Indymedia - Aktivistmedie uten brukere?

Denne artikkelen tar for seg problematikken omkring Indymedia.no, og dens dalende aktivitet siden oppstarten. Hva kan, og hva må gjøres. En redigert versjon står på trykk i Vreng 3 (http://www.adbusters.no/).

Trondheim Sosiale Forum - EU - Demokrati og miljø, eller egoistisk byråkrati?

Trondheim Sosiale Forum ble arrangert for 2. gang 7-10 april 2005. Forumet besto av en rekke møter og workshoper, foruten kulturelle arrangementer. Vi vil her bringe referater og kommentarer til en del av møtene.
EU - Demokrati og miljø, eller egoistisk byråkrati?

DNAs nye pensjonsforslag

Kortversjon:
Omfordeling fra de som tjener over 352000 til de som tjener under.
Samme ramme og samme kutt som i regjerningens instilling.
Alleårsregel innføres.
Umulig å forene med forsvar av AFP og offentlig bruttopensjon etter 30 år.

Av Arne Byrkjeflot
Pensjonskommisjonen og regjeringens forslag var at det skulle gis 1,25% av livslønna i årlig pensjon. Hadde du tjent 300 000 i 40 år ville du altså fått 1,25% av 40x300000=12 mill i årlig pensjon, noe som ville gitt deg 150 000 årlig.

Mobilisering mot NATO i Åre

I forbindelse med NATOs utenriksministermøte i Åre 24-25 mai, vil det bli store demonstrasjoner og mobilisering. Busser vil også bli satt opp fra Norge. Vi videreformidler denne invitasjonen og oppfordringen fra Nätverk för Global Fred och Demokrati, Östersund, og oppfordrer alle til å delta. Ta kontakt med nettverket for mer informasjon.
Försvara den svenska militära neutraliteten

Teknologisk tullprat og digitalt dill

Det nye lovforslaget om copyright på digitale mediaprodukter vitner om en svært kortsiktig og dårlig oversikt over både teknologi og samfunn. Spesielt ille blir dette i sammenheng med snakket om "kopisperre" og "relevante media". Lovforslaget sier kort forklart at media som er "kopibeskyttet" ikke kan kopieres til "ikke-relevante media".

Den nye adelen

I sin siste bok "Tjuvarnas marknad" går Jan Guillou til kraftig angrep på den nye adelen - overklassen av fallskjermdirektører og styremedlemmer fra forskjellige selskaper som etterhvert er blitt vanvittig rike på bekostning av ansatte, kunder, skattebetalerene osv.

Markedet – en gift for sosialismen

Av Torstein Dahle

Uansett hva man måtte mene om markedet, vil det finnes markedsstyrt økonomisk virksomhet i den første tiden under sosialismen. Spørsmålet er: Hvordan skal vi forholde oss til det? For å kunne svare på det, må vi ta stilling til: Er markedet et hensiktsmessig virkemiddel som kan brukes på en konstruktiv måte under sosialismen, eller er markedet en innretning som etter sin natur står i konflikt med sosialismens mål, og som man dermed må prøve å fjerne så raskt som det er politisk og økonomisk mulig?

Regjeringens GATS-krav motarbeider fredsprisvinnere

Den colombianske studentorganisasjonen ACEU har i år blitt tildelt Studentenes fredspris. ACEU er den største studentunionen i Colombia, og har både engasjert seg for studentsaker som studentenes rettigheter, demokrati på universitetene og rett til utdanning, og mer generelle samfunnsspørsmål. En av de sakene som er helt sentrale i deres arbeid er at hoveddelen av høyere utdanning skal bli gitt av offentlige universiteter og fullfinansiert av staten.

Ny arbeids- og velferdsetat

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten har i dag lagt frem forslag til ny arbeids- og velferdsforvaltning. Velferdsalliansen har noen umiddelbare reaksjoner på denne.

Fra Velferdsalliansen
* Brukerne er bekymret for at kasteballsproblematikken ikke fjernes i den nye organiseringen, dette fordi den økonomiske sosialhjelpen ikke er tatt med i sammenslåingen av etatene. Nesten halvparten av sosialhjelpsmottakerne har i utgangspunktet en trygdeytelse som er for lav og må derfor hente inntekten sin både hos den kommunale sosialtjenesten og den nye statlige Velferdsetaten.

Proletariatets demokrati og prinsippfasthet mot byråkratisering

Noen tanker omkring begrepsbruk med utgangspunkt i Lenins "Staten og revolusjonen" [1] og Marsdal & Wolds ”3. venstre”[3].