonal pådriver særlig blir utforsket

Den som seiler mot fyret, går på grunn

En liten artikkel om ”Ona fyr” av I. S. Jensen som premissleverandør, fremprovosert av et forsøk på å bruke denne som nettopp det innen en høyere utdanningsinstitusjon.

Ideologi og folkemord

Ofte dukker det opp diskusjoner i ymse fora hvor man forsøker å gi skylden for historiske grusomheter på bestemte ideologier. I den forbindelse blir ofte venstresiden angrepet på bakgrunn av de utrenskningene for eksempel Stalin, Mao eller Pol Pot bedrev. De som er tilhørende på høyresiden i politikken ynder slik å igjen og igjen utbasunere at kommunismen er den ideologi som gjennom historien har tatt livet av flest mennesker, sikkert i et håp om at dersom en løgn gjentas mange nok ganger blir den oppfattet som en sannhet.

Kommersialisering av høyere utdanning

I dag er vi inne i en periode med mange omveltninger innen høyere utdanning. Disse omveltningene vil få direkte konsekvenser for alle ansatte og studenter ved høgskoler og universiteter i Norge, og mange aspekter ved disse fortjener absolutt mer oppmerksomhet enn de kanskje får. Dersom vi setter disse reformene inn i en historisk og politisk sammenheng, kan vi se ganske klart hva som er det egentlige formålet, eller i det minste den reelle konsekvensen av de endringene vi nå står overfor.

Det klassiske universitetet

Forkjøpskrig eller forkjøpskrig?

Changemaker har i det siste gjort prisverdige forsøk i Dagbladet på å fremtvinge en smule klarhet fra forsvarsdepartementet på hvordan den norske regjeringen stiller seg til Bush' doktrine hvor han påberoper seg retten til såkalt "forkjøpskrig".

Sosialdemokratiets problem

Hvorfor er ikke sosialdemokratiet noen langsiktig løsning på velferdsproblematikken?