Publikasjon

AFP-debatt

I det siste har jeg deltatt i litt AFP-debatt.

Følgende innlegg sto i Adresseavisa 29/1 2008

AFP og tariffavtaler

Det virker som Adresseavisa i sin leder 25/1 begynner å ta inn over seg de svært negative konsekvensene pensjonsreformen vil kunne ha for de delene av den norske arbeidsstokken som ikke makter å stå i jobb til de er 67 (og utover).

Det er bra.

Anbud

Innlegg i Arbeideravisa 24/1-08
Jeg vil gjerne takke Ole R. Berg fra Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening for et godt og viktig innlegg i Arbeideravisa 17/1, hvor han peker på alle de negative konsekvensene av anbud i kollektivtrafikken.

Kvotering og rettferdighet

Innlegg i Dagbladet 22/1 2008

De fleste i Norge er enige i at alle bør ha like rettigheter og muligheter uansett kjønn eller etnisk bakgrunn. Mange som reagerer på kvotering, ser på dette som et brudd med dette prinsippet. Det er det ikke.

Dersom Norge (og verden) hadde vært et akademisk, teoretisk idealsamfunn, hadde vi kunne gitt alle like muligheter på papiret, og alt hadde vært greit. Nå er verken Norge eller verden et slikt samfunn.

Grunnlovsbrøk

En kortversjon av innlegget er på trykk i Nationen 7/1-08. http://www.nationen.no/meninger/leserbrev/article3262538.ece

Demokrati er noe annet enn flertallsdiktatur. Demokrati betyr også at mindretallet skal ha rettigheter, og innflytelse på beslutninger som tas.

Forsvar eller angrep?

Innlegg i Nationen 9/11-07 og Fosna-Folket 15/11.
Det gir et interessant perspektiv når general Diesens forsvarsstudie sammenfaller med en økning av de norske styrkebidragene til Afghanistan.

Det er tydelige signaler som sendes. Vi går en nedbygging av det nasjonale forsvaret i møte. Samtidig ser vi en opptrapping av styrker som skal sendes ut for å drive krigføring i andre land som USAs haleheng.

Spark ut kremmerskolene

Innlegg i Adresseavisen 25/10-07, Nationen 26/10-07
Nå har vi fått bekreftet det mange har sagt lenge. John Bauer-skolene omgår privatskolelovens forbud mot å tjene penger på skoledrift, ved å kjøpe tjenester fra selskap Bauer selv eier.

Hvorfor skal skattebetalerne sponse disse skolene med millioner av kroner, bare for å se at store deler av summen går direkte i lomma på eierene av bedriften?

Utveier 8 / Hvor gikk Attac?

Attac Norges blad, Utveier, er ute med et nytt nummer. Nå er bladet nyoppusset med ny design og farger på alle sider. Alle medlemmer av Attac får bladet i posten. Er du ikke medlem? - Det fikser du her. Nettsidene vil også bli oppusset, men så langt har redaksjonen ennå ikke kommet. I mellomtiden kan dere lese gamle nummer på http://utveier.attac.no/

I forbindelse med bladutgivelsen har undertegnede fått den ære bidra med et trippelintervju om Attac Norges fortid, nåtid og framtid, som du kan lese under.


Utveier, her i henholdsvis sort/hvitt og farger

Kornsirkler

Innlegg i Adresseavisen 16/10 2007
Jørn Haudemann-Andersen har 13/10 en kronikk i Adresseavisen om kornsirkler med tittelen ”Det vakre mysteriet”. Hvor mystiske er disse sirklene egentlig? Dersom man tar seg tid til å lete i annen litteratur enn den ene boka Haudemann-Andersen har oppgitt som kilde, finner man fort ut at de ikke er så mystiske likevel.

Rushtidsavgift på bussen?

Innlegg i Adresseavisen 19/10 2007
Jeg fikk med meg i valgkampen at Ap heller ville ha to bomveier, enn å pålegge bilistene rushtidsavgift. Jeg ser nå at Ap ved fylkesordfører Tore O. Sandvik har snudd i saken ( http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article960214.ece ). Han vil nå innføre rushtidsavgift, men bare for de som kjører kollektivt. Dersom vi mener alvor med å få flere til å ta bussen er dette et merkelig utspill.


Faksimile fra Adresseavisen

Bokmelding: Trondheimsmodellen

På trykk i Friheten 40/2007
Aron Etzler, sjefsredaktør for den svenske ukeavisa Flamman, har levert boka med den lekre tittelen "Trondheimsmodellen". Det er som kjent ingenting som fascinerer nordmenn mer enn utlendinger som skriver om Norge, så det er vel ingen overraskelse at boka har fått oppmerksomhet også her til lands, og at den til tross for at den ikke er oversatt til norsk, blir solgt i kommisjon fra Manifest Forlag.