Sender: Topic: Psykologi og børs
Ronny
Posted on 23/01/2006 14:16


Forskning viser at Psykologer gjør det tre ganger så bra på børsen som økonomer...

http://www.forskning.no/Artikler/2006/januar/1136903067.03


Go Back