Publikasjon

2020 - en marsodyssé?

Kart over mars
Fig1. Kart over Mars etter Mollyweidprojeksjonen

1 Innledning