Publikasjon

Et landbruk for framtida?

Siden jeg nå er på det felles årsmøtet til Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag, passer det jo godt at kronikken min om "et landbruk for framtida" kom på trykk i Nationen i dag. Kronikken kan selvsagt også leses under.

Løsningen på kraftkrisa

Et av de grunnleggende problemene til frihandelskapitalismen er at den tilfredsstiller selv de mest ekstreme luksusbehov til de som har penger i overflod, mens den ikke tilfredsstiller selv de mest grunnleggende behov hvis du ikke har penger til å betale for dem.

I Norge, og i andre velferdssamfunn har vi forsøkt å bøte på noe av dette problemet ved å gjøre en del av de mest basale behovene uavhengig av lommeboka, samtidig som vi har sørget for en inntekt til å leve av, også for de som er utenfor arbeidslivet. Dermed fikk vi gratis helsevesen og utdanning, vi fikk barnetrygd og pensjon, og vi fikk bl.a. overføringer til jordbruket som holder matprisen nede samtidig som de holder matproduksjonen oppe.

Nok en landbruksnedlegging

I forbindelse med nedleggingen av Fylkeslandbruksstyret 1/1 har jeg i dag følgende kronikk i Nationen.

Fra 1/1 2010 skjer det med Fylkeslandbruksstyret som har skjedd med tusener av norske gårdsbruk de siste årene: Det blir nedlagt. De fleste sakene blir heretter avgjort av Fylkesmannsembetet uten innblanding av fylkespolitikere. På et vis er det synd. Jeg skal innrømme at det for meg personlig føles litt vemodig. Fylkeslandbruksstyret er et av de organene hvor jeg har fått det privilegium å sitte, som jeg har følt har vært mest meningsfylt, og hvor jeg har hatt mulighet til å faktisk utgjøre en forskjell, gjennom blant annet å stoppe nedbygging av dyrkajord, og å legge til rette for at folk som ønsker å drive med jordbruk skal ha mulighet til det gjennom håndheving av konsesjons- og odelslovgivning.

Anbud gjør ingenting billigere

Glemte nesten å legge ut dette innlegget jeg hadde om anbud i Adresseavisen for noen dager siden, og holdt dermed på å bryte mitt motto om at "Alt skal ut, uansett!". Ligger det ikke på internett, har det ikke skjedd. Enjoy!

Torhild O. Aarbergsbotten (H), fryder seg i Adresseavisen 2/12 over at hun har fått satt ut bussene i Trondheim på anbud, og hun benytter enhver anledning til å snakke om hvor mye bedre og billigere busstilbudet nå blir.

Stoltenbergs sykelønn

Innlegg i Adresseavisen 26/11 - 09

Det er ingen stolt tradisjon Jens Stoltenberg følger opp når han nå igjen angriper sykelønnsordningen. For det første tegner han et skjevt bilde av sykefraværet.

Det politiske Fantomet

I dag feirer jeg Fantomets 70-årsdag med en tosiders artikkel i Klassekampen. Dere kan selvsagt også lese den under, men den gjør seg jo best på papir.

I dag er det 70 år siden Fantomet for første gang dukket opp i Norge. Det skjedde i Aftenpostens lørdagsbilag, A-magasinet. Figuren ble skapt av amerikaneren Lee Falk og kom først ut i USA i 1936 som en del av den nye bølgen med spenningsserier som Tarzan, Lyn Gordon, Buck Rogers og andre. I over 40 år har Fantomet kommet ut i eget blad i Norge og resten av Norden, og seriefiguren har nok utvilsomt satt sine spor.

Men hvilken status har den maskerte helten i Norge i dag? Selv om svært få norske seriefigurer har klart å overleve i eget blad helt siden 60-tallet, er jeg redd for at mange ser på Fantomet som en noe traust helt i dag.

Fylkestinget vil stoppe gruveforurensinga

I Fylkestinget i Sør-Trøndelag i går fikk Rødt med seg et enstemmig Fylkesting på et forslag om at Staten raskt må få på plass varige tiltak mot avrenninga fra de nedlagte gruvene i fylket.

Telenor til skatteparadis

Nyhetene i dag har vært fulle av Telenors fusjonsavtale med Altimo, hvor selskapene VimpelCom og Kyivstar G.S.M. blir slått sammen.

Det som bare har vært nevnt i forbifarten, helt uten kritiske bemerkninger, er derimot at det nye selskapet skal bli registrert på Bermuda.

Ludittene og debatten om fildeling

Etter oppfordring fra Tidsskriftet Rødt! (med utropstegn), har jeg oppdatert og skrevet om en gammel bloggpost til en fin liten debattartikkel om fildeling, som står i siste nummer - Kjøp det her!. Lite nytt for gamle lesere, men i det minste mye gammelt for nye lesere.

I den digitale verden flyter informasjonen kontinuerlig i alle retninger, og den kan ikke stoppes. Når den teknologiske basisen for en økonomi endrer seg, må også økonomien endre seg. Platebransjen forsøker i stedet å begrense teknologien for å passe den nåværende økonomi- og finansieringsmodellen – slik ludittene (se boks) gjorde i sin tid. Det er en strategi som aldri vil lykkes, og den er heller ikke ønskelig.

Etter rettssaken hvor The Pirate Bay (TPB) ble dømt i Stockholm tingrett, og etter Rødt gikk ut med støttekampanjen filesharer.org, har debatten gått høyt om fildeling, både i og utenfor Rødt. Debatten har fortsatt nå som TPB blir forsøkt solgt, men som jeg vil komme tilbake til, endrer et evt. slikt salg lite.

Frykt og rasjonalitet

Innlegget jeg hadde i Adressa om Borten Moe, avkom en kommentar - ikke fra Moe selv, men en våpendrager ved navn Kjell Eirheim(atekst). Jeg vil som kjent alltid ha siste ordet, så dermed stod følgende innlegg på trykk i Adresseavsen 18/9. (I parentes kan jeg også bemerke at Senterpartiet, som holdt bra stand nasjonalt i valget, gikk markert tilbake i Sør-Trøndelag.)