Blogs

Welcome to the uncanny MackaRonny Iceberg homepage:

Choose your musical poison:

- ALBUMS - VIDEOS - LINKS - NEWS

- Free culture - Free music - Piracy kills capitalism - Download, copy, spread -

Ta debatten nå!

Jeg deltar i en underskriftskampanje og med et leserinnlegg i UA (klikk på faksimile) for å sette ytterligere trykk på dette med valgt rektor.

Gå til underskriftskampanjen her: https://www.opprop.net/ntnu_ma_ha_en_grundig_prosess_om_valg_eller_tilsa...

Mer om valgte ledere

Khrono følger opp saken om valgte ledere i UH-sektoren og jeg er intervjuet.

Les saken her: https://www.khrono.no/ber-ntnu-hasteforberede-styresak-om-ansatt-eller-v...

Her er utdraget hvor jeg er intervjet:

Både NTL og Forskerforbundet ved NTNU ønsker at universitetet nå tar seg tid til en diskusjon om valgt eller ansatt rektor.

Mot nostalgien!


I dag er det tydeligere enn de fleste andre dager at det nye året fødes ut av det gamle.

Det er et godt tidspunkt til å ta et oppgjør med nostalgien. I min egen generasjon merker jeg f.eks. en god del nittitallsnostalgi. Men problemene i vårt årtusen følger av feilene som ble gjort på nittitallet.

Forskningsfrihet og oljesponsing

Jeg hadde rent glemt at jeg ble oppringt av Khrono for litt siden, men så plutselig i det jeg forsøkte å lete opp en annen sak at jeg sannelig var blitt sitert i en sak om oljesponsing vs. akademisk frihet.

Klikk på faksimilen under saken for å komme til Khrono:

Jacobsen utelater og imperialister lyver


Innlegg i Klassekampen 21.12.23

Einar E. Jacobsen fortsetter med sine alternative virkelighetsoppfatninger om Rødt og Ukraina i Klassekampen 20.12. Det jeg kan se forsøker han å presentere tre hovedmomenter, som jeg skal forsøke å ta etter tur.

På tide med valgte ledere!


Jeg er intervjuet i Universitetsavisa i dag, om spørsmålet om vi burde gå tilbake til valgt rektor ved NTNU. Jeg mener slik jeg alltid har gjort - ja.

Tradisjonelt har rektorer ved norske universiteter vært valgt av ansatte og studenter, og det er fortsatt en vanlig form i sektoren. Det ville vært et fortrinn etter de sakene vi nå har sett.

Våpenstøtte er en forutsetning for en diplomatisk løsning


Innlegg i Klassekampen 14.12.2023.

Som alltid når man skal ha noe på trykk i en papiravis, må det kraftige beskjæringer av ens originale rant til. Les faksimile eller klikk på lenke over, for å se Klassekampen-versjonen, men få myn komplette, urdeigerte ordflom under.

Våpenstøtte er en forutsetning for en diplomatisk løsning

Ikke gjør kjønn vanskeligere enn det er!


Innlegg i Trønderdebatt 14.12.2023. Klikk på faksimile for å komme dit.

Julehefter på Krinken 2023

Som i etterhvert mange år, her også i år venstresida.nets dedikerte julehefteanmelder delt det glade juleheftebudskap ut over landet gjennom Rikskringkastingens Program 2.

Som alltid bringer vi også en lokal strømmeversjon her på bloggen, du kan lytte til under, men du kan selvsagt også gå til Studio 2 sine nettsider.