Krigslogikk

Av Ståle Fjeldstad

En kommentar til Jan Huglands vaklende "er du ikke med oss er du mot oss"-logikk i Dagbladets weblogg 5/6 05.

Se også Hauglands egen blogg.
Jan Haugland (JSH): "Hvis du marsjerte mot krigen i Irak, betyr det med logisk nødvendighet at du foretrakk at Saddams folkemord skulle fortsette".

Vive le France!

Det franske folkets rungende nei til ny EU-grunnlov i går kveld var et nei for demokrati, og mot en lovfesting av nyliberalistisk økonomi. Det er fransk venstreside som har vært førende i motstanden mot grunnloven, og argumentasjonen har gått nettopp på det.

Mer teknologisk tullprat

Jeg hadde tidligere på forumet et innlegg kalt ”Teknologisk tullprat”, hvor jeg kritiserte aspekter ved forslaget til ny åndsverkslov (den såkalte mp3-loven). Nå virker det ikke som loven går gjennom i stortinget i sin nåværende form, og det er bra, men man kan frykte at den snart kommer tilbake i en lettere modifisert utgave.

Stortingets pensjonsforlik oppfyller ikke LO-kongressens vedtak

Protester mot pensjonsreformen på pensjonsomkamp.no!

Fra LO i Trondheims veggavis nr. 4 2005:

Øst-Europa - pest eller kolera

Ting skjer i gamle Sovjet-republikker. Gamle menn må gå, og nye menn trår inn på banen. Bak står Russland og EU og trekker i trådene. Hva er alternativene for Øst-europa?

Øst-Europa befinner seg nå i den situasjonen store deler av Latin-Amerika har befunnet seg i de siste 200 årene; et valg mellom to onder. I Latin-Amerika bestod valget mellom et "liberalt" og et "konservativt" parti som delte på å ha makta, men som ikke utgjorde noe reelt politisk alternativ til hverandre, og til beste for folket (ikke ulikt USAs 2-parti-system).

Programvarepatenter

Hva er patenter på programvare, og hva er i ferd med å skje? Hvilken effekt vil programvarepatenter ha på IT-industrien og fri programvare?
Bill Gates skrev i 1991 i en internt notat i Microsoft: «Hvis folk hadde forstått hvordan patenter ville bli gitt når dagens ideer ble oppfunnet og hadde selv tatt ut patenter, ville dataindustrien helt i dag gått helt i stillstand. Løsningen på dette er patentutveksling med de store selskapene og å patentere så mye vi kan.»i Microsoft søker i dag om to panter hver dag.

Gammel nytale om pensjon

Det er med skuffelse jeg registrerer at Adresseavisen den 30/4 har falt for det politiske etablissementets nytale om hvordan alle tiltak for å motarbeide nedbyggingen av velferdsstaten er "gammeldagse". Som om det å skru tiden tilbake til 1800-tallets ekstreme markedsliberalisme egentlig er spesielt moderne.
I dette tilfellet handlet det om pensjonen, og Adresseavisen kjøper ukritisk dogmet om at "there is no alternative" (for å si det med Thatchers ord), til en kraftig nedbygging av dennes ytelser. La meg derfor komme med følgende poeng:

Sosialisme gjennom parlamentet?

Hvorfor klarte Ap, SV og NKP i løpet av 20 år med rent flertall på stortinget aldri å skape sosialisme i Norge?

TSF - Global call to action against poverty

Politikerdebatten om global fattigdomsbekjempelse på Trondheim Sosiale Forum 2005 samlet politikere fra RV til Høyre, og debattantene samlet seg fort i to blokker. Nestleder i RV, Pål Hellesnes, og stortingsrepresentant Jørund Leknes fra SV dannet en blokk, og nestleder i Unge Venstre, Audun Rødningsby, og formann i Trondheim Unge Høyre, Siri Holm Lønseth, dannet den andre.

Global handling mot fattigdom

Av Pål Hellesnes, innleiing til debatten "Global call to action against poverty" på Trondheim sosiale forum, 2005.

Fattigdomsbekjemping er eitt av dei mest brukte omgrepa i internasjonal politikk dei siste åra. ”Alle” er for ”fattigdomsbekjemping”, frå Kjell Magne Bondevik til Wolfensohn i Verdsbanken til Kristin Halvorsen. Og ordet har vorte nytta mer og meir dess raskare den såkalla ”globaliseringa” har utvikla seg.