Publikasjon

Liberalisme Schmiberalisme


SLUTTRESULTATET: På tross av datakrasj. I klassekampen 14/6 2007

En kort innledende forklaring:
Har det skjedd deg, under arbeidet med en tekst, at du er nesten ferdig med et utkast, at datamaskinen låser seg fullstendig, at du vet at du ikke har lagret teksten, og at den eneste måten å få maskinen igang igjen er å trykke på kaldstart-knappen slik at du mister alt? Det skjedde meg under arbeidet med denne teksten.

Demokrati i høyere utdanning!

Innlegg sammen med Torunn Lien Nilsen i Under Dusken 7/2007

Det er grunn til å være kritisk til deler av de endringene som har blitt gjort innen høyere utdanning de senere år. Særlig gjelder dette nedbyggingen av universitetsdemokratiet og den økte bruken av målstyring.

Prøv igjen, Eva Kristin

I spalten «Fokus» i Klassekampen 9. mars advarer Eva Kristin Hansen folk mot å stemme på det nye partiet som ble dannet i helga, ved å peke på at Ralph Nader kostet Al Gore valgseieren i USA i 2000.

Hun prøver å få det til å se ut som om «en stemme til RV er en stemme til FrP».

Viktlige saker til lokalvalgkampen 2007

Kort innledning holdt på årsmøtet til RV i Sør-Trøndelag 17/2 2007. Legger det selvsagt ut også her til allmenn beskuelse. (Jada, jeg vet det er mange andre ting jeg burde nevnt også, men jeg ville heller gå litt dypere inn på noen punkter enn å ramse opp alt - det var tross alt bare innledninga til en debatt.)

Som god marxist mener jeg at i bunn av all faenskapen i verden ligger økonomien. I forhold til valget nå i høst, er det mange enkeltsaker som kommer til å komme opp, men jeg tror mange av dem har et fellestrekk – New Public Management.

Valgte diktatorer?

Oppdatert 12/2-07
Alf van der Hagen er bekymret over utviklingen av Venezuelas demokrati i sin leder ”Heil Hugo” i Morgenbladet 2/2. Det må han få lov til å være, men i sin sammenligning med Hitler gjør han et par feilskjær.

Hugos lille blå (grunnlov)

Norsk Sør-politikk

I morgen er jeg møteleder på et debattmøte om norsk Sør-politikk, og har selvsagt skrevet en kort innledning, som jeg også slenger ut her til allmenn forlystelse.

Møtet er altså torsdag 8/2 kl 19.00.
Sted: Selskapssiden, Studentersamfundet i Trondheim
http://www.samfundet.no/detalj.php?id=6619

Møt opp!

Kampen mot EUs tjenestedirektiv

Kronikk i Adresseavisen 23.1.2007 (I hovedsak basert på et par eldre kommentarer som også finnes her på Omicronline.org)

EUs tjenestedirektiv ble vedtatt i EU-parlamentet 15. november 2006. Direktivet har vært det mest kontroversielle i EUs historie.

www.stopptjenestedirektivet.no

- Et intervju med Maria Walberg

Dagens Helt
TIL TJENESTE FOR HVEM?: Maria Walberg står i alle fall til tjeneste for de som vil slåss mot direktivet!

Da det kom omicronline.org for øre (og vi har store ører) at Attac Norge var i ferd med å starte en kampanjeside mot tjenestedirektivet, tok vi sporenstreks og arrangerte et intervju med kvinnen bak sida, Attacs nestleder Maria Walberg.

En misantrops bekjennelser

Oppdatert 25/10-06

40 pluss i snøfonna - et oppgjør med «globalvenstre»

Oppdatert 5/10-06

Representantene for det såkalte ”globalvenstre” i norsk samfunnsliv er få, men har likevel overraskende stort gjennomslag i media. Sist er dette representert ved Halvor Finess Tretvoll og Thomas Hylland Eriksens (T&E) lansering av sin bok ”Kosmopolitikk” i Klassekampen 16. september.