Publikasjon

Gruppetenking

Det har gått en debatt i Klassekampen i de siste dagene, som strengt tatt burde vært unødvendig. Jeg tenkte opprinnelig ikke å blande meg inn, siden jeg synes disse spørsmålene har tatt for mye fokus som det er, men jeg så meg nødt til å si et par ord likevel siden enkelte forsøker å slå politisk mynt på debatten. Innlegget under står i Klassekampen i dag, 23/1-09.

Gruppetenking

Den vanskelige proporsjonaliteten.

Alt kan (og bør) repeteres - derfor var det naturlig å skrive om siste del av denne kommentaren om proporsjonalitet i palestina-konflikten til to ulike (men like) kommentarer til henholdsvis Dagbladet og Dagsavisen.

Willis’ proporsjoner
Herman Willis forsøker i Dagbladet 9/1 (Et djevelsk regnestykke) å argumentere mot bruken av «proporsjonalitet» i debatten rundt palestinakonflikten.

Brutal slakt!

Innlegg i Avisa Sør-Trøndelag 8/1-08
Etter at fire israelere i løpet av et par uker var blitt drept av raketter sendt ut fra Gaza, fant Israel det betimelig å svare med et bomberegn som drepte fire hundre palestinere - de fleste sivile - i løpet av noen dager.

Hva er en radikal kulturpolitikk?

- om kulturindustri, bedriftsledere og den kulturelle eliten

Dette er en nyrevidert versjon av flere tidliger artikler som nå er omarbeidet for utgivelse i Rødt! nr 4 2008. Skaff deg et abonnement her: http://marxisme.no/index.php/abonnement.html

1. Gramscis hegemonibegrep
Helt siden den italienske politiske filosofen Antonio Gramsci satte kulturen i sentrum for den politiske debatten, har kulturpolitikken vært et viktig stridstema på venstresida.

Hvis EU er viktigst

Utviklingen i saken rundt EUs tjenestedirektiv er svært beklagelig.

Kreftene som har slåss mot EUs tjenestedirektiv har vært mange og brede. Alt fra Attac og andre sosiale bevegelser, til det meste av norsk fagbevegelse har etter hvert blitt enige om at bruk av reservasjonsretten i EØS-avtalen er nødvendig mot tjenestedirektivet.

Har New Public Management inntatt SV-skolen?

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell går i Klassekampen 24. oktober ut med et forslag om økonomiske insentiver for de skolene som lykkes med å øke gjennomføringsgraden i den videregående skolen.

Jeg jobber selv i en sektor (høyere utdanning) som lenge har slitt med konsekvensene av såkalte New Public Management-metoder med aktiv bruk av penger som gulrot og pisk i økonomimodeller med såkalt «balansert målstyring».

Skattelister, åpenhet og demokrati

Hvert år når skattelistene legges fram kommer den samme klagingen om "grafsing" fra høyresida, og de senere årene kanskje særlig fra Frp. Frp avslører med dette er at de er et parti for landets rikeste, som ikke har interesser av at stadig økende forskjeller i Norge blir synliggjort.

– Dolket i ryggen av Nettbuss

"Ole Roger Berg mener de ansatte i busselskapet Team Trafikk i Trondheim blir dolket i ryggen når Nettbuss har ombestemt seg og nekter å selge til Sør-Trøndelag fylkeskommune. "
...
"Denne saken viser tydelig problemene ved å organisere offentlig eide virksomheter som aksjeselskaper. Når Nettbuss nå trekker seg fra forhandlingene med Sør-Trøndelag fylkeskommune, innebærer det et demokratisk problem, sier fylkestingsrepresentant og leder i Rødt Sør-Trøndelag, Ronny Kjelsberg, til Fagbladet."

http://www.frifagbevegelse.no/fagbladet/article3858558.ece

Teknologi, økonomi og fildeling

I spalten sin i Klassekampen 26/9 (ikke på nett) hopper Arild Rønsen ut i fildelingsdebatten, og kommer blant annet med et par påstander som bør kommenteres. Grunnleggende støtter han ideen om at folk bør få saker og ting gratis, men han mener dette heller burde være brød enn kultur. Avslutningsvis kommer han så med et utsagn om at han tror "både musikere og musikkelskere i lengden vil stå seg på en ordning der musikk har en naturlig pris", dvs. at en form av salg av musikk også bør være den normale distribusjonsmåten i framtida.

Et spill for galleriet!


Anbudssaken i Trondheim fikk en både-og-løsning i Sør-Trøndelag fylkesting før sommeren, med vedtak om delanbud og tilbakekjøp av Team Trafikk samtidig. Nå har fylkesrådmannen på nytt kommet med en innstilling hvor han anbefaler at Team ikke kjøpes tilbake likevel, og at det etableres fullt anbud i byen.

De såkalte ”forhandlingene” om kjøp av Team Trafikk har tydeligvis bare vært et spill for galleriet.