Leseliste til Carl Ivar

I Morgenbladet 14/7 er Carl Ivar Hagen sitert på at ”de aller fleste terrorister er muslimer”, og han impliserer dermed at det er noe galt med Islam som sådan (i motsetning til Kristendom, Jødedom og andre religioner). Dette er en relativt spesifikk påstand, så det går jo faktisk an å analysere sannhetsgehalten i den.

The Return of the Activist

Since the riots in Gothenburg and Genova, many people seemed to think the air had, so to speak gone out of the activist-balloon. This weeks G8-meeting has proved them wrong.

Hvorfor vi trenger en ny kurs

Et manifest for en aktiv uavhengig aktivistvalgkamp, og for en ny politisk kurs!
Nordmenn har fått nok nyliberalisme

Sosiale forskjeller - et problem i seg selv

I de siste årene er det publisert flere forskningsrapporter som viser at sosiale forskjeller innad i et land kan ha mer å bety for velvære og helse hos befolkningen enn det økonomiske nivået som sådan. Et skudd for baugen for nyliberalismen. At nyliberalismen dreper har vi visst lenge, men nå viser det seg at den stjeler år av livsløpet også hos de som ikke er fattige.
Den 19.10.2001 hadde professor i psykologi Arne Holte et interessant innlegg i så måte i Dagbladet.

Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Krf raserer bryggeri­bransjen

Fra LO i Trondheims veggavis 5/05

Møt opp på Lilletorget v/ Folkets Hus onsdag 15. juni kl. 13.30 og vær med å støtt de ansatte v/ E. C. Dahls Bryggeri.

Dersom kompromisset i Revidert Nasjonalbudsjett 2005 mellom Fremskrittspartiet og Regjeringspartiene blir stående forsvinner grunnavgifta på engangs plastflasker med virkning fra 1. juli i år. Om lag 800 arbeidsplasser i bryggeri- og mineralvann­bransjen går tapt. Flere bedrifter kan bli nedlagt.

Valget i Irak: et tilbakeblikk

Vi får fremdeles til stadighet høre hvor vellykkede de irakiske valgene var, og hvor bra USAs "demokratiseringsprosjekt" i Irak går, så da er det absolutt ikke for sent med en liten korreksjon og analyse.
Ta f.eks. dette sitatet fra The Times of India som ble skrevet like etter valget:

Krigslogikk

Av Ståle Fjeldstad

En kommentar til Jan Huglands vaklende "er du ikke med oss er du mot oss"-logikk i Dagbladets weblogg 5/6 05.

Se også Hauglands egen blogg.
Jan Haugland (JSH): "Hvis du marsjerte mot krigen i Irak, betyr det med logisk nødvendighet at du foretrakk at Saddams folkemord skulle fortsette".

Vive le France!

Det franske folkets rungende nei til ny EU-grunnlov i går kveld var et nei for demokrati, og mot en lovfesting av nyliberalistisk økonomi. Det er fransk venstreside som har vært førende i motstanden mot grunnloven, og argumentasjonen har gått nettopp på det.

Mer teknologisk tullprat

Jeg hadde tidligere på forumet et innlegg kalt ”Teknologisk tullprat”, hvor jeg kritiserte aspekter ved forslaget til ny åndsverkslov (den såkalte mp3-loven). Nå virker det ikke som loven går gjennom i stortinget i sin nåværende form, og det er bra, men man kan frykte at den snart kommer tilbake i en lettere modifisert utgave.

Stortingets pensjonsforlik oppfyller ikke LO-kongressens vedtak

Protester mot pensjonsreformen på pensjonsomkamp.no!

Fra LO i Trondheims veggavis nr. 4 2005: