Publikasjon

Har New Public Management inntatt SV-skolen?

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell går i Klassekampen 24. oktober ut med et forslag om økonomiske insentiver for de skolene som lykkes med å øke gjennomføringsgraden i den videregående skolen.

Jeg jobber selv i en sektor (høyere utdanning) som lenge har slitt med konsekvensene av såkalte New Public Management-metoder med aktiv bruk av penger som gulrot og pisk i økonomimodeller med såkalt «balansert målstyring».

Skattelister, åpenhet og demokrati

Hvert år når skattelistene legges fram kommer den samme klagingen om "grafsing" fra høyresida, og de senere årene kanskje særlig fra Frp. Frp avslører med dette er at de er et parti for landets rikeste, som ikke har interesser av at stadig økende forskjeller i Norge blir synliggjort.

– Dolket i ryggen av Nettbuss

"Ole Roger Berg mener de ansatte i busselskapet Team Trafikk i Trondheim blir dolket i ryggen når Nettbuss har ombestemt seg og nekter å selge til Sør-Trøndelag fylkeskommune. "
...
"Denne saken viser tydelig problemene ved å organisere offentlig eide virksomheter som aksjeselskaper. Når Nettbuss nå trekker seg fra forhandlingene med Sør-Trøndelag fylkeskommune, innebærer det et demokratisk problem, sier fylkestingsrepresentant og leder i Rødt Sør-Trøndelag, Ronny Kjelsberg, til Fagbladet."

http://www.frifagbevegelse.no/fagbladet/article3858558.ece

Teknologi, økonomi og fildeling

I spalten sin i Klassekampen 26/9 (ikke på nett) hopper Arild Rønsen ut i fildelingsdebatten, og kommer blant annet med et par påstander som bør kommenteres. Grunnleggende støtter han ideen om at folk bør få saker og ting gratis, men han mener dette heller burde være brød enn kultur. Avslutningsvis kommer han så med et utsagn om at han tror "både musikere og musikkelskere i lengden vil stå seg på en ordning der musikk har en naturlig pris", dvs. at en form av salg av musikk også bør være den normale distribusjonsmåten i framtida.

Et spill for galleriet!


Anbudssaken i Trondheim fikk en både-og-løsning i Sør-Trøndelag fylkesting før sommeren, med vedtak om delanbud og tilbakekjøp av Team Trafikk samtidig. Nå har fylkesrådmannen på nytt kommet med en innstilling hvor han anbefaler at Team ikke kjøpes tilbake likevel, og at det etableres fullt anbud i byen.

De såkalte ”forhandlingene” om kjøp av Team Trafikk har tydeligvis bare vært et spill for galleriet.

Skumle utviklingstrekk iht. rasisme

VG melder i dag at "Skepsisen til muslimer og jøder øker i Europa". På den samme tiden er støtten til selvmordsaksjoner og Osama Bin Laden-typer på full tilbakegang i muslimske land. Er det virkelig slik at folka i Midt-Østen er flinkere til å bekjempe ekstremistiske holdninger enn vi i Europa?

Historieløst om universitetsdemokrati

I Trondheim går debatten nå høyt om hvorvidt NTNU skal ha valgt eller ansatt rektor. Som det eneste av de tradisjonelle universitetene har NTNU gått over til å ansette rektor, men dette har skapt stor misnøye, særlig blant de ansatte. Nå skal saken opp igjen, og studentpolitikernes posisjon i dette er interessant.

En ny boligpolitikk


Boligmarkedet er et interessant debattema. Både siden det er så viktig og sentralt i livene til folk, men også fordi folk etter hvert har fått se konsekvensene av det frie boligmarkedet – mange på kroppen.

Prioriter undervisning i skolen!

Innlegg i Adresseavisen 8/9-08
Ingen skal jobbe gratis i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Adresseavisens avsløringer om utstrakt "dugnadsvirksomhet" blant lærere ved sykdom og annet fravær bør dermed få konsekvenser for budsjettet for 2009.

Flertall vil ha asylmottak

På samme dag som regjeringa legger fram sine innstramminger i asylpolitikken, kommer TV2 med en meningsmåling de karakteriserer som "overraskende". Målingen viser at at 57 % er positive til at asylmottak etableres i kommunen de bor i, mens 32 % er negative.
http://tv2nyhetene.no/article2183498.ece

I en kommentar sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Hanne Marthe Narud, blant annet: